Somerolla tehostetaan kolmella miljoonalla eurolla jätevesien hoitoa – investointien tavoitteena ympäristöä kuormittavien ohijuoksutusten radikaali vähentäminen

0
Someron jätevedenpuhdistamoa saneerataan 1,5 miljoonalla eurolla. Puhdistamolle hankitaan neljä uutta hiekkasuodatinta, jotka lisäävät laitoksen puhdistuskapasiteettia. Kuva: SSS-arkisto/MARKO MATTILA

Someron Vesihuolto tehostaa jätevesien hoitoa lähes kolmen miljoonan euron investoinneilla. Jätevedenpuhdistamoa parannetaan, lisäksi vesiyhtiö satsaa uusiin siirtoviemäreihin Akustin pumppaamon ja puhdistamon välillä.

Puhdistamolle hankitaan neljä hiekkasuodatinta. Runsaan 1,5 miljoonan euron investoinnit käynnistyvät ensi vuoden keväällä. Saneerauksella varaudutaan lisääntyvään jätevesien määrään.
– Tuntikohtaisen vastaanottokapasiteetin arvioidaan jätevedenpuhdistamolla kaksinkertaistuvan uudistusten myötä, Someron Vesihuollon toimitusjohtaja Kalle Maaranen huomauttaa.

Toinen vesiyhtiön iso investointi koskee kahden uuden siirtoviemärin rakentamista Akustin pumppaamon ja jätevedenpuhdistamon välille. Siirtoviemäreiden kustannusarvio on hieman yli 1,4 miljoonaa euroa.

Uusien siirtoviemäreiden myötä Akustin pumppaamon kyky johtaa jätevesiä edelleen puhdistamolle paranee.
– Tarkoituksena on, että Akustin pumppaamolta saadaan johdettua niin paljon jätevesiä puhdistamolle, että ohijuoksutukset jäisivät mahdollisimman vähäisiksi ja harvinaisiksi tapauksiksi, Maaranen sanoo.

Someron Vesihuolto on joutunut laskemaan kovilla sateilla jätevesien ja sadevesien sekoitusta puhdistamattomana Kirkkojärveen, koska Akustin pumppaamon ja jätevesiverkoston kapasiteetti ei ole ollut riittävä.

Maaranen kertoo jätevedenpuhdistamon uusien suodattimien myös tehostavan puhdistustulosta jätevesivirtaamien ollessa normaaleja.
– Parannusta tapahtuu etenkin typen mutta myös muiden puhdistusvaateiden osalta.

Uudistusten yhteydessä jätevedenpuhdistamolla on tarkoitus lopettaa lietteen kompostointi.
– Tavoitteena on löytää vastaanotetulle lietteelle joku muu lietteitä käsittelevä taho, Maaranen toteaa.
Vuonna 2020 lietteitä tuotiin puhdistamolle noin 8 000 kuutiota.

Someron kaupunginhallitus antoi omalta osaltaan hyväksynnän kaupungin omistaman vesiyhtiön suunnittelemille investoinneille ja lainanotolle. Someron Vesihuolto suunnittelee 3,5 miljoonan euron lainanottoa investointien vuoksi.

Vesiyhtiön pyytämiin lyhennysvapaisiin kaupunginhallitus palaa sen sijaan myöhemmin. Vesihuolto maksaa kaupungille vuosittain runsaat 130 000 euroa lunastuskorvausta, jonka perusteena on kaupungilta vesiyhtiön haltuun siirtynyt viemäriverkko.

Kaupungin ja vesiyhtiön sopimuksen mukaan vesiyhtiö maksaa korvausta vuoteen 2029 saakka. Vesihuolto on pyytänyt investointien vuoksi viittä lyhennysvapaata vuotta vuodesta 2022 alkaen. Lyhennysvapaiden vuosien myötä korvausten maksuaikataulua pidennettäisiin.

Vesihuolto on perustellut lyhennysvapaita sillä, että näin tasoitettaisiin jätevesiasiakkaille investointien johdosta kohdistuvia maksukorotuksia. Korvausten maksuaikataulun pidentäminen vaatii kaupunginvaltuuston päätöksen.

Kaupunginhallitus palaa lyhennysvapaisiin saatuaan Someron Vesihuollolta lisäselvityksiä. Kaupunginhallitus haluaa vesiyhtiöltä muun muassa arvion lyhennysvapaiden vaikutuksesta jätevesiasiakkaiden maksuihin.