Salo avustaa vähävaraisten lasten liikuntaa 6 000 eurolla – Liikuntapalvelujen avustuksiin pieniä muutoksia

0
Kuvituskuva. (Kuva: Lehtikuva/Jussi Nukari)

Salon kaupunki alkaa jakaa avustusta vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastuksiin.

Vapaa-ajan lautakunta on päättänyt, että avustusta jaetaan seurojen kautta vuosittain enintään 6 000 euroa. Avustuskierrokset järjestetään kahdesti vuodessa kevään yleisavustusten jaon ja syksyn kohdeavustusten jaon yhteydessä. Kummallakin kierroksella jaetaan enintään 3 000 euroa.

Yhden lapsen tai nuoren saama avustussumma voi olla enintään 150 euroa, ja sen voi käyttää esimerkiksi seuran kausimaksuihin.

Mikäli avustusanomuksia ei tule koko summan edestä, jäljelle jäävä raha jaetaan osana syksyn kohdeavustuksia.

Liikuntapalvelujen kuluvan vuoden talousarviossa on varattu kaikkiaan 130 000 euroa yhdistysten avustuksiin. Summasta 8 000 euroa siirretään ostopalveluihin ja käytetään Kavilannummen radan hoitoon.

Lopusta rahasta 96 000 euroa on tarkoitus käyttää liikuntatoimen yleisavustuksiin ja 20 000 euroa kohdeavustuksiin. 6 000 euroa varataan vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten avustuksiin.

Avustusten jakoperusteisiin on tehty tänä vuonna kaksi pientä muutosta. Yksilölajien ohjattuihin harjoituksiin tulee lasten ja nuorten kohdalle pistekerroin 2,5. Joukkuelajien kertoimeksi jää 2,0.

Muutos johtuu siitä, että nykyisen pisteytyksen on koettu suosivan joukkuelajeja, joissa harjoitusryhmät ovat yleensä suurempia kuin yksilölajeissa.

Toinen muutos koskee iltarasteja järjestäviä seuroja. Salon seuraparlamentti on toivonut, että avustuksissa otettaisiin jotenkin huomioon myös iltarastien kaltainen liikuntatoiminta, jolla aktivoidaan kuntalaisia liikkumaan mutta jossa osallistujat eivät saa henkilökohtaista ohjausta.

Avustussääntöihin on nyt lisätty iltarasteihin kerroin 0,5. Se tarkoittaa, että isoja joukkoja kauden mittaan iltarasteilla liikuttavat seurat saavat pienen yleisavustuksen.