Koronarajoitukset jatkuvat aiempaa kohdennetummin – Lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella.

0
Korona-aikana monet ovat alkaneet liikkua luonnossa, kun muita harrastuspaikkoja on suljettu..

Lounais-Suomen aluehallintovirasto määräsi uusista aiempaa kohdennetummista koronarajoituksista. Avi jatkaa ja tarkentaa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa jo voimassa olevia määräyksiä. Päätökset ovat voimassa 28.1. saakka.
Monet liikunta- ja virkistystilat voivat Avin mukaan olla nyt auki. Niissä on kuitenkin huomioitava edelleen terveysturvallisuus.
Esimerkiksi kuntosalien, yleisten saunojen, uimahallien ja kylpylöiden sekä sisäleikkipaikkojen ja teemapuistojen on mahdollista pitää tilansa auki asiakkaille.
Sen sijaan suljettaviksi määrätään sellaiset tilat ja toiminnot, joissa osallistujien määrä tai sijoittuminen, lähikontaktien mahdollisuus ja runsas aerosolituotto muodostavat erityisen riskin tartuntojen leviämiselle.
Suljettaviksi määrätään yleisölle avoimet tai rajatun osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat, joita ovat joukkueurheilu, ryhmäliikunta, kontaktilajit, tanssipaikat, kuorolaulu ja harrastajateatteri.
Vuonna 2003 ja sen jälkeen syntyneet lapset ja nuoret voivat jatkaa ohjattua harrastustoimintaa muuten suljetuiksi määrätyissä tiloissa. Päätös ei myöskään koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.
–Nykyisessä epidemiatilanteessa tiukkoja rajoituksia on syytä kohdentaa niihin tilanteisiin, joissa on asiantuntijoiden mukaan merkittävä riski uusien laajojen tartuntaryppäiden syntymiselle. Osallistujien oma velvollisuus välttää lähikontakteja ja noudattaa hygieniatoimia korostuu nyt tartuntojen leviämisen estämisessä, painottaa viraston ylijohtaja Leena Räsänen tiedotteessa.
Yleisötilaisuudet ja yleisten kokousten järjestäminen sekä sisätiloissa että ulkotiloissa ovat kiellettyjä. Lisäksi toimijat velvoitetaan yleisölle avoimissa tai rajatun osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa järjestämään toiminta niin, että osallistujat pystyvät välttämään lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä. Järjestelyistä on tehtävä kirjallinen suunnitelma, joka pidetään osallistujien nähtävillä tiloissa.