Loukkaavaa puhetta, huonoa käytöstä, kunnioituksen ja arvostuksen puutetta – Someron teknisen toimen selvitys nostaa esille luottamushenkilöiden häiriökäytöksen

0
Keskustelun Someron luottamushenkilöiden toimintatavoista aloitti viime syksynä kaupungin tilakeskuksen päällikön virasta lähtenyt Jari Kauppi. Kauppi kertoi joidenkin luottamushenkilöiden kyseenalaistaneen toistuvasti hänen ammattitaitoaan. Kuva: SSS-arkistoMarko Mattila

Luottamushenkilöiden asiaton käytös on tuttua Someron kaupungin teknisen toimen työntekijöille. Teknisestä toimesta tehdystä selvityksestä ilmenee, että pääosa työntekijöistä on joutunut luottamushenkilöiden häiriökäytöksen kohteeksi. Työntekijät ovat kohdanneet loukkaavaa puhetyyliä, huhuja, huonoa käytöstä sekä arvostuksen ja kunnioituksen puutetta. Myös osa haastatelluista luottamushenkilöistä kertoi samasta ongelmasta.

Ulkopuolisen konsultin tekemässä kehittämisselvityksessä haastateltiin 14 teknisen toimen työntekijää sekä viittä luottamushenkilöä. Luottamushenkilöistä mukana olivat kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jutta Varjus (kok.), hallitusta viime valtuustokaudella johtanut Tero Pirttilä (kesk.), teknisen lautakunnan nykyinen puheenjohtaja Harri Känkänen (ps.) ja entinen puheenjohtaja Juha Salo (kesk.) sekä kaupunginhallitusta teknisessä lautakunnassa edustava Riitta Lehtinen (sd.).

Toisaalta yksi tai kaksi haastateltua luottamushenkilöä koki, että myös luottamushenkilöt ovat olleet joissakin tilanteissa häiriöiden kohteena siten, että heidän osaamisensa ja lisäselvityspyynnöt on kyseenalaistettu.
– Eri ihmiset voivat kokea saman tilanteen hyvin eri tavalla. Selvitys osoittaa kuitenkin, että parannettavaa on, Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen huomauttaa.

Selvityksessä nousee esille samoja asioita, joita Someron hallintojohtaja Hanna Saarni ja tilakeskuksen entinen päällikkö Jari Kauppi ovat tuoneet julkisuuteen. Tammelan tekniseksi johtajaksi syksyllä lähtenyt Kauppi kertoi kokeneensa toistuvasti vähättelyä ja naureskelua joidenkin luottamushenkilöiden taholta (SSS 26.8.2021). Saarni kirjoitti puolestaan Facebookissa joidenkin politiikkojen syyllistyvän viranhaltijoiden julkiseen haukkumiseen, epäilemiseen ja vihjailuihin (SSS 9.4.2022).

– Ihmettelen, ellei esille tulleilla kiusaamiskokemuksilla ole vaikutusta hakijoiden määrään kaupungin tehtäviä täytettäessä, Suikkanen huomauttaa.

Someron hallintojohtaja Hanna Saarni kertoi luottamushenkilöiden epäasiallisesta käytöksestä Facebook-päivityksessään 18.3. Saarni kirjoitti joidenkin luottamushenkilöiden ajattelevan, että erityisesti johtavassa asemassa tai esimiesasemassa olevat ovat suurimpia lusmuilijoita. Kuva: SSS-arkistoMinna Määttänen

Selvityksen laatinut työnohjaaja Arja Marisa katsoo, että keskustelun laatua ja psykologista turvallisuutta pitää teknisessä toimessa parantaa luottamushenkilöiden ja työntekijöiden välisessä vuorovaikutuksessa. Marisa heittää pallon luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdolle sekä poliittisten ryhmien johdolle.

Suikkanen muistuttaa, että toimielimen puheenjohtajan tulisi puuttua asiattomaan käytökseen heti kokouksessa.
– Vahinko on silloin jo tapahtunut, mutta puuttuminen voisi estää asiattoman käytöksen toistumisen. Tilanne on tietysti toinen, jos puheenjohtaja käyttäytyy asiattomasti.
Suikkasen mukaan kaupunginhallituksen puheenjohtajan epäasiallisen käytöksen voi viedä hallituksen käsittelyyn varapuheenjohtaja ja lautakuntien puheenjohtajan käytöksen kaupunginjohtaja.
Suikkanen katsoo, että valtuustoryhmät olisivat hyvä areena käsitellä sääntöjä.
– Siellä voitaisiin keskustella pienemmällä porukalla ilman, että kukaan menettää kasvojaan.

Suikkanen toteaa teknisen toimen organisaation toimivan selvityksen mukaan hyvin.
– Yksittäisiä parannusehdotuksia toki tuli kuten pitääkin.

Osa haastatelluista luottamushenkilöistä ja työntekijöistä ei luottanut hallinnon toimimiseen tilanteissa, joissa työntekijän työkyky tai käyttäytyminen ei vastannut pelisääntöjä.
– Meidän pitää kiinnittää huomiota siihen, että työyhteisössä tiedetään, miten esimerkiksi työjohdollisia kurinpitotoimia käsitellään hallinnossa, Suikkanen sanoo.

Teknisen toimen selvitystä käsitellyt Someron kaupunginhallitus päätti, että esille nousseita ongelmia ratkotaan työpajoissa. Lisäksi järjestetään eri toimijoiden rooleja koskeva koulutus koko hallinnossa.

Suikkanen korostaa, että käytössäännöt ovat kaikille varmasti selvät.
– Yleisen ilmapiirin pitäisi olla sellainen, että asiatonta keskustelua ja käytöstä ei sallita, vaan ryhmäpaine estää sen.