Perniönjoen poikkeuksellinen kaivu-urakka alkaa alueen eteläpäästä

1
Tulvatasanteista tulee niin leveät, että nykyisen jokiuoman reunan lähellä olevat puut joudutaan kaatamaan urakan yhteydessä. Kuvan kohdalla lähellä vanhaa kunnantaloa joesta myös joesta perataan kasvillisuutta pois. Kuva: SSS arkisto/Minna Määttänen

Perniönjoen leventäminen alkaa kesällä.

Töiden tarkka aloitusajankohta ei ole vielä tiedossa, mutta urakkasopimusluonnoksessa aloituspäivän takarajaksi on mainittu 15. kesäkuuta. Sopimusta ei ole vielä allekirjoitettu.

– Urakoitsija katsoo, mikä on järkevää, sanoo johtava vesitalousasiantuntija Juha-Pekka Triipponen Varsinais-Suomen ely-keskuksesta.

Noin 400 000 euron arvoinen urakka kilpailutettiin. Tarjouksensa jätti viisi yritystä, joiden joukosta työn tekijäksi valikoitui salolainen Matti Hakamäki Oy.

Yrityksellä on kaksi kesäkautta aikaa rakentaa joen uudet tulvatasanteet. Kaivutyöstä kertyvät maamassat läjitetään Lupajantien ja joen väliselle pellolle.

Kaivutyö alkaa Kaukurintien pohjoispuolelta, josta se etenee kohti keskustaa. Kuva: SSS/Minna Määttänen

Kaivutyö alkaa levennettävän jokialueen eteläpäästä Kaukurintien pohjoispuolelta.

– Tavoitteena on, että työt etenevät keskustaan asti tänä kesänä, kertoo vesitalousasiantuntija Pekka Parkkila Varsinais-Suomen ely-keskuksesta.

– Jos kesä on hyvä, työn saa tehdä vaikka kokonaan tänä kesänä.

Kaivu-urakan näkökulmasta hyvä kesä tarkoittaa sitä, että vedenpinta pysyy riittävän alhaisella tasolla. Parkkila huomauttaa, että vedenkorkeuden vaihtelut saattavat katkoa urakkaa kesän kuluessa.

– Jos vesi on ylhäällä, urakkaa ei pystytä tekemään kuivakaivuna.

Töitä tehdään 14 yksityisen sekä Salon kaupungin ja Salon seurakunnan mailla. Ely aikoo informoida kiinteistönomistajia töistä kuluvalla viikolla.

Perniönjoen tulvatasanteiden tarkoituksena on ehkäistä tulvia, joita koetaan säännöllisesti eri paikoissa jokea.

Tulvansuojeluhankkeen kustannusarvio on kaikkiaan vajaat 500 000 euroa. Ely-keskus maksaa urakasta 70 prosenttia ja Salon kaupunki 30 prosenttia.

Jokiuomaa ei syvennetä, vaan jokiuoman reunoja levennetään molemmin puolin. Osuuksilla, joissa kiinteistöt ovat hyvin lähellä jokea, tasanne tehdään vain toiselle puolelle jokea.

Tulvatasanneratkaisuun on päädytty, koska Perniönjoessa elää erittäin uhanalaiseksi luokiteltu vuollejokisimpukka. Simpukkaesiintymän takia jokea ei saa ruopata ja syventää perinteiseen tyyliin.

Projekti on valtakunnallisestikin poikkeuksellinen, eikä vastaavaa projektia ole tässä mittakaavassa aiemmin tehty.

Lue myös: Perniönjoen leventäminen mullistaa kirkonkylän maiseman ensi kesänä

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Urpo
7 kuukautta sitten

Erikoista, että taas ollaan alueella, jossa viihtyy uhanalainen laji eli vuollejokisimpukka. Kovin yleisiä tällaiset lajit tuntuvat olevan, kun jotain on tarkoitus tehdä. Aurajoesta pieneltä alueelta siltatyömaalla kerrottiin siirretyn kymmeniätuhansia simpukoita turvaan.

Hyvä ne tietysti on ottaa huomioon, kun siihen mahdollisuus on. Miten simpukat täkäläisissä kuravesissä on uhanalaiseksi havaittu ja kenen intressejä se palvelee, se onkin toinen juttu.

Tulvatasanne kuulostaa fiksulta ratkaisulta. Toivottavasti urakoitsija onnistuu haastavassa työssä. Kerrankin on myös rakennuttaja osannut huomioida olosuhteet toteutusajan määrittelyssä, kun mitään pakkopistettä urakan valmistumiselle ei taida olla olemassa.