Aluevaltuuston enemmistö haluaa sote-aseman joka kuntaan– SSS:n vaalikonevastausten perusteella Saloon kannatetaan laajasti palvelevaa sote-keskusta

2
Vaalikonevastausten perusteella hyvinvointialueen valtuuston ylivoimainen enemmistö haluaa sote-aseman joka kuntaan. Kuva: SSS-arkisto/Minna Määttänen.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuusto on vaalikonevastausten perusteella sitä mieltä, että jokaisessa kunnassa on oltavat sote-asema. Varsinkin keskustan esillä pitämä vaaliteema saa valittujen keskuudessa kannatusta yli puoluerajojen.

Salon Seudun Sanomissa esitettiin aluevaalien ehdokkaille väittämä: jokaisessa Varsinais-Suomen kunnassa pitää olla vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema.

Aluevaltuustoon valittiin 79 jäsentä. Heistä 77 täytti ehdolla ollessaan SSS:n vaalikoneen. Vastanneista 71 otti kantaa sote-asemia koskevaan väitteeseen.

Vastaajista 51 oli täysin tai osittain samaa mieltä väitteen kanssa. Täysin tai osittain eri mieltä oli 20 vastaajaa.

Vahvimmin joka kunnan kattavan sote-asemaverkoston kannalla ovat keskusta ja vasemmistoliitto, joiden valtuutetut olivat kaikki samaa mieltä vaalikoneen väittämän kanssa.

Kokoomus erottuu muista puolueista. Aluevaltuuston suurimman ryhmän jäsenistä vain kuusi kannatti sote-asemaa joka kuntaan. Valtuustoryhmän puheenjohtajan, kaarinalaisen Sanna Vauranojan lisäksi tätä mieltä olivat muun muassa salolaiset kokoomusvaltuutetut Juhani Nummentalo ja Elina Suonio-Peltosalo.

Heidän kanssaan samalla kannalla olivat myös muut salolaiset aluevaltuutetut, perussuomalaiset Mikko Lundén ja Heikki Tamminen sekä SDP:n Saku Nikkanen ja Simo Paassilta.

Sosiaali- ja terveysasema on sote-uudistuksen mukanaan tuoma käsite. Ajatus on, että samassa paikassa tarjotaan monipuolisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Kovin tarkkaan ei ole määritelty, mitä sote-asema tai sote-keskus pitävät sisällään.

SSS:n vaalikoneessa esitettiin ajatus laaja-alaisesta Salon sote-keskuksesta. Ehdokkaat ottivat kantaa väittämään: Saloon pitää keskittää sote-keskuksen palveluita, joita käyttävät myös naapurikuntien asukkaat.

Salolainen palvelukeskittymä ei saanut samanlaista kannatusta kuin ajatus sote-keskuksesta joka kunnassa.

Valtuustoon valituista ehdokkaista väittämään otti kantaa 55. ”Äänet” jakautuivat 31–24 Salon muitakin palvelevan sote-keskuksen hyväksi. Kokoomusvaltuutetuista ajatusta kannatti yli puolet.

Keskustan Jani Kurvinen Somerolta oli väittämän kanssa eri mieltä, mutta totesi vaalikoneessa, että Saloon pitää hajauttaa erikoissairaanhoidon palveluita, joita käyttävät naapurikuntien asukkaat.

Keskustan aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja, loimaalainen Olavi Ala-Nissilä sanoi, että hän ei kannata tarpeetonta keskittämistä lainkaan ja Salo ”on jo laaja kunta itsessään”.

Väittämän kanssa samaa mieltä olleella Heikki Tammisella oli sama tulokulma kuin Kurvisella. Hän totesi, että ”näin tapahtuu jo nyt, kun Salossa on Tyksin sairaala”.

Aluevaltuutetut: Hoivakoteja muuallekin kuin taajamiin

Salon kaupunki on tehnyt viimeisen puolen vuoden aikana kaksi päätöstä kaupungin keskustan tuntumaan tulevista uusista vanhusten hoivakodeista.

IoT Campukselle tulee 30-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö. Kaupungin kiinteistöyhtiön kanssa tekemä sopimus vuokratiloista siirtyy ensi vuoden alussa hyvinvointialueelle.

Tällä viikolla kaupunginvaltuusto hyväksyi suunnitelman senioritalosta. Sen tekisi ulkopuolinen rakentaja. Suurimman osan senioritalonkin tiloista vuokraisi Varsinais-Suomen hyvinvointialue.

Salon Seudun Sanomien vaalikoneen vastausten perusteella hyvinvointialueen valtuusto on vahvasti sitä mieltä, että hyvinvointialueen omia uusia hoivakoteja ei pidä keskittää vain suurimpiin taajamiin.

Vaalikoneen väittämä kuului: hyvinvointialueen omien vanhusten hoivakotien pitää sijaita suurimmissa taajamissa. Valtuustoon valituista ehdokkaista väittämään otti kantaa 69. Heistä 61 oli täysin tai jokseenkin eri mieltä sen kanssa.

Suurimpiin taajamiin keskittämisen kannalla oli kahdeksan valtuutettua. Heistä puolet on kokoomuslaisia, yhtenä salolainen Elina Suonio-Peltosalo. Hän perusteli kantaansa sillä, että ”mikäli ei henkilöstöä riitä kaikkialle, on sijoitettava yksiköt niin että hoitajat ja tekijät saadaan”. Hän mainitsi myös ”synergiahyödyt oppilaitosten kanssa”.

SDP:n ryhmän puheenjohtaja, raisiolainen Ari Korhonen sanoi puolestaan samaa kuin moni muukin: ”Vanhusten hoito- ja hoivalaitoksia on eri puolilla maakuntaa ja hyvä niin. Omaisten läheisyys on tärkeää niin hoidettaville kuin omaisille.”

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Olli P.
9 kuukautta sitten

Suomeksi sanottuna nykyiset pienet terveysasemat ajetaan alas. Sen myötä jonot ja odotusajat kasvavat ylisuurissa keskuksissa, eli ei ole parempaa palvelua tiedossa.

Maija
9 kuukautta sitten
Reply to  Olli P.

Noin itsekin vähän tuon luin. Sote-keskus saa tulla, mutta sitten pitää Kela-kyydillä päästä sinne, jos ja kun julkinen liikenne ei kulje. Ja siitähän sotella ei ole valta päättää.