Jussi Mattilan valitus kaatui hallinto-oikeudessa – Salon kaupunginhallitus ei rikkonut lakia purkaessaan sote-johtajan virkasuhteen koeajalla

15
Jussi Mattila aloitti työt Salossa kesäkuussa 2020.

Turun hallinto-oikeus on hylännyt Salon entisen sosiaali- ja terveysjohtajan Jussi Mattilan valituksen virkasuhteensa purusta koeajalla.

Hallinto-oikeuden mukaan Salon kaupunginhallituksen purkupäätös ei syntynyt virheellisessä järjestyksessä, eivätkä hallituksen päätökset olleet muutoinkaan lainvastaisia.

Oikeuden mielestä työnantajan esittämät syyt Mattilan virkasuhteen purkamiselle olivat asianmukaisia ja riittäviä.

Salon kaupunginhallitus päätti purkaa Jussi Mattilan virkasuhteen koeajan viimeisenä päivänä marraskuussa 2020. Päätös syntyi äänin 7–6.

Pääsyy purkuun oli, että Mattila esitti sosiaali- ja terveyslautakunnalle Hintan ja Kukonkallion hoivakotien lakkautusta vastoin kaupunginhallituksen linjausta ja hallintosääntöä. Hän tosin veti esityksensä pois ennen lautakunnan kokousta.

Kaupunginhallituksen enemmistön mukaan Mattila ei osallistanut poliittisia päättäjiä riittävästi valmistelussa eikä ottanut heidän näkemyksiään huomioon.

Työnantajan mukaan Mattilan valmistelu oli puutteellista, ja hän oli kyvytön tekemään kattavaa ja rakentavaa yhteistyötä olennaisten sidosryhmien kanssa.

Mattila oli työnantajan mukaan tehnyt myös kaupungin talousarvioon merkittäviä lisäyksiä, vaikka ohjeistuksena oli ollut säästöjen hakeminen.

Mattila oli työnantajan mukaan toimintatavoiltaan hyvin suoraviivainen, ja hänellä oli vaikeuksia sopeutua toimielinten vaiheittaiseen päätöksentekotapaan.

Mattila vaati hallinto-oikeutta kumoamaan Salon päätöksen, jolloin hän olisi voinut jatkaa virassa. Hänen mielestään päätös syntyi virheellisessä järjestyksessä ja oli sekä hallintolain että viranhaltijalain vastainen. Mattila koki myös, että hänelle ei annettu riittävästi aikaa vastaselityksiin purkua koskevassa kuulemisessa.

Hänen mielestään kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saija Karnisto-Toivonen (sd.) oli esteellinen käsittelemään koko asiaa, koska tämä oli suhtautunut Mattilaan kielteisesti valinnasta asti.

Karnisto-Toivonen jätti Mattilan valinnan yhteydessä päätökseen eriävän mielipiteen ja totesi julkisesti, että pätevämpi tekijä sivuutettiin.

Hintan ja Kukonkallion lakkautusasia oli Mattilan mukaan ollut vireillä Salossa jo ennen hänen aloittamistaan työssä. Väitteitä yhteistyökyvyn puutteesta ja puutteista työssä hän piti epäuskottavina.

Mattila kiisti toimineensa vastoin työnantajan ohjeita. Sen sijaan hän sanoi, ettei saanut työnantajalta riittävästi ohjeita eikä työnantaja pyytänyt häntä oikaisemaan virheellistä toimintaansa.

Hallinto-oikeuden mielestä kaupunginhallituksen toiminnassa ei ollut mitään väärää. Oikeus muistutti päätöksessään, että työnantajalla on asiassa laaja harkintavalta.

Virkasuhteen purussa koeajalla ei tarvitse olla yhtä painavia perusteita kuin koeajan jälkeen. Lähtökohtaisesti riittää, että työnantaja on tyytymätön viranhoitoon.

Oikeuden mukaan työnantajan esittämät syyt Mattilan virkasuhteen purkamiselle koeajalla ovat olleet asianmukaisia ja riittäviä. Hänelle annettiin myös riittävästi aikaa vastata asiassa.

Saija Karnisto-Toivonen ei ollut asian käsittelyssä esteellinen. Oikeuden mukaan Karnisto-Toivosen esittämät kannanotot Mattilan valinnan yhteydessä liittyivät luottamustehtävien hoitoon. Siihen kuuluu myös eriävien näkemysten esittäminen.

Turun hallinto-oikeus hylkäsi jo aiemmin Salon kaupunginlakimies Jari Niemelän valituksen sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajan valinnasta.

Niemelä jäi kakkoseksi, kun Jussi Mattila valittiin virkaan keväällä 2020. Niemelä koki tulleensa ansioituneempana hakijana syrjäytetyksi.

Hallinto-oikeuden mukaan Salon kaupunginhallitus ei rikkonut valinnassa lakia eikä syrjinyt Niemelää.

Jussi Mattilan virkasuhteen purku herätti Salossa runsaasti keskustelua. Se poiki myös valtuustoaloitteen, jossaesitettiin kaupunginhallituksen luottamuksen mittaamistaja tilapäisen valiokunnan perustamista.

Aloite ei johtanut mihinkään. Valtuusto torjui esityksen viime vuoden helmikuussa selkeästi äänin 14–37.

Turun hallinto-oikeuden päätöksestä on mahdollista hakea valituslupaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Salon Seudun Sanomat ei tavoittanut Jussi Mattilaa kommentoimaan mahdollista jatkovalitusta.

15 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Aiheita draamakirjaan
1 vuosi sitten

Viimeisen vuoden tapahtumista kaupungintalolla olisi aiheita draamakirjaan. Ne ruokkivat mielikuvitusta jo, kun antaa sille vallan. On valituksia, oikeudenkäyntejä, salaperäinen sairausloma, pärskeitä uima-altaassa, asioista ja toimista päättämistä pika-ajassa, ettei pöytäkirjoja ehditä tarkastaa ynnä muuta.

Olli P
1 vuosi sitten

Onko Salossa tällä hetkellä sosiaali- ja terveysjohtajaa tai virkaa?

Niko
1 vuosi sitten

Hallinto-oikeus asettui kaupungin puolelle. Absurdeja perusteluja, jotka voivat olla ihan kumminpäin vaan.

Ex-asiantuntija
1 vuosi sitten

Näin on, että työsuhteen tai virkasuhteen tai minkä vaan suhteen voi päättää koeajalla ilman kummempia selityksiä. Koeaikana katsotaan, onko tyyppi sopiva vai pätevä vai ei mitään. Sitä vaan ei jotkut näytä ymmärtävän.

Keijo K.
1 vuosi sitten

Jos nyt otetaan huomioon myös Mattilan irtisanomisen jälkeiset tekemiset ja päätökset kyseisellä sektorilla, niin on se varsinainen fakiiri, joka näkee irtisanomisen oikeutettuna.

Niko
1 vuosi sitten

Johtaja on johtaja ja johtaa virkaansa kaupungin kannalta parhaaksi näkemällä tavalla eikä välttämättä aina niin kuin yksittäinen puolue haluaa tai niin kuin on totuttu.

Pertti
1 vuosi sitten

Ainoastaan silloin, kun määräaikaisessa sopimuksessa on irtisanomisehto.

Salolainen
1 vuosi sitten
Reply to  Pertti

Koeaika on koeaika eikä määräaikainen työsuhde.

Pertti
1 vuosi sitten
Reply to  Salolainen

Olen tehnyt monta määräaikasta työsuhdetta koeajalla. Koeajassa on aina määräaikainen työsuhde.

Sepi
1 vuosi sitten
Reply to  Salolainen

Määräaikaisessa työsopimuksessa koeaika on puolet sopimuksen kestosta.

Pertti
1 vuosi sitten
Reply to  Sepi

Se riippuu määräajan pituudesta. Koeajalle on määrätty laissa enimmäispituus, olkoon määräaikainen kuinka pitkä tahansa. Se ei ole aina puolet. Se voi olla huomattavasti lyhyempi, jos määräaika on pitkä.

Laki Luke
1 vuosi sitten
Reply to  Pertti

Miten määräaikaisuus liittyi Mattilan tapaukseen? Mattila otettiin vakituiseen sosiaali- ja terveysjohtajan virkaan, jossa hänellä oli koeaika. Ja nyt hallinto-oikeus on todennut sen, mikä on itsestäänselvää muutenkin, eli koeaika on koeaika. Nimensä mukaisesti koeaikana katsotaan onko henkilö tosiasiassa kykenevä tehtäväänsä.

Mattilan tapauksessa riittävää kykyä kyseisen viran hoitoon ei näyttänyt olevan.

Mattilan seuraajaa ei voitu ottaa vakituiseen virkasuhteeseen, sillä Mattilan tekemä valitus virkasuhteensa koeaikapurusta esti viran vakinaisen täytön.

Pertti
1 vuosi sitten
Reply to  Laki Luke

Totta kai vakituiseen suhteeseen voi laittaa koeajan, ja nykyään on syytäkin. En ole koskaan muuta kirjoittanutkaan. Kirjoitin määräaikaisen sopimuksen koeajasta, en vakituisen.

Keijo K.
1 vuosi sitten
Reply to  Laki Luke

Uhrattiinko Mattila, koska hänen aloitteensa mukaisesti homma on jatkunut juuri sillä linjalla? Kaupungin luottamushenkilöt ovat nyt viimeisen päälle tyytyväisiä. Vai?

Toimii molemmin päin
1 vuosi sitten

Koeajalla myös työntekijä voi lähteä ilman irtisanoutumisaikaa, jos hän ei ole tyytyväinen työtehtävään tai työnantajaan.