Varsinais-Suomen hyvinvointialueen uudet lautakunnat saavat valtaa

0
Aluehallituksen puheenjohtaja Sanna Vauranoja (kok.) totesi, että yhteinen ymmärrys organisaatiomallista on tärkeää, kun on kyse 23 000 työntekijän ja lähes 500 000 asukkaan hyvinvointialueesta. Kuva: Jenni Paalijärvi

Varsinais-Suomen hyvinvointialue luopuu ikäkaarimallin mukaisista lautakunnista. Käyttöön otetaan tuotantoalueiden mukaiset tuotantolautakunnat. Ne aloittavat ensi vuoden alussa.

Tämän vuoden käytössä oleva lautakuntamalli hyväksyttiin hallintosäännön osana aluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa maalikuussa. Jo silloin sitä arvosteltiin siitä, että lautakunnilla ei ole valtaa juuri ollenkaan ja että aluehallituksella sitä on liikaa.

Sen jälkeen valmistelussa on lähdetty siitä, että sekä lautakunnilla että tuotanto- ja tulosaluejohtajilla on vahva toimivalta. Lautakunnilla on vastuu tulosalueen toiminnasta ja taloudesta.

Tuotantolautakunnat perustetaan Tyksille ja sairaalapalveluille, sosiaali- ja terveyspalveluille, ikääntyneiden palveluille sekä pelastuspalveluille.

Ensi vuoden alussa aloittavat lautakunnat päättävät muun muassa toimipaikkojen muutoksista aluevaltuuston ja -hallituksen hyväksymien palveluverkkoa koskevien periaatteiden mukaisesti.

Hyvinvointialueen tulosalueille tulee omat tuotantojohtajansa. He toimivat lautakuntien esittelijöinä. Johtovirat on tarkoitus perustaa toukokuussa.

Aluevaltuusto hyväksyi keskiviikkona tulosalueet ja tuotantolautakuntamallin.

Vuoden loppuun toimivat ikäkaarimallin mukaiset lautakunnat ovat lasten ja nuorten palveluiden, työikäisten palveluiden ja ikääntyvien palveluiden valmistelulautakunta.

Uuteen organisaatioon tulee vahvaan asemaan aluehallituksen järjestämisjaosto. Jaostolle kuuluvat yli tulosalueiden menevät asiat, ja sen kautta päätöksenteossa on tarkoitus pitää mukana myös ikäkaarimallia.

Aluehallituksen puheenjohtaja Sanna Vauranoja (kok.) totesi, että yhteinen ymmärrys organisaatiomallista on tärkeää, kun on kyse 23 000 työntekijän ja lähes 500 000 asukkaan hyvinvointialueesta.

Valtuusto hyväksyikin uuden mallin yksimielisesti.

Aki Lindénin (sd.) mielestä yliopiston ja erityisesti sen lääketieteellisen tiedekunnan pitäisi näkyä organisaatiorakenteessa. Perhe- ja peruspalveluministerinä hän tiesi hallituksen parhaillaan ratkovan, miten saadaan lisärahoitusta hyvinvointialueille, joilla on yliopistollinen sairaala.

Sofia Virta (vihr.) sanoi suoraan, että ikäkaarimalli olisi ollut hänestä parempia.

– Palveluita tarvitaan sektorirajojen yli, mutta tähän ratkaisuun vaikutti, että lautakunnille haluttiin budjettivaltaa. Vihreät ei sitä halunnut.

Olavi Ala-Nissilä (kesk.) totesi, että nyt lautakunnilla on vaikutusvaltaa, eivätkä ne ole pelkkiä keskustelukerhoja.

Heikki Tamminen (ps.) kertoi perussuomalaistenkin halunneen päätösvaltaa lautakuntiin.

– Tärkeä on, että saimme järjestämisjaoston, joka esittelee integraatiota vaativat asiat hallitukselle.

Salolainen Tamminen on myös aluehallituksen jäsen.

Aluevaltuuston kokous alkoi kaksi viikkoa sitten edesmenneen aluevaltuutetun, kansanedustaja Ilkka Kanervan (kok.) muistoa kunnioittavalla hiljaisella hetkellä.