Tyks joutunut perumaan osan kiireellisestä hoidosta – Syövän hoitoon saatu lisää suojelutyötä, mutta joitain hoitoja jää tekemättä

0
Salon sairaalan päivystyksen ollessa kiinni Tyksin päivystys on hoitanut myös salolaispotilaat. Kuva: TS-arkisto/Marttiina Sairanen

Tyks on joutunut perumaan osan kiireellisestä hoidosta neljä päivää kestäneen lakon aikana. Tilanne sairaalassa muuttuu kuitenkin kaiken aikaa ja toimintoja järjestellään jatkuvasti sen mukaan, minne henkilöstöä saadaan.

– Tilanne sairaalassa on vaikea. Teemme keskeytyksettä töitä sen hyväksi, että pystymme järjestelemään kriittisen hoidon lakon aikana.

– Valitettavasti osa kiireellisestäkin ja välitöntä hoitoa vaativista toimenpiteistä on jouduttu perumaan, sanoo vt. sairaalajohtaja Sirkku Jyrkkiö Turun yliopistollisen keskussairaalan tiedotteessa.

Hänen mukaansa Tyksissä on pystytty ylläpitämään kriittisimmät toiminnot erityisjärjestelyillä. Potilaita on siirretty samoille vuodeosastoille.

Leikkaussaleja avataan tällä viikolla lisää. Tavoitteena on saada tehtyä kaikkien syöpäpotilaiden leikkaukset, joita on noin 15 päivässä.

Maanantaina ja tiistaina on pystytty leikkaamaan vajaa puolet listalla olleista syöpäpotilaista.

Kiireetöntä leikkaushoitoa ei pystytä vielä toteuttamaan. Leikkaussalien tilannetta kartoitetaan jatkuvasti ja tehdään tarvittavia muutoksia sen mukaan, mitä toimintoja on priorisoitava potilasturvallisuuden takaamiseksi.

Kuluvan viikon maanantailta ja tiistailta on Tyksissä peruttu yhteensä noin 390 kiireetöntä leikkausta. Loppuviikolle peruutuksia on noin 50-90 päivittäin. Uusia toimenpideaikoja nyt peruutettujen tilalle annetaan heti, kun se on mahdollista.

Salon sairaalan päivystys on toistaiseksi suljettu. Kuva: SSS/Minna Määttänen

Syövän lääke- ja sädehoitoon on lakon alkamisen jälkeen saatu lisää suojelutyöntekijöitä. Tyks pyrkii turvaamaan syövän hoidon kaikille sitä tarvitseville potilaille mahdollisimman pian.
Sädehoitoa ei ole tähän mennessä pystytty antamaan kaikille potilaille, mutta keskiviikosta saadaan avattua lisää sädehoitopaikkoja.

Myös joitain syöpälääkehoitoja jää tekemättä.

Syöpää hoidetaan Tyksissä useilla eri toimialueilla ja eri osastolla, ja tilanne on eri yksiköissä hyvin erilainen.

Tyksin mukaan parantumiseen tähtäävää syöpähoitoa ei tulisi keskeyttää kuin erittäin painavasta syystä. Syöpäleikkausta täydentävät solunsalpaajahoidot tulisi antaa ajallaan. Sädehoitoon ei saisi tulla suunnittelemattomia taukoja, koska ne huonontavat hoitotulosta olennaisesti.

Tyksin vuodeosastopaikoista on parhaillaan käytössä noin puolet. Tyksin eri sairaaloissa on kaikkiaan noin 900 sairaansijaa. Lakon alkaessa kotiutettiin niitä potilaita, joiden kunto mahdollisti kotiuttamisen.

Psykiatrian avohoidon potilaskäynneistä suuri osa on jouduttu perumaan kuluvalla viikolla. Avohoidon kiireellisemmästä hoidon tarpeesta huolehditaan.

Psykiatrian päivystys toimii osana Tyks Akuuttia. Psykiatrian osastot Turussa ja Halikossa toimivat huomattavasti normaalia pienemmällä henkilöstöllä, ja muun muassa lastenpsykiatrian osasto on suljettuna.

Kiireellistä hoitoa tarvitsevien potilaiden dialyysihoito ja sektioleikkaukset saadaan turvattua tällä hetkellä käytössä olevalla työntekijämäärällä.

Laboratoriossa keskitytään päivystykselliseen toimintaan.

Laboratorio- ja kuvantamispalveluja tehdään vain Tyks kantasairaalassa. Lakon aikana resurssit on keskitetty hoitamaan kaikkein kiireellisin näytteenotto lähinnä sairaaloiden vuodeosastoilla ja poliklinikoilla.

Tyksin laboratorioihin on ollut tällä viikolla varattuna tuhansia näytteenottoaikoja, jotka on siirretty lakon jälkeiseen aikaan. Pääsyä laboratorion näytteenottoon pyritään lisäämään.

Tyks on joutunut siirtämään kiireettömiä toimenpiteitä hoitajalakon vuoksi. Hoitovelkaa on jo ennestäänkin, sillä koronapandemia on vaatinut sairaalalta resurssipanostuksia.

Kaikki yhteispäivystyksen päivystyspotilaat on keskitetty kantasairaalaan, Tyks Akuuttiin.
Päivystyspotilaat on hoidettu kiireellisyysjärjestyksessä ja odotusajat kiireettömissä asioissa ovat venyneet ajoittain useamman tunnin mittaisiksi. Tyks suosittelee hyödyntämään oman terveyskeskuksen palveluita hoidon saamiseksi.

Salon, Loimaan ja Uudenkaupungin päivystykset ovat olleet suljettuina perjantaista 1.4. alkaen. Niiden avautumisesta tiedotetaan erikseen, kun lakkotilanne sen mahdollistaa.
Vakavista oireista kärsivien potilaiden on kuitenkin syytä hakeutua viiveettömästi hoitoon.

Hoidon tarpeen arviointia ei pystytä toteuttamaan puhelimitse eikä Omaolo-palvelun kautta Tyks Akuutissa. Majakkasairaalan lasten- ja nuorten päivystyksessä on puhelinpalveluissa ajoittain ruuhkaa ja takaisinsoittopyyntöihin ei välttämättä pystytä vastaamaan.
Päivystyspuhelimet 02 313 8800 ja 116 117 eivät ole Tyksin alueella toiminnassa lakon vuoksi.

Terveyskeskusten päivystysvastaanotot eivät ole lakon piirissä, joten ne vastaanottavat potilaita. Kiireettömissä asioissa tulee ensisijaisesti olla yhteydessä omaan terveyskeskukseen. Hätätilanteessa Tyks neuvoo soittamaan aina 112:een.