Tänään valittava aluevaltuusto päättää salolaistenkin palveluista

0

ALUEVAALEISSA valitaan tänään jäsenet ja varajäsenet hyvinvointialueiden valtuustoihin. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuustossa on 79 jäsentä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille. Vuodesta 2023 alkaen ne päättävät muun muassa sairaaloiden toiminnasta, terveydenhuollosta, hammashuollosta, mielenterveys- ja päihdepalveluista, vanhusten ja vammaisten palveluista, sosiaalityön palveluista ja lastensuojelusta. Hyvinvointialueille siirtyy myös pelastustoimi.
Salonseutulaisittain tämä tarkoittaa, että esimerkiksi hyvinvointialue päättää, kuinka monta ja minkä tasoisia terveysasemia Salossa on, kuinka paljon Somerolla on vanhusten ympärivuorokautisia hoitopaikkoja tai mitä maksaa hammaslääkärikäynti.

VARSINAIS-SUOMEN hyvinvointialueen budjetti on noin 2,2 miljardia euroa.
Hyvinvointialueiden rahat tulevat valtion budjetista. Sosiaali- ja terveyspalvelujen osuus kuntien budjetissa on noin puolet. Uudistuksen yhteydessä kuntien menot ja tulot vähenevät. Kaikkien kuntien veroprosentit laskevat tuntuvasti, ja valtionosuudet pienenevät. Samalla valtion verotus kiristyy. Uudistus on luvattu toteuttaa niin, että se ei vaikuta kenenkään henkilökohtaiseen verotukseen.
Hyvinvointialue voi hieman vaikuttaa tuloihinsa keräämällä asiakasmaksuja. Tulevaisuudessa ne saattavat saada verotusoikeuden.
Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle siirtyy yli 20 000 työntekijää kunnista ja kuntayhtymistä. Koko maassa 21 hyvinvointialueelle siirtyy vanhoina työntekijöinä 170 000 henkilöä. Helsinki ja Ahvenanmaa ovat uudistuksen ulkopuolella.

VALTUUSTO KÄYTTÄÄ hyvinvointialueella ylintä päätösvaltaa niin kuin kunnanvaltuusto käyttää kunnassa.
Aluevaltuusto kokoontuu ensimmäisen kerran maaliskuun alussa. Sen ensimmäisiä tehtäviä ovat hyvinvointialueen hallituksen ja hyvinvointialueen johtajan valitseminen. Se hyväksyy myös hallintosäännön, jossa määritellään luottamushenkilöelinten ja viranhaltijoiden toimivalta ja vastuut.
Valtuusto päättää hyvinvointialueen strategiasta. Siinä määritellään muun muassa, miten palvelut alueella toteutetaan. Pelastustoimessa tehdään sama linjaus palvelutasopäätöksellä.
Aluevaltuusto valitsee jäsenet myös lautakuntiin. Varsinais-Suomeen on suunniteltu ikäkaarirakenteeseen perustuvaa lautakuntamallia. Lautakuntia olisi viisi: ruotsinkielisten palveluiden, lasten ja nuorten, työikäisten, ikääntyneiden lautakunnat sekä pelastuslautakunta.

ALUEVAALEISSA vaalipiirinä on koko hyvinvointialue eli maakunta. Ylen perjantaina julkistaman kyselyn mukaan kansalaiset äänestävät aluevaaleissa mieluummin oman kunnan ehdokasta kuin puoluetta. Tällainen ajattelu sopii hyvin yhteen sen kanssa, että ihmiset tuntuvat olevan eniten huolissaan siitä, mitä tutuille ja tärkeille lähipalveluille tapahtuu.
Ehdokkaat ovat muutamia yhden hengen listoja lukuun ottamatta puolueiden asettamia, ja puolueiden välillä on eroa siinä, miten palveluita halutaan hyvinvointialueella toteuttaa.
Kunnilla ei ole edustuksellista kytkyä hyvinvointialueeseen tai valtaa sen päätöksiin niin kuin niillä on nykyisissä kuntayhtymissä, esimerkiksi sairaanhoitopiirissä. Aluevaltuustossa voi toki olla samoja poliitikkoja kuin kuntien valtuustoissa.
Seuraavat aluevaalit järjestetään keväällä 2025 kuntavaalien yhteydessä.

EDUSKUNNAN hyväksymän sote-uudistuksen tavoite on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut ja parantaa niiden saatavuutta. Tavoitteena on myös kaventaa alueiden, väestöryhmien ja yksilöiden välisiä terveyseroja.
Sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä pelastustoimessa on pulaa henkilökunnasta. Myös tähän haetaan lääkettä sote-uudistuksella. Kansakunta ikääntyy, ja syntyvyys on laskenut. Tähänkin kehitykseen yritetään vastata sote-uudistuksella – ja niin, että kustannukset eivät karkaa käsistä. Vuoden 2022 tasossa kunnilta hyvinvointialueella siirtyvät sote-kustannukset ovat koko maassa noin 20,2 miljardia ja pelastustoimen 470 miljoonaa euroa.
Tässä yhteydessä puhutaan usein leveämmistä hartioista. Ajatus on, että kun vastuullinen organisaatio on suuri, sillä on paremmat mahdollisuudet käyttää rajallisia resursseja oikeissa paikoissa.