Yleinen tilanne tuo pilviä Someron palvelutalon ylle – Someron tekninen johtaja: ”Epävarmuustekijöitä on todella paljon.”

0
Someron uuden palvelutalon on määrä korvata Tervaskannon palvelutalo, joka on osittain poissa käytöstä sisäilmaongelmien vuoksi. Uusi palvelutalo tulee terveyskeskuksen ja Tervaskannon läheisyyteen. Kuva: SSS-arkisto/Kirsi-Maarit Venetpalo

Pitkään suunnitellulle Someron palvelutalolle etsitään rakentajia lähiviikkojen aikana. Someron tekninen johtaja Marko Mäkinen huomauttaa, että rakentamiseen liittyy nyt epävarmuustekijöitä ja riskejä enemmän kuin koskaan.

– Toivottavasti saamme tarjouksia ja toivottavasti niissä on inhimilliset hinnat, Mäkinen sanoo.

Uuden 60-paikkaisen talon hinta on viime elokuussa lasketun kustannusarvion mukaan 9,45 miljoonaa euroa. Mäkinen muistuttaa, että sen jälkeen maailma on muuttunut paljon. Koronan lisäksi Ukrainan kriisi näkyy voimakkaasti myös rakennusalalla.

Someron kaupunki ei hae palvelutalolle kiinteitä tarjoushintoja, vaan tarjouksiin otetaan mukaan indeksiehto.

– Kiinteitä hintoja ei kukaan uskalla tarjota tällä hetkellä, sillä rakennustarvikkeiden hinnat voivat pompata yhdessä yössä rajusti ylöspäin. Indeksiin sidotuissa tarjouksissa huomioidaan hintojen nousu, kun rakennusalan yleinen indeksi nousee yli tietyn rajan, Mäkinen kertoo.

Mäkinen huomauttaa kuulleensa alalla kiinteistä tarjouksista, jotka ovat olleet voimassa muutaman tunnin.

Yksi iso kysymysmerkki liittyy rakennustarvikkeiden saatavuuteen:

– Tämä on iso ongelma. Rakennustarvikkeiden ja erilaisten komponenttien saatavuudessa on ollut koronan vuoksi suuria ongelmia ja Ukraina on syventänyt tätä ongelmaa edelleen. Ukraina on esimerkiksi kaakeleihin tarvittavan ison valkosaven tuottaja, Mäkinen toteaa.

Terveyskeskuksen taakse rakennettavaan kaksikerroksiseen palvelutaloon tulee tilaa hieman alle 3 500 neliötä. Mäkinen kertoo, että yrityksille annetaan kuusi viikkoa aikaa laskea tarjouksia.

– Hintojen heilahtelujen takia myös urakkalaskenta on tällä hetkellä haastavampaa kuin normaalisti.

Mäkinen toivoo, että tekninen lautakunta pääsee valitsemaan urakoitsijat kesäkuun alkupuolella. Rakennustyöt voisivat tällöin käynnistyä kesä-heinäkuun vaihteessa.

– Rakentaminen kestää 14 kuukautta eli talo olisi valmis ensi vuoden syksyllä, Mäkinen toteaa.

Kaupunginvaltuusto käsittelee 9,45 miljoonan euron kustannusarviota tässä kuussa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran tuki kattaa laskelmien mukaan kustannuksista 40 prosenttia eli noin 3,8 miljoonaa euroa.

Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen kertoo, että kaupunki pyytää Aralta ennakkotietoja rakennusalan tilanteen takia.

– Uuden palvelutalon asunnoista perittävien vuokrien pitää kattaa talon investointi- ja ylläpitokustannukset, mutta vuokrat eivät saa ylittää tiettyä rajaa. Tämän takia palvelutalon rakentamisen hinnan täytyy mahtua Aran määrittelemän rajan alle, Suikkanen huomauttaa.