Halikossa käynnissä arkeologiset koekaivaukset

0
Joel Karhapää (vas.) ja Antti Laitinen työn touhussa arkeologisilla koekaivauksilla Rikalanmäen pohjoispuolella. Kuva: SSS/Minna Määttänen

Halikossa tehdään parhaillaan arkeologisia koekaivauksia. Halikon Rikalanmäen läheisyydessä käynnissä olevat kaivaukset liittyvät Helsingin ja Turun välisen uuden junayhteyden eli niin sanotun Tunnin junan suunnitteluun.

Hankealueella on tehty arkeologinen arkisto- ja karttaselvitys vuonna 2010 sekä maastoinventointeja vuosina 2017–2020.

Selvitysten mukaan ratalinjalla tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsee yhteensä 20 kiinteää muinaisjäännöstä ja kolme kulttuuriperintökohdetta.

– Koekaivauksilla selvitetään muinaisjäännösalueiden laajuus ja säilyneisyys. Kaivauksissa arkeologinen kohde tai sen osa tutkitaan järjestelmällisesti tekemällä koekuoppia ja -ojia, kertoo projektipäällikkö Vesa Laulumaa Museoviraston Arkeologisista kenttäpalveluista.

Kahdeksanhenkinen tutkimusryhmä aloitti kaivaukset tällä viikolla Rikalanmäen pohjoispuolella. Kaivaukset jatkuvat Rikalanmäen alueella vielä ensi viikon, minkä jälkeen kaivauksissa on viikon tauko.

– Tauon jälkeen ryhmä siirtyy Muurlaan Fiulmaakarin ahteelle, Laulumaa kertoo.

Tutkija Heli Lehto Museovirastosta toimii kenttätyönjohtajana Rikalanmäen koekaivauksissa. Kuva: SSS/Minna Määttänen

Salossa koekaivauksia tehdään kivikauden ja rautakauden aikaisiin kohteisiin.

– Rikalanmäki on rautakautinen kohde ja Muurla kivikautinen. Kohteiden ikähaarukka on noin 8 000–9 000 vuotta, varhaisesta kivikaudesta rautakauden loppuun, Laulumaa sanoo.

Kaivauksissa pidetään taukoa heinä-elokuussa, minkä jälkeen kaivauksia tehdään peltoalueilla.

– Peltoalueilla kaivauksia tehdään vasta syksyllä. Pelloille ei mennä viljelyskaudella, Laulumaa sanoo.

Maanomistajille lähetetään tulevista kaivauksista tietoa etukäteen kirjeitse.

– Salossa peltoalueilla tehtäviä kaivauksia on vain kaksi. Yksi Muurlassa ja yksi Hajalassa. Suurin osa peltokaivauksista tehdään Kaarinan ja Paimion alueilla, Laulumaa kertoo.

Rikalanmäen kaivauksissa on löytynyt muun muassa pieniä paloja keramiikkaa. Kuva: SSS/Minna Määttänen

Kaivauksia tehdään kaikkiaan viiden kunnan alueella. Kaivauksia tehdään myös Espoossa ja Vihdissä.

Koekaivausten jälkeen jälkityö- ja raportointivaihe kestää muutaman kuukauden. Päätökset varsinaisista tutkimuskaivauksista tehdään, kun ratasuunnitelmat ovat valmiit ja radan toteuttamisesta on tehty investointipäätös.

Kiinteät muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja muinaismuistolain perusteella. Kulttuuriperintökohteella tarkoitetaan kohdetta, jonka säilyttäminen on perusteltua sen historiallisen merkityksen ja kulttuuriperintöarvojen takia.

Kulttuuriperintökohteet ajoittuvat yleensä 1800–1900-luvuille.

 

Viikossa yli 40 koekuoppaa ja -ojaa

– Hyvin vähäisiä löytöjä. Muutamia keramiikan palasia ja palanut luu, kuvailee kenttätyönjohtaja, tutkija Heli Lehto Museovirastosta Halikon Rikalanmäeltä tällä viikolla arkeologisissa koekaivauksissa tähän mennessä tehtyjä löytöjä.

Arkeologisia koekaivauksia on tällä viikolla tehty Rikalanmän pohjoispuolella, lähellä junarataa.

– Olemme kaivaneet pieniä koeojia ja -kuoppia ja katsoneet, löytyykö alueelta arkeologisesti kiinnostavia asioita, Lehto sanoo.

Lehdon mukaan Rikalanmäellä on tehty aikaisemmin runsaasti arkeologisia kaivauksia, mutta alueen pohjoisosaa on tutkittu vähemmän.

Apulaistutkija Aleksi Stenberg käyttää kartoituksessa apuna takymetriä. Kuva: SSS/Minna Määttänen

– Rikalanmäki on arkeologisesti todella rikas, mutta ennakkoajatuskin oli, ettei tältä alueelta tehtäisi kovin paljon löytöjä. Tosin kaivauspäiviä on vielä jäljellä.

Hehtaarin kokoiselle tutkimusalueelle on viikon aikana ehditty kaivaa jo yli neljäkymmentä koekuoppaa ja -ojaa.

– Kuoppia kaivetaan noin 10 metrin välein ja tiheämminkin, jos maasta löydetään jotain kiinnostavaa, Lehto kertoo.

Kaivetuista kuopista pidetään tarkkaa kirjaa. Tutkimuksissa käytetään takymetriä, joka mittaa tarkkaan kuoppien paikat.

Ensi viikolla Museoviraston väki siirtyy tekemään kaivauksia Kihisen alueelle, joka sekin sijaitsee Rikalanmäen läheisyydessä. Tällöin avuksi otetaan kaivinkone.

– Alueella on tehty täyttöjä, joten maata pitää hieman kuoria, Lehto kertoo.