Hiittisten kirkon paahdeympäristön kedot ennallistetaan – alueella paljon uhanalaisia hyönteislajeja

0
Hiittisten kirkon paahdealueen hiekkaisilla kedoilla esiintyy paljon uhanalaisia hyönteislajeja. Kuva: Charlotta Berlin

Hiittisten kirkon valtakunnallisesti merkittävä paahdealue ennallistetaan tammi- ja helmikuun aikana. Varsinais-Suomen ely-keskuksen tekemiin hoitotoimiin sisältyy nuorien puiden ja puuntaimien poisto noin yhden hehtaarin alueelta. Alueen kaikki vanhat männyt, katajat ja kylän asukkaille tärkeät puut säilytetään.

Paahdeympäristön tila on jatkuvasti heikentynyt umpeenkasvun vuoksi, ja jäljellä oleva ketoalue on pirstoutumassa. Umpeenkasvun seurauksena myös monien lajien tärkeä ravintokasvi kangasajuruoho on vähentynyt.

Hiittisten kirkon paahdealueen hiekkaisilla kedoilla esiintyy lukuisia uhanalaisia ja elinympäristönsä suhteen vaativia paahdealueiden hyönteislajeja, joilla on vain muutamia muita esiintymispaikkoja koko Suomessa, kuten erittäin uhanalaiset isoharmokääriäinen, ajuruohopussikoi, kenttäkirjokoista ja isoarokoisa. Ne on luokiteltu myös erityisesti suojeltaviksi lajeiksi sekä kiireellisesti suojeltaviksi lajeiksi.

Hiittisten kirkon paahdealue on myös yksi kahdesta tunnetusta äärimmäisen uhanalaisen myyräkangasluteen esiintymäpaikoista.

Hoitotoimenpiteillä ely-keskus pyrkii edesauttamaan alueen uhanalaista lajistoa. Hoidosta hyötyy myös alueen muu huomionarvoinen lajisto.