Syrjämetsä suojeltiin täsmälahjoituksen turvin – alueella nähty liito-oravan jälkiä

0
Syrjämetsän alueella on havaittu runsaasti liito-oravan jälkiä. Kuva: Auri Hiltunen

Luonnonperintösäätiö ja Salon luonnonmetsäsäätiö ovat ostaneen pienen runsaspuustoisen Syrjämetsän aivan Salon kaupungin tuntumasta, Ketunpesäkallion lounaispuoleisesta laaksosta.

– Luonnonperintösäätiö sai metsän ostamista varten huomattavan täsmälahjoituksen. Syrjämetsä tullaan suojelemaan ensisijaisesti liito-oravan elinympäristönä, Luonnonperintösäätiön tiedotteessa kerrotaan.

Runsaan neljän hehtaarin palsta kasvaa kauttaaltaan vanhaa monipuolista metsää. Sen keskellä on vanha haavikko, joka on parasta liito-oravan elinympäristöä. Ely-keskuksen teettämien kartoitusten perusteella alueella on runsaasti liito-oravan jälkiä.

Syrjämetsän lähimaastot ovat Muurlan ja Salon välistä kalliomäkien ja notkopainanteiden mosaiikkia.

Nyt hankittu suojelumetsä sijaitsee alle kilometrin etäisyydellä Luonnonperintösäätiön aiemmin suojelemasta Kruunuvuoresta, jonka laella sijaitsee pronssikautinen hautaröykkiö. Kruunuvuori muodostaa viereisten Kujanpään ja Säilämetsän suojelualueiden kanssa yhteensä kolmenkymmenen hehtaarin suojellun kokonaisuuden.