Uuden psykiatrisen sairaalan rakennustyöt alkoivat Turussa – kokonaisuuden ensimmäinen vaihe valmistunee vuonna 2024, toinen vaihe vaatii kaavamuutoksen

0

Uuden psykiatrisen sairaalan rakentaminen Turun yliopistollisen keskussairaalaan viereiselle tontille on aloitettu. Kaivuutyöt uuden sairaalan perustuksia varten käynnistyivät tammikuussa.
– Ensimmäisenä rakennetaan kuusikerroksinen rakennus kaavaan haetulla poikkeusluvalla. Samalla neuvottelemme Turun kaupungin kanssa kaavamuutoksesta, joka on edellytyksenä toisen vaiheen rakentamiselle. Rinnan ensimmäisen vaiheen rakentamisen kanssa teemme suunnitelmat valmiiksi toiseen vaiheeseen, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kiinteistöjohtaja Timo Seppälä kertoo tiedotteessa.
Tyksin psykiatrialle uusi rakennus merkitsee suurta muutosta. Samanlainen muutos on meneillään muuallakin Suomessa. Monissa meneillään olevissa hankkeissa halutaan syrjäisistä ”metsäsairaaloista” eroon.
– Meillä Turussa on Suomen paras tontti. Keskeinen sijaintimme vähentää mielen sairauksiin liittyviä ennakkoluuloja. Olemme niin kaukana Seilin saaresta kuin vain mahdollista, projektipäällikkö Pekka Makkonen sanoo tiedotteessa.

Uusi sairaala tuo projektipäällikkö Pekka Makkosen mukaan valtavia muutoksia psykiatrisen hoidon perinteeseen. Kuva: VSSHP.

Sairaalan toiminnan suunnittelu on jo valmiina ensimmäisen, reilun kahden vuoden päästä valmistuvan rakennuksen osalta. Psykiatrinen vuodeosastohoito ja avohoito tullaan sijoittamaan sairaalaan yhtenäiseksi palvelujärjestelmäksi.
– Psykiatria tulee käymään läpi suurimman muutoksen, mitä koskaan on tehty. Uudistus koskee avo- ja osastohoitoa sekä omaisten ja järjestöjen läsnäoloa sairaalan toiminnassa, Makkonen toteaa.
Rakennuksen pääsuunnittelusta vastaavat arkkitehtitoimistot Kontukoski, Tähti-Set ja Raami Arkkitehdit. Parhaillaan tehdään sisustussuunnittelua.
– Olen ylpeä suunnittelun lähtökohdasta, jossa visiona on, että oman hoitajan ja parvekkeellisen huoneen saa vaikeimmin oireileva potilas, Makkonen sanoo.
Uusi sairaala on osastopainotteinen, ja vuodepaikkoja on yhteensä 112. Henkilöstöä muuttaa ensi vaiheessa puolet, noin 450 työntekijää, psykiatrian toimialueen henkilömäärästä.
Osaston rakenteessa uutta ovat myös monikäyttöiset aistihuoneet, jotka tarjoavat rauhoittumisen ja virkistymisen hetken potilaalle tai työntekijälle. Rakennus kätkee sisäänsä myös valoisat ja turvalliset katto- sekä sisäpihat.
Ensimmäiseen kerrokseen muuttavat akuuttipsykiatrian vastaanottohuoneet on suunniteltu perheiden tarpeisiin sekä etävastaanottoihin. Samaan kerrokseen tulee myös tila, jonne potilas voi jäädä seurantaan.

”Meillä Turussa on Suomen paras tontti. Keskeinen sijaintimme vähentää mielen sairauksiin liittyviä ennakkoluuloja. Olemme niin kaukana Seilin saaresta kuin vain mahdollista.”

Kaivuu- ja louhintatyöt sisältävä perustusurakka valmistuu uudisrakennuksen osalta toukokuussa. Maaliskuussa aletaan kaivaa tunnelia Kiinamyllynkadun alitse. Tunnelin kaivuutyö katkaisee kyseisen kadun liikenteeltä. Uusi psykiatrinen sairaala liitetään tunnelilla sairaala-alueen tunneliverkostoon.
Huhtikuun aikana valitaan hankkeen projektijohtourakoitsija. Rakennus alkaa nousta näkyville kesäkuussa.
– Sisällytämme urakoitsijan sopimukseen option toisen vaiheen rakentamisesta. Siten meillä on valmius rakentamiseen, kun kaavapäätös ja rahoitus valmistuvat arviolta vuodenvaihteessa, Timo Seppälä uskoo.
Tyksin psykiatrisen sairaalan ensimmäisen vaiheen on määrä valmistua kesällä 2024. Toisen vaiheen investoinnista päättänee hyvinvointialue.

”Olen ylpeä suunnittelun lähtökohdasta, jossa visiona on, että oman hoitajan ja parvekkeellisen huoneen saa vaikeimmin oireileva potilas.”