Lukiot etsivät vetovoimaa

0
Tilakeskuksen päällikkö vastaa Somerolla muun muassa kaupungin kiinteistöjen ylläpidosta ja hoidosta. Kuvassa Kiiruun koulu.

Pienenevät ikäluokat ja ammatillisen koulutuksen suosion kasvu ovat kiristäneet viime vuosina lukioiden kisaa opiskelijoista. Moni kunta tarjoaa lukiolaisille taloudellisia etuja, lisäksi opiskelijoita houkutellaan erilaisilla opetuksen painotuksilla.

Salon seudulla kuntien lukiolaisille tarjoamat taloudelliset edut ovat olleet perinteisesti kohtuullisen vähäisiä. Joissakin kunnissa opiskelijoita avustetaan tietokoneen hankinnassa.

Näkyvimmin lukiorintamalla on seudulla profiloitunut Kosken kunta, joka järjestää lukiolaisille koulukuljetukset. Kuljetuksia on tarjolla laajasti myös naapurikuntien oppilaille, jotka käyvät Kosken lukiota.

Kosken lukiolle kunnan myönteinen suhtautuminen kuljetuksiin on ollut iso asia. Kuljetuksilla on myös turvattu pienen kunnan lukion olemassaoloa ja tulevaisuutta.

Kuljetukset ovat myös osoittaneet tehonsa ja tärkeytensä, sillä Kosken lukioon tulee tällä hetkellä runsaasti oppilaita naapurikunnista Ypäjältä, Jokioisilta ja Liedosta.

Lukiot voivat tänä päivänä suunnata opetustaan eri aihealueisiin opiskelijoiden suorittamien diplomien avulla.

Diplomit tarjoavat lukion opiskelijoille mahdollisuuden osoittaa erityistä osaamistaan ja harrastuneisuuttaan eri aineissa ja aineryhmissä. Lukiodiplomeita on mahdollisuus suorittaa kotitaloudessa, kuvataiteessa, käsityössä, liikunnassa, mediassa, musiikissa, tanssissa ja teatterissa.

Lukiot saavat valita diplomien joukosta ne aineet, joissa ne antavat opetusta aina diplomin edellyttämälle tasolle saakka. Tätä kautta eri lukiot voivat valita erilaisia painipistealueita, sillä kaikki diplomit eivät ole tarjolla kaikissa lukioissa.

Someron lukio ottaa ensi syksynä uuden askeleen urheilun suuntaan. Lukiossa voi jo nyt suorittaa diplomin liikunnassa, mutta ensi lukuvuonna tarjotaan myös urheiluvalmennusta osana lukio-opintoja. Tarjolla on niin lentopalloa kuin lajivapaata valmennusta.

Urheiluvalmennuksen toivotaan lisäävän lukion vetovoimaa, sillä ikäluokkien pienenemisen takia muualta tulevien opiskelijoiden saaminen nousee myös Somerolla yhä tärkeämmäksi.

Someron lukio on perinteisesti pärjännyt hyvin, kun on verrattu eri lukioiden menestystä ylioppilaskirjoituksissa opiskelijoiden peruskoulun lähtötaso huomioiden. Viime kevään ylioppilaskirjoitusten vertailussa Somero oli jälleen Varsinais-Suomessa kärkisijoilla.

Hyvä opetus on mille tahansa lukiolle yksi vahvuus tulevassa kilpailussa, mutta Someron ja Kosken esimerkit osoittavat, että pienissä lukioissa on mietittävä muutakin.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments