Uskoa uudistukseen uupuu

0

Sote-uudistus ei tunnu herättävän kansalaisissa suurta luottamusta. Uskoa uudistuksen tarpeellisuuteen ja vaikuttavuuteen pitäisi kuitenkin löytyä, sillä nyt valitaan päättäjät uusille hyvinvointialueille. Ennakkoäänestys päättyi tiistaina, ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina.

Varsinais-Suomi ja muut hyvinvointialueet vastaavat ensi vuoden alusta lähtien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden sekä pelastustoimen järjestämisestä. Uudistus ei koske Helsingin kaupunkia.

Kunnallisalan kehittämissäätiön tammikuun alussa julkaiseman kyselytutkimuksen mukaan vain joka kymmenes suomalainen uskoo, että palvelujen saatavuus ja laatu paranevat hyvinvointialueiden perustamisen myötä. Kolmasosa vastaajista arvioi, että mikään ei muutu, ja vähän useampi oli vakuuttunut siitä, että sekä palvelujen saatavuus että laatu heikkenevät.

Eniten huolissaan marraskuun lopulla tehdyssä kyselyssä oltiin terveyspalveluista. Ne ovat ehkä laajalla sote-kentällä helpoimmin hahmotettavissa ja myös useimpien käyttämiä.

Salon Seudun Sanomat kysyi niinikään tammikuussa julkaistun puolueiden kannatusmittauksen yhteydessä, uskovatko varsinaissuomalaiset hoitoon pääsyn helpottuvan sote-uudistuksen myötä.

Hieman yli 20 prosenttia vastaajista ajatteli, että näin tapahtuu. Vuodenvaihteessa tehdyssä kyselyssä noin 45 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että hoitojonot eivät lyhene, ja yli 30 prosenttia ei osannut ottaa kantaa asiaan. Yksi sote-uudistuksen virallisista lupauksista on, että hoitoon pääsy nopeutuu. SSS:n kyselyn perusteella tämän ei uskota toteutuvan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja aluevaalit ovat olleet laajasti esillä tiedotusvälineissä. Periaatteessa kansalaisten pitäisi olla ainakin jollain lailla perillä siitä, mitä on tapahtumassa.

Hämmentävin elementti uudistuksessa saattavat olla vaalit. Ei ole helppo hahmottaa, mikä yhteys ensimmäistä kertaa valittavilla aluevaltuutetuilla on kaikkia kansalaisia koskevien palveluiden tulevaisuuteen.

Uudistus tehdään eduskunnan viime kesäisten päätösten mukaisesti. Valtioneuvoston kampanjointi uudistuksesta ja aluevaalien merkityksestä olisi pitänyt aloittaa näyttävästi jo syksyllä, ei vasta pari viikkoa ennen vaaleja.