Maakuntamuseo esittää Hiidenlinnan suojelua – museo toteaa kivilinnan olevan ainutlaatuinen

5
Somerolaisen Reino Koivuniemen rakentama Hiidenlinna valmistui vuonna 1991. Koivuniemi rakensi linnan käytännössä yksin. Kuva: SSS-arkistoPäivi Malin

Maakuntamuseo esittää Somerniemellä sijaitsevan Hiidenlinnan suojelemista. Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo huomauttaa, että taiteilija Reino Koivuniemen kivistä rakentama Hiidenlinna on ainutlaatuinen rakennus ja myös linnan ympäristössä on lukuisia käsintehtyjä puuteoksia ja rakennelmia.

Museon mukaan rakennusperinnön suojelulaissa mainittu harvinaisuus tai ainutlaatuisuus koskee Hiidenlinnaa, joten vuonna 1991 valmistunut linna pitäisi suojella.

Maakuntamuseo esittää kivilinnan suojelua Hiidenlinnan matkailukeskuksen ranta-asemakaavasta antamassaan lausunnossa. Someron ympäristölautakunnan nähtäville laittamassa kaavaehdotuksessa suojelumerkintää ei ole. Someron kaupungin maankäyttöinsinööri Jyrki Virtanen ei näe suojelua tarpeellisena.

– Hiidenlinna on erikoinen ja ainutlaatuinen, mutta se säilyy parhaiten osana elinvoimaista aluetta. Miksi yrittäjä ei pitäisi linnaa yllä ja kunnossa, sillä se on samalla matkailukeskuksen ydin ja sydän, Virtanen huomauttaa.

Hiidenlinnan omistaja Sami Uotila ei halua kommentoida tässä vaiheessa suojeluehdotusta. Uotila osti linnan ympäristöineen Koivuniemeltä vuonna 2013.

Matkailukeskuksen kaavan laatinut diplomi-insinööri Juha Poutanen tyrmää vastineessaan suojelumääräyksen. Poutanen huomauttaa, että Hiidenlinnan totaalisuojelu aiheuttaisi kohtuutonta haittaa ja estäisi Hiidenlinnan lähialueen käyttämisen matkailukeskuksen kehittämistarpeisiin.

Linna toimii matkailukeskuksen ravintolana. Poutanen toteaa, että linnaa on jouduttu korjaamaan ulkoa ja sisältä, joten se ei ole sisustukseltaan enää alkuperäisessä muodossaan.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kaavalausunnossa ei linnan suojelua mainita. Ely-keskukset tekevät päätökset rakennusten suojelusta. Ely näkee kaavassa kuitenkin muita ongelmia.

Elyn mukaan kaavaehdotuksen mukainen sauna- ja kokoustilojen osoittaminen Särkjärven rannalle ei ole mahdollista, sillä ratkaisu ei jätä kaava-alueelle lainkaan rakentamisesta vapaata rantaa. Runsaan 13 hehtaarin kaava-alueeseen kuuluu Särkjärven rantaa vajaat 70 metriä.

Ely korostaa myös riittävien virkistysalueiden varmistamista. Elyn mukaan virkistysalueiden käytettävyyttä heikentää Särkjärven rannalle osoitettujen rakennusten lisäksi se, virkistysalueille on sallittu rakentaa matkailuun liittyviä laitteita ja rakennelmia

Ely haluaa perusteluja myös sille, miksi kaavaehdotusta on lähdetty viemään eteenpäin ranta-asemakaavana, vaikka suurin osa kaava-alueesta on kaukana rannasta. Ely korostaa, että ranta-asemakaava kaavamuotona on tarkoitettu pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseen ranta-alueelle.

Matkailukeskuksen kaavaehdotuksen mukaan loma-asuntojen ja pientalojen korttelialueelle on mahdollista rakentaa vakituista tai loma-asumista 2 500 kuutiometriä.

Poutanen toteaa vastineessaan kaava-alueen käsittävän kokonaan matkailutoimintoja, jolloin kaavaan ei sovelleta normaaleja rantarakentamisen normeja. Hän huomauttaa ranta-alueen sijaitsevan matkailukeskuksen alueella, joten siellä ei voisi tapahtua muutenkaan yleistä virkistäytymistä.

Loma- ja pientalojen korttelialue tukee Poutasen mukaan yöpyviä matkailijoita, jotka voivat majoittua kaava-alueella. Järjestely vähentää myös alueelle suuntautuvaa ajoneuvoliikennettä ja päästöjä.

5 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Hiihtämään
3 kuukautta sitten

Jo on villi ehdotus et yksityinen henkilön omistama talo määrättäisiin suojeltavaksi!!! Voipi tulla kalliiksi tämä suojeluratkaisu Sami Uotilalle!!

Täti Salosta
3 kuukautta sitten
Reply to  Hiihtämään

Se, minkä työn määrän ja ajan on Koivuniemi aikoinaan uhrannut Hiidenlinnan rakentamiseen, antaa aiheen suojeluun. Onneksi Maakuntamuseo arvostaa sitä.

Olen käynyt kahdesti linnassa Koivuniemen aikaan ryhmän kanssa, ja silloin jo toivoimme sille pysyvyyttä. Somerolla ymmärretään myös Hiidenlinnan matkailuarvo.

Urpo
3 kuukautta sitten
Reply to  Täti Salosta

Onhan kovin nurinkurista, että omistajan panostus omaisuuteensa palkitaan suojelupäätöksellä. Parempi pysyä kaukana tällaisesta.

Suojelupäätöksen tekijällä täytyisi olla jokin vastuu päätöksen vaikutuksista. Valta ja vastuu ovat aina ennen liittyneet toisiinsa.

Suojelu enemmän haitaksi
3 kuukautta sitten
Reply to  Hiihtämään

Tämä sama maakuntamuseo ehdotti jokin aika sitten myös Someron urheilukentän katsomon suojelua, koska siihen liittyy muistoja. Ely oli toista mieltä, mutta museolla tuntuu olevan kova halu suojeluun.

Kaunis linna, mutta säilynee parhaiten siten, ettei matkailukeskuksen toimintaa estetä turhalla byrokratialla.

Yllättävä esitys
3 kuukautta sitten

Suojelulla ei taida olla vaikutusta kiinteistöveroon. Linnat on mainittu verohallinnon ohjeessa erikseen kiinteistöverosta vapaina rakennuksina, kuten myös luostarit.