Infrapurku hakee uutta lupaa Hajalan kiertotalousalueelle – nyt Etelä-Suomen aluehallintovirastosta

1
Infrapurku Oy on ollut mukana Salossa muun muassa seurakuntatalon työmaalla, josta yritys purki maanalaisen autohallin.

Salolainen Infrapurku Oy hakee uudelleen lupaa Hajalan kiertotaloushankkeelleen.

Salon rakennus- ja ympäristölautakunta hylkäsi yrityksen ympäristölupahakemuksen viime lokakuussa äänin 6–7.

Nyt Infrapurku hakee lupaa toiminnalle Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. Pääsyy on, että hanke on kasvanut, ja se vaatii nyt aluehallintoviraston luvan.

– Tämä on lähellä alkuperäistä suunnitelmaamme. Leikkasimme sitä, jotta lupahakemus voitiin käsitellä Salon kaupungissa. Nyt määrät ovat kasvaneet, yrityksen hallituksen puheenjohtaja Mikko Lindholm sanoo.

Infrapurun uudessa hakemuksessa hanke on nimetty Suomen Ecoparkiksi. Paikka on sama kuin ensimmäisellä hakukierroksella, noin 30 hehtaarin kiinteistö Sydänojantiellä moottoritien pohjoispuolella. Varsinainen toiminta-alue olisi noin 15 hehtaaria.

Yhtiö hakee maa-aineslupaa sekä ympäristölupaa jätteenkäsittelyalueelle. Maa-aineslupa koskee kallion louhintaa. Kiinteistöllä on tarkoitus louhia noin 200 000 kuutiota kiveä, joka murskataan alueella ja käytetään pääosin alueen rakentamiseen. Rakentamiseen käytetään suunnitelmien mukaan myös betonimursketta.

Ympäristölupaa haetaan purkujätteen sekä kaupan ja teollisuuden sivutuotteiden vastaanottoon, lajitteluun, välivarastointiin ja käsittelyyn. Lisäksi alueella otettaisiin vastaan vaarallisia jätteitä ja ylijäämämaita. Maankaatopaikalle voitaisiin myös loppusijoittaa maita.

Jätteenkäsittelyalueella on tarkoitus ottaa vastaan murskattavaa betoni- ja tiilijätettä enintään 100 000 tonnia vuodessa. Puu- ja pakkausjätteen murskausmäärä olisi alle 20 000 tonnia vuodessa.

Maankaatopaikalle sijoitetaan suunnitelmien mukaan vuosittain alle 50 000 tonnia puhtaita ylijäämämaita.

Infrapurku Oy on ollut kiinnostunut myös Korvenmäen jätekeskuksen lisäalueesta, jonka Salon kaupunki aikoi myydä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle.

Yhtiö jätti 27,5 hehtaarin maa-alueesta yhteisen ostotarjouksen Salon Hyötykäyttö Oy:n ja Salon Imuautot Oy:n kanssa. Yritykset tarjosivat maa-alueesta 700 000 euroa. Kaupungin ja LSJH:n kaupassa hinta olisi ollut 525 000 euroa.

Salon kaupunginvaltuusto päätti marraskuussa, että asia palautetaan kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi. Sen jälkeen siitä ei ole kuulunut mitään.

– Odotamme edelleen tietoa Korvenmäestä, ja olemme kiinnostuneita alueesta, Mikko Lindholm vahvisti SSS:lle maanantaina.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Keijo K.
1 vuosi sitten

Voisihan kaupunki lähteä mukaan suunnittelemaan tulevaa tuulivoimapuistojen sijoitusta. Niitähän lähdetään Ylen tietojen mukaan suunnittelemaan Märynummen länsipuolelle.