Veden kuutiohintojen välillä euron eroja Salon seudun kunnissa – ”Monet kunnat ovat ongelmissa, kun investointeja pitäisi tehdä”

3
Somerolla talousvesi on vertailun edullisinta, mutta jäteveden käsittelystä laskutetaan lähes yhtä paljon kuin selvästi korkeinta hintaa perivässä Kemiönsaaressa. Kuva: SSS/Minna Filppu

Vesitaksat vaihtelevat reippaasti Salon seudun seitsemässä kunnassa. Sekä talousveden käyttömaksuissa että jäteveden käsittelymaksuissa hinnanerot kalleimman ja halvimman välillä ovat euron luokkaa.

Alkaneen vuoden hinnastojen mukaan edullisinta veden käyttö on Marttilassa ja Koskella. Kalleinta käyttömaksua maksavat Kemiönsaaren ja Sauvon asukkaat.

Vertailuissa on huomioitu vain käyttömaksut, eikä perusmaksuja. Käyttömaksua peritään erikseen käytetystä vedestä ja jäteveden käsittelystä. Perusmaksut määräytyvät yleisesti kiinteistöjen asuinneliöiden mukaan, eivätkä vettä käyttävän asukasmäärän mukaan.

Liikelaitos Salon Vesikorotti viime vuodeksivesimaksujaan viidellä prosentilla. Täksi vuodeksi korotuksia ei tehty. Salossa veden kuutiohinta on edelleen talousveden osalta 1,72 euroa ja jäteveden osalta 3 euroa.

– Meillä ei ole paineita korottaa vesimaksuja. Salon Veden toimitusjohtaja Pekka Rouhiainen toteaa.

Hän huomauttaa, että sateisen syksyn ansiosta pohjavesivarastot ovat hyvät. Asiaa auttavat myös talvella kertyvät lumisateet.

Somerolla talousvesi on vertailun edullisinta, mutta jäteveden käsittelystä peritään lähes yhtä paljon kuin korkeimmaksi hintansa nostaneessa Kemiönsaaressa.

Somerolla jätevesimaksua nostettiin vuoden 2020 alustaperäti 80 sentillä kuutioltainvestointien kattamiseksi. Arvonlisäverollinen hinta onollut siitä asti 3,78 euroa kuutiolta. Talousveden kuutiohinta on pysynyt Somerolla 1,23 eurossa huhtikuusta 2015.

Koskella sekä talousveden että jäteveden kuutiohinnat ovat samat kuin vuosi sitten. Tekninen johtaja Mikko Salmi sanoo hinnoittelun perustuvan vesihuoltolaitoksen menoihin.

– Hinnat ovat sopivat toimintaan ja palveluihin nähden. Tuplahinnoilla verkosto voisi olla paremmassa kunnossa, asentajia tuplasti ja vedenottamoita enemmän, hän toteaa.

– Meillä on vakiintuneet toimintatavat, luotettavat aliurakoitsijat ja myös tiiviisti rakennettu keskustaajama toisin kuin esimerkiksi Salon vanhoissa liitoskunnissa.

Koski ottaa vettä Hevonlinnan ja Santion vedenottamoilta. Salmen mukaan uusille ottamoille ei ole välitöntä tarvetta. Torstaina Kosken tekninen lautakunta käsittelee hankesuunnitelman, johon sisältyy uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminen nykyisen kylkeen.

Marttilassa talousveden kuutiohinta on ennallaan 1,53 eurossa, mutta jäteveden hintaa on nostettu 2,69 eurosta 2,86 euroon kuutiolta. Tekninen johtaja Kirsi Halkola toteaa edullisten hintojen taustalla olevan aikoinaan laadukkaasti rakennetut verkostot ja kunnan teknisen toimen väestä koostuva henkilöstö, jonka muihin työtehtäviin vesilaitos sisältyy joustavasti.

– Vesilaitoksen yleisissä toimitusohjeissa ja toiminta-alueessa on huomioitu pienet resurssit, hän huomauttaa.

– Hintoja on viime vuosina nostettu maltillisesti: tavoitteena on ollut tasapainoinen talous, mutteivät tuotot.

Salon Seudun Sanomien viisi vuotta sitten tekemässä hintavertailussa (SSS 19.8.2016) halvimmat veden käyttömaksut olivat Koskella ja kalleimmat Kemiönsaarella. Kemiönsaarella vesitaksat eivät ole muuttuneet vuodesta 2016.

– Olen siitä ylpeä, toteaa maaliskuussa toimitusjohtajana aloittanut Niklas Enestam.

– Meillä on toiminta-alueella 250 metriä putkistoa asukasta kohden. Jätevesien puhdistus on keskitetty yhteen puhdistamoon, jonka tehokkuus on aivan eri luokkaa kuin jos käytössä olisi monta pientä.

Kemiönsaaren jätevedet käsitellään Tyskaholmenin puhdistamolla Taalintehtaalla. Puhdistamo valmistui vuonna 2012, ja vuonna 2016 koko saari saatiin liitettyä samaan järjestelmään.

– Se vaati isoja investointeja ja merkitsi rajua kertanostoa hintoihin, mutta onneksi poliitikot uskalsivat tehdä päätöksen. Nyt kaikki on kunnossa ja velkaa on saatu lyhennettyä. Monet kunnat ovat ongelmissa, kun investointeja pitäisi tehdä, Enestam huomauttaa.

Kemiönsaaren vesi otetaan Nordanåsta ja Skinnarvikistä sekä Kemiön läheltä Kårkullasta.

– Kaikki on kytketty yhteen, joten jokaiselta ottamolta pystytään pumppaamaan vettä koko verkostoon, Enestam kertoo.

Hän toteaa, että Kemiönsaaressa on erittäin hyvä vesitilanne: pohjavesivarannot ovat isot eikä kuivuudesta johtuvia ongelmia ole.

Sauvossa veden hintaa korotettiin vuoden 2019 alusta mojovasti. Talousveden kuutiohinta nousi 2,08 eurosta 2,81 euroon ja jäteveden kuutiohinta 2,83 eurosta 3,82 euroon. Sauvon Vesihuolto Oy perusteli hinnankorotuksia runsailla investointitarpeilla ja sillä, että vuonna 2015 toteutetun yhtiöittämisen jälkeen sen on pärjättävä omillaan ilman kunnan maksamaa kompensaatiota. Nyt talousveden kuutiohinta on laskettu 2,58 euroon ja jäteveden 3,48 euroon.

– Noudatimme kuluttajariitalautakunnan suositusta. Sen mukaan aikaisemman korotuksen täytäntöönpanossa oli tapahtunut menettelytapavirhe, toimitusjohtaja Taisto Nuutinen kertoo.

Sauvon Vesihuollolla on mittava viemäriverkoston saneerausohjelma ja suuret korjausinvestoinnit vedenottamon käänteisosmoosilaitteineen, jätevedenpuhdistamon tulopumppaamoineen ja Isopellon-Vähäpellontien viemärisaneerauksineen. Yhtiön tavoitteena on pienentää merkittävästi kasvaneiden putkistovuotojen määrää ja laskuttamattomien vesien osuutta.

Paimion Vesihuolto on nostanut käyttöveden hinnan viime vuoden 2,08 eurosta kuutiolta 2,13 euroon kuutiolta. Sen sijaan jäteveden kuutiohinta on laskenut 3,84 eurosta 3,20 euroon.

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Arvokas viemäri
1 vuosi sitten

Kylmän veden hinta on 4,49 euroa/kuutiometri ja kuuma vesi 9,30 euroa, jotka maksan vuokra-asunnossani vesimittarilukemilla, joista tasauslaskut kerran vuodessa.

Miten perustellaan vuokralaisen korkea veden hinta?

Sähkön voi kilpailuttaa, sähkönsiirtoa ja vettä ei voi. Miten valvotaan veden hintoja, voidaanko vesi hinnoitella vuokranantajan mielen mukaan?

Vettä siinä vain oli
1 vuosi sitten

Paljonko muut talossa maksavat sitten vedestä? Nuo mainitsemasi hinnat eivät kuulosta kovin korkeilta, vaan pikemminkin listahinnan mukaisilta. Omistan asunnon taloyhtiöstä, jossa veden hinnat ovat hieman mainitsemiasi hintoja korkeammat, enkä pidä niitäkään hintoja kohtuuttomina. Puhdasta ja muutenkin hyvälaatuista vettä tulee taloon, ja jätevesi lähtee luotettavasti pois.

Vuokranantaja tietysti voi hinnoitella veden mielensä mukaan, mutta harva taitaa sellaiseen ryhtyä, sillä läpilaskuttaminen on helpompaa. Sitä paitsi yleensä vuokranantaja saa omansa pois ja vähän voittoakin jo kuukausivuokrassa.

Arvokas viemäri
1 vuosi sitten

Kiitos vastauksestasi. Sainkin näin tietää, että hinnoista voidaan päättää talokohtaisesti. Vettä kuitenkin jokainen tarvitsee, eikä sen hinnoittelulla rikastu. Vuokralaisetkin ovat kustannuslaskutaitoisia. Korona-aikana etätöissä huomasivat, että vesilasku kasvoi.

Toivottavasti jätämme myös tuleville sukupolville mahdollisuudet puhtaaseen veteen, kun se nyt jo jossain on kullanarvoista.