Työllisyysluvut kohentuvat Varsinais-Suomessa – Salon työttömyysaste enää piirun yli kymmenen

0

Työttömien työnhakijoiden määrä Salossa on laskenut vuodentakaisesta yli 800:lla. Asia ilmenee Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilastosta.
Kun tammikuussa 2021 Salossa oli vielä 3 182 työtöntä työnhakijaa, tämän vuoden tammikuussa heitä oli enää 2 347. Määrä on supistunut vuodessa siis 26 prosentilla.
Salon työttömyysaste oli tammikuussa 10,1 prosenttia. Varsinais-Suomen kaupungeista ainoastaan Turussa työttömyysaste oli Salon ohella yli 10, joskin maakuntakeskuksessa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli huomattavasti suurempi, 13,2 prosenttia.
Salon työttömyysaste oli tosin tammikuussa 2021 peräti 13,5. Turussa vastaava lukema oli tuolloin 14,6, eli työllisyyden kehitys on ollut Salossa pirteämpää kuin maakunnan suurimmassa kaupungissa.
Varsinais-Suomen maakunnan työttömyysaste oli tammikuun lopussa 9,8, kun vuosi sitten vastaava lukema oli 11,7. Someron työttömyysasteeksi todettiin 7,5. Maakunnan alhaisin lukema noteerattiin Sauvossa, jossa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on vain 4,2 prosenttia.

Salon työttömistä työnhakijoista vain murto-osa on alle 20-vuotiaita, 56 henkilöä. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli tammikuussa 255 ja yli 50-vuotiaita 1 088. Pitkäaikaistyöttömiä, eli vähintään vuoden yhtäjaksoisesti vailla työtä olleita, oli 799 henkilöä.
Siinä missä työttömien määrä yleisesti on laskenut, pitkäaikaistyöttömien on noussut. Vuosi sitten Salossa oli 775 pitkäaikaistyötöntä eli 24 vähemmän kuin tuoreessa tilastossa. Varsinais-Suomen ely-keskus toteaakin katsauksessaan, että yli 2 vuotta yhtäjaksoisesti työttämänä olleiden määrä on jatkanut kasvuaan koronapandemian alusta lähtien.
Salolaisista työttömistä työnhakijoista lomautettuja on 241 henkilöä. Vuosi sitten vastaava lukema oli yli kaksinkertainen, 546 henkilöä.
Myös avoimien työpaikkojen kehitys on ollut suotuisaa. Salossa paikkoja oli auki vuosi sitten 586 kappaletta ja viime kuussa 933 kappaletta. Trendi on ely-keskuksen mukaan maakunnallinen, joskin varsinaissuomalaisen työttömyyden supistuminen on koko maan tahtia verkkaisempaa: työttömyys on supistunut vuoden aikana Varsinais-Suomessa 16 prosentilla ja valtakunnallisesti 18 prosentilla.
Salon seutukunnassa, eli Salossa ja Somerolla, työttömyys supistui vuodentakaisesta peräti 25 prosentilla. Ulkomaalaisten työttömien määrä väheni seutukunnassa peräti 32 prosentilla vuoden aikana. Edellä mainituissa tilastoissa Salon seutukunta nappasi itselleen koko maakunnan kärkipaikan.
Salon ja Someron yhteinen työttömyysaste oli tammikuussa 9,7. Maakunnan alin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (7,1%). Työttömyysaste oli Manner­-Suomessa sitä alemmalla tasolla vain kuudessa seutukunnassa. Vakka-­Suomikin (7,4%) oli tällä mittarilla koko maan kymmenes Loimaan seudun jäädessä niukasti top-kympin ulkopuolelle (7,9%).

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli tammikuun lopussa yhteensä 22 300 työtöntä työnhakijaa. Vuotta aiemmasta työttömien määrä on vähentynyt 4 400 henkilöllä (16 %). Lomautettujen määrä aleni 2 600 henkilöllä (49%) verrattuna vuodentakaiseen.
Tammikuun viimeisenä päivänä avoimia työpaikkoja oli tarjolla alueen työ- ja elinkeinotoimistossa 10 800 kappaletta eli 75 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Kolmen viime kuukauden aikana uusia työpaikkoja on avautunut 28 300 kappaletta eli 84 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
Ely-keskuksen katsauksessa todetaan, että helmikuussa työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrän on tapana supistua tammikuuhun verrattuna.