Itäinen ohikulkutie ei ole saamassa valtion rahaa tällä vuosikymmenellä – lobbaaminen jatkuu

10
Itäinen ohikulkutie on viimeinen osa kokonaisuutta, jolla kantatie 52:n liikenne ohjataan pois Salon keskustan kaduilta. Kuva. SSS/Marko Mattila

Salon itäisen ohikulkutien rakentaminen ei näytä saavan valtiolta rahaa tällä vuosikymmenellä. Hanke ei sisälly väyläverkon investointiohjelmaan vuosille 20222029.

Itäinen ohikulkutie kyllä mainitaan joulukuussa valmistuneessa asiakirjassa. Se on listalla, johon on kirjattu ohjelmaa valmistellessa esille tulleita toimenpiteitä, jotka eivät sisälly ohjelmaan.

Monesta muusta ”ei-listan” hankkeista poiketen Salon itäiselle ohikulkutiellä on hinta. Se on 40 miljoonaa euroa. Vielä viime vuonna virallinen hinta oli 37 miljoonaa euroa.

Salon kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannerveden mukaan ohjelmasta puuttuminen ei tarkoita, etteikö itäistä ohikulkutietä eli Mahtinaisentien jatkoa tehtäisi vielä 2020-luvulla. Hän tulkitsee, että hanke ei ole ”tuoreimmassa versiossa” ja toteaa, että lobbaaminen jatkuu.

Väyläviraston ja ely-keskuksen edustajien kanssa on todettu, että investointiohjelma päivittyy jatkuvasti. Jatkamme väyläviraston ja liikenne- ja viestintäviraston pommittamista ja pidämme investointitarvetta esillä, sanoo Mannervesi.

Hän toivoo hankkeen edistämiselle tukea myös paikallisilta kansanedustajilta. Viime syksynä Varsinais-Suomen kansanedustajat esittivät valtion budjettiin miljoonaa euroa itäiselle ohikulkutielle.

Väyläviraston mukaan ohjelmaa päivitetään seuraavan kerran tänä keväänä.

Itäinen ohikulkutie on osa kantatietä 52. Sen linjaus kulkee keskellä asutusta Palometsän ja Mahlakankareen kaupunginosien välissä. Tie ylittää Salonjoen ja liittyy Somerontiehen ennen moottoritietä. Etenkin ohikulkutien ja Somerontien liittymään tulee suuria risteysjärjestelyjä.

Itäinen ohikulkutie on viimeinen osa kokonaisuutta, jolla kantatie 52:n liikenne ohjataan pois Salon keskustan kaduilta.

Mahtinaisentie valmistui vuonna 2016. Se toteutettiin valtion ja Salon kaupungin yhteistyönä, vaikka periaatteessa kantateiden suunnittelu ja rakentaminen kuuluu valtiolle. Tien jatko on suunniteltu toteutettavaksi samalla tavalla.

Itäisen ohikulkutien asemakaava hyväksyttiin viime vuoden keväällä.

10 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Lobbaus alkoi nyt
1 vuosi sitten

Tunnin junaa ei kyllä tarvita, ja sotekin on tosi huono juttu. Haitallinen suorastaan.

Kuntalainen K.
1 vuosi sitten

Nyt sitten vuorostaan Raisioon suunnitellulla tunnelilla syrjäytetään Salon itäisen ohikulkutien rakentaminen. On annettu ymmärtää, että itäisellä ohikulkutiellä oli jo tiedostettu tarve ja tuki. Mitä siis on oikeasti tapahtunut?

Olli
1 vuosi sitten

Hyvä uutinen. Mitä tekee ohikulkutie keskellä asutusta ja keskimäärin 40-metrisen saven päällä? Esimerkiksi Mahtinaisentien painuminen jatkuu hamaan tulevaisuuteen.

Make
1 vuosi sitten
Reply to  Olli

Onko jäänyt huomaamatta, että nykyinenkin tie kulkee asutuksen keskellä? Enolan, Palometsän, Moision ja Ollikkalan reunalla. Kurkkaapa vaikka ilmakuvaa. Ei siinäkään montaa metriä jää lähimpiin taloihin. Ja saveakin on varmasti yhtä paljon, kun samalle pellolle aikanaan rakennettu.

Sen sijaan voi ihmetellä, että kuka on rakentanut talonsa ohikulkutien linjauksen varrelle 1980-90-luvuilla. Mitä ne talot siellä tekevät? Eikö olisi kannattanut ottaa huomioon, kun niitä on rakennettu, että tie tulossa?

Olli
1 vuosi sitten
Reply to  Make

Tiedän oikein hyvin 110-tien sijainnin. Palometsästä löytyy taloja, jotka on rakennettu 1950-1960-luvuilla, osa jopa 1940-luvulla, tosin tietä on suunniteltu jo 1970-luvulla. En kuitenkaan vastusta tietä vaan tien sijaintia. 110-tien kaikki liikenne siirtyy niin sanotulle ohitustielle, kun se rakennetaan.

Tien oikea paikka olisi Tupurin alueen itäpuolella, moreenimaata, kantaa tien paljon paremmin kuin 40-metrinen savi, vai kantaako? Pitääkö ehdottomasti pitää kiinni vanhoista suunnitelmista, vaikka alueet ovat muuttuneet vuosikymmenten aikana?

Minua ei tie haittaa, en asu lähelläkään tielinjausta. Jostain syystä tulee vain mieleen toinen omituinen 1970-luvun suunnitelma, Tunnin juna.

Säästölipas
1 vuosi sitten

Tämäkin olisi pystytty viemään kerralla loppuun, jos kaupunki olisi vain aikanaan laittanut edes osan Nokia-tuloista säästölippaaseen. Sitä kuvitteli ensimmäisen vaiheen alkaessa, että vihdoin tämä ikuisuusprojekti saataisiin valmiiksi ja Mahlakankareen käytävä täyttäisi käyttötarkoituksensa (se jätettiin kaavoittamatta asutukselle juuri tätä ohikulkutietä varten), mutta ei.

Tavis torilta
1 vuosi sitten
Reply to  Säästölipas

Salossa on alusta alkaen tiehanketta valmisteltu ”jos sitte joskus” -tyyliin. Aamulla Turun radiossa esiteltiin, miten Raisiossa ovat suunnitelmat kaupungin risteysalueen 3-kerrostamiseksi sekä Nesteentie tunneliin. Vain hallitukselta lupasopimus ja työt käynnistyvät eli Salon tiehanke jäänee unelmaksi näiden isojen ja jo pitkälle vietyjen muutossuunnitelmien takia.

MDI
1 vuosi sitten
Reply to  Säästölipas

Mihin tässä valtiota tarvitaan, Salo rakentaa tien minne haluaa kuten me joudumme Helsingissä tekemään ja itse maksamaan.

Olli
1 vuosi sitten
Reply to  MDI

Salolla ei ole rahaa.

Kiitosta asukkaalta
1 vuosi sitten

Rekkojen pääsy Hämeentien ja Ohikulkutien risteykseen tulisi estää. Se valoristeys ja kaistajako on todella surkeasti suunniteltu, jos tiedossa lisäksi on, että Mahtinaisentien jatkaminen ei ole suunnitelmissa. Lisäksi Mahtinaisentieltä Tupuriin päin liittymä on samalla tavoin pielessä, jos se on tarkoitettu Korvenmäen rekoille.

Näin ollen olisi hyvä, että laitetaan tämä ongelma näkyville, ja tehdään elämästä ihan tahallaan hankalaa ja blokataan rekkojen pääsy iikennevaloristeykseen. Ehkä se vauhdittaa suunnitelmia.