Martinkosken seurakunta liittynee Salon seurakuntaan

3
Salon seurakunta säilyttäisi liitoksessa nykyisen nimensä. Kuvassa on Uskelan kirkko. Kuva: SSS-arkisto/Kirsi-Maarit Venetpalo

Martinkosken seurakuntaa esitetään lakkautettavaksi vuoden lopussa. Ajatuksena on, että se liitetään Salon seurakuntaan vuoden 2023 alusta alkaen.

Seurakuntaliitosta on valmisteltu talven aikana, ja Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin nimeämä ohjausryhmä on kokoontunut neljä kertaa.

Kokoontumisten lopputuloksena on syntynyt liitossopimus sekä aloite Martinkosken liittämisestä Salon seurakuntaan.

Aloitetta käsitellään Salon kirkkoneuvostossa ensi viikolla. Sen jälkeen se etenee kirkkovaltuustolle, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille lausunnolle ja edelleen kirkkohallituksen täysistuntoon hyväksyttäväksi.

Aloitteen mukaan Salon seurakunta laajenee Marttilan ja Kosken alueille. Laajentuvan seurakunnan kirkkoherrana toimii Salon kirkkoherra. Martinkosken seurakunnan kirkkoherra siirtyy Salon kappalaiseksi.

Martinkosken seurakunnan päätoimiset työntekijät siirtyvät Salon seurakunnan palvelukseen.

Martinkosken seurakunnan omaisuus siirtyy Salon seurakunnan omaisuudeksi, ja Salon seurakunta vastaa niihin kuuluvista veloista ja velvoitteista.

Laajentuvan seurakunnan kirkkovaltuusto valitaan ensi syksyn seurakuntavaaleissa.

Martinkosken seurakunta aloitti toimintansa alkuvuodesta 2019, kun Marttilan ja Kosken seurakunnat yhdistyivät.

Uutta seurakuntaliitos on ryhdytty valmistelemaan, koska seurakunnan talous on ollut niukkeneva ja sen jäsenmäärä on laskenut.

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Miksi enää maksaa kirkollisveroa?
8 kuukautta sitten

Ensiksi runnotaan väkisin läpi aivan liian mahtipontinen seurakuntatalon laajennus. Sen jälkeen toteutetaan hyvin omituinen seurakuntaliitos, joka ei perustu luonteviin kuntarajoihin tai muihinkaan toiminnan kannalta järkeviin seikkoihin. Lähivuosina eteen tulee väistämättä kirkollisveron korotuspaineita tai seurakunnan omaisuuden pakkomyyntiä.

Yrmy
8 kuukautta sitten

Eli eroat kirkosta, etteivät verot nouse ja/tai kirkon omaisuutta myytäisi?

Mamma maalta
8 kuukautta sitten

Kuinkahan tällainen liitos tulee onnistumaan? Tällä hetkelläkin papit ja kanttorit kiertävät aikataulutettuna ympäri Salon alueen srk-ryhmittymää seurakunnallisia toimintoja suorittamassa.

On entisiä seurakuntia, joiden kirkoissa jumalanpalvelus on vain kerran, pari kuussa, ja kellonaika pitää tarkistaa, onko 10, 13, 18 tai joku muu aika.