Salo ja Martinkoski alkavat sorvata seurakuntaliitosta – Martinkosken vs. kirkkoherra haluaisi saada vielä seurakunnalle aikaa kehittyä, Salon kirkkoherra pitää liitosta ainoana järkiperäisenä tulevaisuuden ratkaisuna

1
Salon seurakunta säilyttäisi liitoksessa nykyisen nimensä. Kuvassa on Uskelan kirkko. Kuva: SSS-arkisto/Kirsi-Maarit Venetpalo

Salon seurakunta ja Martinkosken seurakunta ovat aloittamassa neuvottelut seurakuntaliitoksesta. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli perusti tammikuussa ohjausryhmän ja pyysi molempia seurakuntia valitsemaan siihen edustajat, joiden tehtävänä on tehdä aloite seurakuntaliitoksesta.

Aloite seurakuntaliitoksesta on tarkoitus käsitellä Martinkosken ja Salon seurakuntien kirkkovaltuustoissa huhtikuun loppuun mennessä ja tuomiokapitulin istunnossa 11. toukokuuta. Liitoksesta päättää lopulta kirkkohallitus.

Salon kirkkoherra Timo Hukka korostaa, että koko prosessi on vasta alkuvaiheessa, eikä vielä mitään ole päätetty.

– Ohjausryhmä tapaa ensimmäistä kertaa ensi viikolla, hän sanoo.

Hukka pitää mahdollista seurakuntaliitosta Salolle neutraalina asiana.

– Salon seurakunnan identiteettiin liitos ei erityisesti vaikuttaisi, eikä se olisi taloudellisestikaan kovin iso asia. Kysymys on siitä, että Martinkosken seurakunnan toiminta saadaan varmistettua pitkällä tähtäimellä, Hukka toteaa.

– Martinkoskelaisille tämä ei ole varmastikaan helppo asia. Tässä tapauksessa kun kunnat eivät yhdisty, seurakuntaliitos vaatii enemmän perusteluja, miksi se kannattaa tehdä.

Marttilan kirkko. Kuva: SSS-arkisto/Minna Määttänen

Martinkosken seurakunnan vs. kirkkoherra Janne Nurmi sanoo, että liitosta ajaa vahvasti Turun arkkihiippakunnan johto, joka pyrkii suurseurakuntiin.

Hiippakuntasihteeri Mika Piittala oli valmistellut tuomiokapitulin käyttöön tilannekuvan tammikuun istuntoon. Tilannekuvan mukaan Martinkosken seurakunnan talous on niukkeneva ja jäsenmäärä on vuosittain vähentynyt. Muutoksen oletetaan jatkuvan tulevaisuuteen.

Martinkosken seurakunta aloitti toimintansa alkuvuodesta 2019, kun Marttilan ja Kosken seurakunnat yhdistyivät.

– On se varsin erikoista, että Marttilan ja Kosken seurakuntien liitoksesta on vasta kolme vuotta aikaa ja jo alle kahden vuoden jälkeen alettiin kysyä sopeuttamisista. Sopeuttamisaika jäi varsin niukaksi, ​eläköitymistä on ollut vastikään ja on edessäkin, Nurmi kertoo.

– Herää kysymys, oliko välivaihe kahden seurakunnan yhdistymisessä mielekäs ratkaisu, jos jo alun perin suunnitelmat olivat suuremmat? Ajattelen myös niin, että olisiko pari vaalikautta vielä pystytty odottamaan ja katsomaan, miten Martinkosken seurakunta olisi pystynyt muokkaamaan ja kehittämään toimintaansa. Nyt haasteena on paikallisen yhteisöllisyyden säilyttäminen.

Martinkosken seurakunnassa oli joulukuussa reilut 3 300 jäsentä. Salossa jäseniä on yli 37 600.

– Turun arkkihiippakunnan alueella on ollut paljon pieniä seurakuntia, ja vaikka niiden lukumäärä on puolittunut reilun kymmenen vuoden aikana, on niitä silti edelleen paljon valtakunnallisesti katsoen, Hukka sanoo.

– Liitoksia tullaan näkemään varmasti jatkossakin, eikä siinä ole mitään ihmeellistä. Seurakuntarakenteet ovat kalliita, ja suuntaus on perustaa isoja seurakuntia. Henkilöstön ja hallinnon kannalta se on ainut ratkaisu, millä toiminta pystytään järkiperäistämään.

Martinkosken seurakunta on kohdannut viime aikoina työntekijähaasteita, kun ihmisiä on irtisanoutunut. Nurmen mukaan tämä liittyy tulevaan seurakuntaliitokseen, kun työtekijät ovat epävarmoja siitä, onko heillä ​pitkän päälle vakituinen työsuhde uudessa seurakunnassa tai onko työmatka joillakin pitenemässä.

Muun muassa seurakunnan talouspäällikkö irtisanoutui viime elokuussa. Martinkosken seurakunta onkin ostanut taloushallinnon palvelut juuri Salon seurakunnalta.
Martinkosken seurakunnassa on nyt neljä vakituista työntekijää.

– Toinen suntio lähti kokonaan, toinen on puolen vuoden virkavapaalla. Myöskään seurakuntasihteeriä ei ole, kun väestökirjanpito siirtyi pois. Lisäksi yksi diakoni on virkavapaalla. Meillä on monessa työmuodossa vain yksi henkilö ja suntioina sekä virastossa osa-aikaisia, joten onhan meidän organisaatio aika laiha, Nurmi sanoo.

Kosken kirkko. Kuva: SSS-arkisto/Marko Mattila

Salon kirkkoherra Hukka kuvailee seurakuntaliitoksella oleva juuri nyt ”momentuminsa”.

– Martinkosken seurakunta ei voi jatkaa kovin pitkään tällaisessa tilanteessa. Ja jos väistämättä liitos tulee ajankohtaiseksi joidenkin vuosien päästä, on se myös Salon kannalta edullisempi vaihtoehto tehdä nyt, Hukka sanoo.
– Martinkoskella on ollut minimimäärä työntekijöitä, ja he kaikki saisivat jatkaa entisissä tehtävissä, jos liitos syntyy.

Nurmi pitää positiivisena puolena mahdollisessa liitoksessa sitä, että Salon seurakunnalla on toimiva organisaatio.

– Siellä on osaaminen harjaantunut vuoden 2009 kuntaliitoksen myötä. Toki olisihan se ollut mielenkiintoista nähdä Auranmaan iso seurakunta, johon pienet seurakunnat olisivat liittyneet, mitä vuosikymmen sitten esitettiin, hän pohtii.

– Keskeinen tavoite mahdollisen liitoksen jälkeen on turvata jatkossakin Martinkosken seurakunnan lähitoiminta.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Säästäjä
6 kuukautta sitten

Nyt olisi oikea aika lopettaa nämä organisaatiot ja siirtää hautaustoimi ”hyvinvointi”alueille.