Varsinaissuomalaiset haluavat julkisesti tuotetut sote-palvelut

0
Grafiikka: TS/Klaus Perälä

Varsinaissuomalaiset ovat yhteiskunnan tuottamien sosiaali- ja terveyspalveluiden kannalla. Tuoreen kyselyn mukaan 70 prosenttia on sitä mieltä, että sote-palvelut pitää tuottaa mieluummin julkisesti kuin yksityisesti.

Vahvimmin ajatuksen takana ovat vasemmistopuolueiden kannattajat.

Salon Seudun Sanominen ja Turun Sanomien yhteisessä kyselyssä vastaajat ottivat kantaa väittämään: sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut pitää tuottaa mieluummin julkisesti kuin yksityisesti.

Noin 70 prosenttia vastaajista oli väitteen kanssa samaa mieltä. Eri mieltä oli 24 prosenttia.

Tällä hetkellä suurin osa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista tuotetaan kunnissa ja kuntayhtymissä julkisesti ja julkisilla varoilla.

Vuoden 2023 alussa voimaan tuleva sote-uudistus rakentuu julkisten palveluiden varaan.

Tuottaminen, järjestäminen ja maksaminen ovat eri asioita. Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille. Ne myös tuottavat suuren osa palveluista valtiolta saamillaan rahoilla.

Osansa julkisesta rahasta saavat myös yksityiset tuottajat, yritykset ja järjestöt, joilta kunnat nyt ja hyvinvointialueet tulevaisuudessa ostavat palveluita eri tavoin.

Vasemmistopuolueiden kannattajat ovat lähes pelkästään sitä mieltä, että sote-palvelut tuotetaan mieluummin julkisesti kuin yksityisesti. Tällä kannalla on yli 90 prosenttia sekä SDP:n että vasemmistoliiton äänestäjistä.

Vihreillä osuus on 80 prosenttia.

Kokoomuksen kannattajista enemmistön mielestä palvelut pitäisi mieluummin tuottaa yksityisesti. Yksityistä suosii vajaat 54 prosenttia ja julkista 43.

Keskustan äänestäjistä noin 70 prosenttia suosii julkista sote-palveluiden tuottamista. Samalla kannalla ovat perussuomalaisten kannattajat.

Vastaajista 50 vuotta täyttäneet kannattivat nuorempia useammin yksityistä palvelutuotantoa. Heistäkin selvästi yli 70 prosenttia halusi mieluummin, että palvelut tuotetaan julkisesti.

SSS:n ja TS:n kyselyyn vastanneilla oli selvä mielipide palvelujen tuottamisesta. Vain vajaat kuusi prosenttia vastaajista ei osannut ottaa kantaa.

SSS:n vaalikoneessa on yksityisiin ja julkisiin palveluihin liittyvä väittämä: Varsinais-Suomessa pitää ottaa käyttöön palvelusetelit hoitoon pääsyn varmistamiseksi.

Palvelusetelillä asiakas voi hankkia palvelun yksityiseltä tuottajalta niin, että sen maksaa kunta tai tuleva hyvinvointialue.

Vaalikoneeseen vastanneet kokoomuksen ehdokkaat olivat samaa mieltä väittämän kanssa. Samaa mieltä olivat myös lähes kaikki keskustan ehdokkaat ja selvä enemmistö perussuomalaisten ehdokkaista.

SDP:n ehdokkaista palvelusetelin käyttöä kannattaa vaalikoneessa niukasti yli puolet. Vasemmistoliiton ehdokkaista vain parikymmentä on sitä mieltä, että hoitoon pääsyä pitäisi varmistaa palveluseteleillä.

Kaikkiaan Varsinais-Suomen aluevaltuustoon pyrkivistä ehdokkaista suurin osa on palvelusetelin kannalla.

 

Näin kysely tehtiin

  • Kyselyn teki Taloustutkimus Oy.
  • Kyselyssä haastateltiin 1 002 varsinaissuomalaista 27.12.2021-6.1.2022.
  • Tutkimus tehtiin puhelinhaastattelujen ja internet-paneelin yhdistelmänä.
  • Tutkimuksessa otettiin kantaa väitteeseen: sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut pitää tuottaa mieluummin julkisesti kuin yksityisesti.
  • Vastaajien puoluekanta selvitettiin kysymyksellä: minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit vuoden 2021 kuntavaaleissa.

 

Aluevaalien ennakkoäänestys jatkuu huomiseen

  • Aluevaalien ennakkoäänestys jatkuu 18. tammikuuta asti.
  • Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 23. tammikuuta.
  • Aluevaaleissa valitaan hyvinvointialueen valtuusto.
  • Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy vuoden 2023 alussa kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille.