Kulttuurilla liian pieni osuus Salon vapaa-ajanpalveluissa

0

Salon uudeksi vapaa-aikajohtajaksi on valittu liikuntatieteiden maisteri Antti Mattila, joka toimii tällä hetkellä Kotkan kaupungin liikuntajohtajana.

Salossa lakkautettiin kulttuurijohtajan virka vuonna 2013 kun Mirjam Martevo jäi eläkkeelle. Organisaatiouudistusten myötä on Salossa nykyään vapaa-aikajohtaja, jonka alaisena toimivat liikunta- ja kulttuuripalvelujen lisäksi myös kirjasto sekä kansalaisopisto. Työmaa on laaja, voi sanoa jopa valtava. Osaamista ja ennen kaikkea aikaa tehtävän hoitamiseen ei varmasti voi olla liikaa.

Me Salon Kulttuurikumppaneissa toimivat yhdistysjäsenet haluamme esittää syvän huolemme siitä, miten kaupungin kulttuuripalvelut ja kolmannen sektorin toimijat saavat tarvittavan tuen toiminnalleen.

Vapaa-aikajohtajan valintaprosessissa huomiota kiinnitti työpaikkahakemus, joka oli vahvasti painottunut liikuntapuoleen. Emme halua arvostella valittua henkilöä, mutta toivomme työryhmältä perusteluja siitä, millä tavoin haastattelussa varmistettiin riittävän laaja osaaminen myös kulttuuripuolelta.

Soveltuvuustestejä ei valinnassa työryhmän mukaan tarvittu. Esityksen nopea eteneminen päätettäväksi kertoo valmisteluun käytetystä ajasta, jota on useissa yhteyksissä kritisoitu.

Edellisen vapaa-aikajohtajan työpanoksesta, tarkemmin sanottuna palkkakustannuksista, 10 prosenttia oli osoitettu kulttuuripuolen tehtäviin. Tämä kuvaa valitettavan hyvin sitä, miten vapaa-ajanpalveluja Salossa arvotetaan.

Kaupunkilaisilla on kuitenkin oikeus harrastaa ja kuluttaa kulttuuria tasavertaisesti muiden vapaa-aikapalvelujen rinnalla. Toivomme että se otetaan huomioon, kun tehdään niitä koskevia päätöksiä.

Terhi Alm

Piazza Brass ry

Anne Nenonen

SaloJazz ry

Helena Hauta-aho

Salon Taiteilijaseura ry

Lisamaria Markula

Kirakan kesäteatteriyhdistys ry

Niilo Turunen

Musiikkiyhdistys Leticia Ry

Sanna Jousi

EtnoSalo ry

Eikka Alatalo

Poikki Taideyhdistys ry

Laura Kuisma

Teatteriyhdistys Vinssi ry

Henni Isojunno

Halikon Musiikkiyhdistys ry