Sotealan ammattilaiset ollaan rajaamassa pois aluehallituksesta – Salossa hallintosääntö vaikuttaisi yhteen aluevaltuutettuun

5
Tahkonkadun ja Helsingintien risteyksessä autot väistävät pyörätietä ajavia polkupyöräilijöitä. Perusteena on joko kärkikolmio, stop-merkki tai kääntyminen. Kuva: Poliisi/Mika Virolainen.

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ei olla huolimassa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallitukseen. Asiasta kerrotaan Lääkärilehdessä 14.2. olleessa jutussa, jossa on haastateltu myös hankejohtaja Arja Pesosta Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta.
Pesonen toteaa jutussa, että asia todella on näin. Hyvinvointialueen palveluksessa olevat aluevaltuutetut eivät olisi vaalikelpoisia hallitukseen. Sen sijaan lautakuntiin he pääsisivät.
Artikkelissa Pesonen avaa asiaa seuraavasti: Hyvinvointialueen hallintosääntöön oltaisiin esittämässä muotoilua, jonka perusteella hyvinvointialueen hallituksen välittömiä alaisia olisivat kaikki sotealan työntekijät.
Sen sijaan lautakuntien keskeinen tehtävä on ohjata ja kehittää tehtäväalueensa palveluiden kokonaisuutta ja yhteensovittamista asiakkaan näkökulmasta. Tehtävän mukaan niiden alaisuudessa ei olisi henkilöstöä. Näin ollen hyvinvointialueen palveluksessa 1.1.2023 olevat aluevaltuutetut eivät olisi vaalikelpoisia aluehallitukseen, mutta lautakuntiin kylläkin.
– Hyvinvointialueen ei ole mahdollista valtuuttaa tai rajoittaa aluevaltuutetun vaalikelpoisuutta hallintosäännöllä, vaan se tulee suoraan laista. Vaalikelpoisuus eri toimielimiin on kuvattu hyvinvointialuelain pykälissä 78-80, Pesonen sanoo artikkelin mukaan.
Salolaisvaltuutetuista tämä tulisi koskemaan vain yhtä, kokoomuksen Elina Suonio-Peltosaloa . Sen sijaan hänen puoluetoverinsa Juhani Nummentalo ei ole enää ensi vuoden alussa hyvinvointialueen palveluksessa, jolloin varsinainen toiminta käynnistyy.
– Olen jäämässä eläkkeelle viimeistään 1.10.2022, Nummentalo selittää.
Taustaltaan Nummentalo on mielenterveyshoitaja.
Hän ei kuitenkaan spekuloi mahdollisella hallituspaikalla, johon kokoomuksen aluevaltuustoryhmästä on jakamatta vielä kolme paikkaa. Puheenjohtajan paikkaan kokoomus on jo nimennyt ehdokkaansa, joka on kaarinalainen Sanna Vauranoja .
Nummentalo sanoo, että kokoomuksen aluevaltuustoryhmässä valmisteilla olevan hallintosäännön muotoilu ja lain tulkinta on ollut tiedossa jo pidempään.
– Myös keskustelu asiasta lähti tietääkseni meidän ryhmästä liikkeelle, Nummentalo kertoo.
Hän arvioi, että asia voi aiheuttaa aluevaltuutetuissa suuriakin pettymyksiä, sillä ehdokkaiksi haettiin alan ammattilaisia ja asiantuntijoita.
– Asia ei silloin ollut tiedossa, mutta jos olisi ollut, joku olisi saattanut pohtia ehdokkuuttaan, Nummentalo arvelee.
Hän tosin sanoo, että tämä on hänen omaa pohdiskeluaan.
Hän muistuttaa, että Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle suunniteltu organisaatiomalli on nyt valmistelussa ja sitä ollaan viemässä eteen päin. Lopullisesti se hyväksytään aluevaltuustossa.
Sotealan ammattilaisten lisäksi hallituspaikkoihin ei voitaisi Nummentalon mukaan valita myöskään pelastustoimen ammattilaisia, jotka myös tulisivat olemaan aluehallituksen alaisia.
Aluehallituksen rooli on merkittävä. Nummentalo selittää, että se vastaa ikään kuin kuntien nykyisiä sosiaali- ja terveyslautakuntia. Aluehallitus vastaisi tämän lisäksi myös pelastustoimesta.
– Jos palveluissa tulee muutoksia, aluehallitus on ratkaisevassa osassa.
– Valtuusto päättää budjetista, mutta hallitus operatiivisesta puolesta, rahan käytöstä.
Nummentalo selittää, että aluehallitus päättää ihan käytännön tasolla vaikkapa jonkin alueen terveysasemasta tai muista palveluista.
Kokoomuksen toinen aluevaltuutettu Elina Suonio-Peltosalo sanoo, että tavoittelee näillä näkymin hyvinvointialueen lautakuntapaikkoja. Hän on taustaltaan erikoissairaanhoitaja ja tekee parhaillaan työsuojeluvaltuutetun tehtäviä.
Hän sanoo, että olisi ainakin miettinyt ehdokkuuttaan, jos etukäteen olisi ollut tiedossa, että sotealan ammattilaisia ei voi valita hallitukseen.
– Kipinä siihen, että aikoinaan lähdin päätöksentekoon mukaan, on taustani.
– Ensimmäinen paikka, jossa olin, oli Perniön kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajuus, Suonio-Peltosalo kertoo.
Hän kokee, että on työnsä kautta nähnyt, minkälainen tilanne sotealalla on nyt Salossa.
– Olkoon paikka (aluehallinnossa) missä tahansa, minun pitää nostaa esiin naisvaltaisten alojen asioita, jotta henkilöstö jaksaisi, hän sanoo.
Suonio-Peltosalo muistuttaa, että etenkin viimeiset kaksi vuotta ovat olleet raskasta aikaa sosiaali- ja terveysalalla.
Suonio-Peltosalo katsoo, että äänestäjät ovat antaneet äänensä ehdokkaille nimenomaan siksi, että he saavuttaisivat valtuustopaikan.
Vaikka sotealan valtuutettu ei nyt olekaan pääsemässä aluehallitukseen, hän toteaa, että vaihtoehtoja on.
Hän itse olisi valmis tekemään työtä lautakunnissa, joista hänellä on tietoa. Niitä olisivat hänen mukaansa lapsia ja nuoria, työikäisiä ja ikäihmisiä koskevat lautakunnat.

5 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Ihmettelen kummasti
7 kuukautta sitten

Oman maalaisjärkeni mukaan tuo menee kyllä vastoin demokratian toteutumista että vaaleilla valitut edeustajat eivät kuitenkaan saisikaan olla mukana valmistelemassa esim. sotea.
Moni äänesti aluevaaleissa nimenomaan näitä sotealan ihmisiä läpi kun halusivat valtuustoon juuri näitä ”Sari sairaanhoitajia ja Lasse Lääkäreitä”. Kun omasta mielestäkin henkilö joka on sotealalla on juuri oikea henkilö aluehallitukseen valmistelemaan sitä sotea.
Äänetikö nyt moni turhaan jos joku pykälä tai muodollisuus estää ehdokasta läpi menosta huolimatta osallistumasta soten valmisteluun?

Keijo K.
7 kuukautta sitten

Näiden aluevaalien hölmöys valkenee pikkuhiljaa kansalle, jota on höynäytetty oikein viimeisen päälle. Vaalien tulokset pitäisi mitätöidä.

Allan
7 kuukautta sitten

Kyllä se on ollut koko ajan tiedossa, että lakiin tulee pykälät siitä, kuka on vaalikelpoinen aluehallitukseen. Sama kelpoisuuspykälämuotoilu oli jo siinä Sipilän aikaisessa maakuntahimmelin lakiehdotuksessa.
Puolueet vain tapansa mukaan pissivät kannattajiaan silmään.

Asiantuntemusta kehiin
7 kuukautta sitten

Ne valitut edustajat, jotka ovat päivittäisissä töissä eri sote-alalla, kuten esimerkiksi lääkärit, tuntevat asiat paremmin kuin nämä poliitikot, jotka ovat vaaleissa kuin vaaleissa aina ehdolla ja hillotolpalla.

Äänestin hoitoalan ammattilsista
7 kuukautta sitten

Suomessako muka demokratia. Hölmöläisen hommaa jälleen kerran. Päättämässä pitäisi olla hoitoalan ammattilaisia ja lääkäreitä.