Yksinäisyyttä vastaan

0
Someron Sairaalatien asukkaat tekevät monenlaista yhdessä. Margit Heinonen (vas.) ja Sinikka Hurri pelaavat tällä kertaa bingoa.

Somerolla etsitään parhaillaan uusia keinoja, miten ikäihmisten ja muiden tukea kaipaavien hyvinvointia ja kotona selviytymistä voitaisiin tukea aiempaa paremmin.

Terveyskeskuksen vieressä sijaitsevat Sairaalatien rivitalot ovat mukana ympäristöministeriön tukemassa hankkeessa, jossa kehitetään yhteisöllistä asumista. Asukkaille on tarjolla päivittäin erilaista yhteistä toimintaa.

Uudenlainen toiminta aloitettiin Somerolla viime syksynä, ja tuloksia on jo näkyvissä. Aiemmin monen rivitaloasukkaan elämä keskittyi pitkälti oman asunnon seinien sisään, nyt he näkevät toisia asukkaita säännöllisesti. Tämä on näkynyt niin asukkaiden mielen virkistymisenä kuin omatoimisen ulkoilun lisääntymisenä .

Yksinäisyys on monen ikäihmisen elämän suurimpia murheita. Yksinäisyydellä on vaikutusta niin ihmisen psyykkiseen kuin fyysiseen hyvinvointiin. Someron Sairaalatiellä on tartuttu juuri tähän ongelmaan.

Sairaalatiellä on valjastettu myös nykyaikainen tekniikka kotihoidon tueksi. Rivitalojen asukkailla on älykellot, jotka oppivat tunnistamaan muun muassa asukkaiden normaalin päivärytmin. Tiedot välittyvät suoraan kotihoitoon, joten hoitajat pystyvät reagoimaan välittömästi, jos jonkun asukkaan päivittäisissä rutiineissa on isoja muutoksia.

Uudenlainen tekniikka on vanhustenhoidossa hyvä ja tärkeä lisä, sillä sen avulla voidaan valvoa ja turvata ikäihmisten hyvinvointia myös etänä.

Tekniikka ei kuitenkaan korvaa toisen ihmisen läsnäoloa. Somerolla on nyt lähdetty etsimään mallia, jossa mukana on niin tekniikkaa kuin yhdessäoloa.

Vanhusten määrä kasvaa kovaa vauhtia. Tehostettujen ympärivuorokautisten hoitopaikkojen määrä on ja tulee olemaan rajallinen, joten uusia keinoja vanhusten hyvinvoinnin turvaamiseksi tarvitaan.

Ikäihmisten kotona pärjäämistä voidaan tukea monin tavoin. Yhä enemmän tarvitaan myös välimuotoja kotona asumisen ja ympärivuorokautisen hoivan väliin.

Kevyessä palveluasumisessa tarjolla on kattavasti muun muassa kotihoidon palveluita, mutta yöaikaista hoitoa ei ole. Juuri tähän suuntaan myös Someron Sairaalatien rivitaloaluetta nyt kehitetään.

Vanhustenhoidossa on isoja haasteita, joten tarvitaan kaikki keinot ikäihmisten kunnon ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi sekä heidän tarvitsemansa huolenpidon turvaamiseksi. Tärkeintä on turvata ikäihmisten inhimillinen hoiva ja hoito kaikissa tilanteissa.