Salolaiset saavat sanoa sanansa tekeillä olevasta strategiasta – ”Meidän pitää osata olla ylpeitä salolaisesta tekemisestä ja päästä irti ”ei tul mittä” -asenteesta”

0

Salon kaupunki jatkaa uuden strategian tekoa kuulemalla kaupunkilaisia. Tapaamisia ja tilaisuuksia asian tiimoilta järjestetään toukokuussa.

– Pääajatus on, että osallistetaan asukkaita, henkilöstöä ja muita sidosryhmiä sekä kaupungin vaikuttamistoimielimiä. Ihmisille annetaan mahdollisuus kommentoida strategiassa huomioitavia asioita ja antaa siihen ajatuksia, sanoo vt. kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen.

Vaikuttamistoimielimiä ovat muun muassa nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto.

Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto hyväksyy uudistetun kaupunkistrategian joulukuussa, ja sen mukaan aletaan elää ensi vuoden alusta lähtien.

Kuntalaki määrää, että jokaisella kunnalla pitää olla valtuuston päättämä kuntastrategia ja että se tarkistetaan vähintään kerran valtuustokauden aikana. Strategiassa tulee ottaa huomioon muun muassa kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä alueen elinvoiman kehittäminen.

Kunnan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava niin, että ne toteuttavat kuntastrategiaa.

Samaan aikaan strategiatyön kanssa uudistetaan myös kaupungin organisaatiota. Niin on pakkokin tehdä siksi, että lähes puolet kaupungin henkilökunnasta siirtyy ensi vuodenvaihteessa sote-uudistuksen myötä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palvelukseen.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisista toiminnoista ei jää käytännössä mitään kaupungin kontolle, eikä lautakunnalla ole vuodenvaihteen enää käsiteltäviä asioita.

Kunnille jää kuitenkin terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

– On ratkaistava, miten toiminnat sijoittuvat organisaatioon ja tarvitaanko esimerkiksi erillinen lautakunta, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saku Nikkanen (sd.).

Toinen organisaatiouudistuksen ajava muutos on valtakunnallinen TE2024-uudistus. Siinä nykyisin valtion vastuulla olevat työvoima- ja elinkeinopalvelut siirtyvät kunnille.

– Kaupungin rooli hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäjänä korostuu, sanoo Anna-Kristiina Korhonen.

Salon neljä vuotta sitten vahvistetun strategian yhteydessä hyväksyttiin myös kymmenen kärkihanketta, joilla strategiaa toteutetaan. Konkreettisia kärkiä nostetaan esiin nytkin, lupaa Nikkanen.

Nykyisistä kärkihankkeista monet ovat sellaisia, että kaupunki ei juuri pysty vaikuttamaan niihin omilla päätöksillään. Esimerkiksi Tunnin juna tai itäisen ohikulkutien jatkaminen ovat edunvalvonnallisia asioita.

– Kärkien on hyvä olla sellaisia, jotka ovat enimmäkseen kiinni kaupungin omista toimista, linjaa Nikkanen.

– Kärkihankkeissa voi olla mukana sekä edunvalvonnallisia kärkiä että kaupungin omia kehityshankkeita, sanoo Korhonen.

Strategian teon pohjaksi haettiin linjauksia ja painopisteitä viime syksyn valtuustoseminaarissa. Tiivistämiseen jälkeen käteen on jäänyt kolme kokonaisuutta: lujittava elinvoima, kestävä talous ja mahdollistavat palvelut.

Kokonaisuudet ovat laajoja, mutta ne kytkeytyvä toisiinsa.

– Jos elinvoima sakkaa, palveluihin jää vain vähän panoksia. Kaikki on kiinni siitä, että kaupungissa työpaikkoja ja veronmaksajia, summaa Saku Nikkanen.

Sote-menojen kehitystä ei ole kunnissa pystytty aina arvioimaan kohdalleen. Nikkasen mukaan talouden ennakoitavuus paranee, mutta muuttujiakin jää jäljelle.

– Esimerkiksi valtionosuudet elävät koko ajan, Kunnat ja hyvinvointialueet tulevat kilpailemaan samoista rahoista, hän sanoo.

Salolaisten kulttuuriyhdistysten yhteistyöelin Kulttuurikumppanit moitti Salon Seudun Sanomien mielipidekirjoituksessa kaupunkia siitä, että organisaatiossa ei ole tarpeeksi panostettu kulttuuriin ja kulttuuripalveluihin. Kulttuurijohtajan virka lakkautettiin yhdeksän vuotta sitten.

– Organisaatiouudistuksen yhteydessä puhutaan varmasti myös kulttuurijohtajasta, arvelee Nikkanen.

– Strategiassa asia kuuluu mahdollistaviin palveluihin.

Saku Nikkanen oli edellistä strategiaa tehdessä kaupunginhallituksen jäsen. Nyt hän on kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja hyvinvointialueen hallituksen jäsen.

Nikkasen mielestä Salon asema maakunnassa ei ole sellainen kuin toiseksi suurimmalle kaupungille kuuluisi.

– Jäimme rakennemuutoksen takia takamatkalle. Olemme edelleen sen tunteen vankeina, vaikka työpaikkoja on syntynyt, ja kaupungissa on jo pulaa työvoimasta. Meidän pitää osata olla ylpeitä salolaisesta tekemisestä ja päästä irti ”ei tul mittä” -asenteesta.

Kuntastrategiassa kuntalaki määrää aiheet

  • kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
  • palvelujen järjestäminen ja tuottaminen
  • kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet
  • omistajapolitiikka
  • henkilöstöpolitiikka
  • kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
  • elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen