Jatkuvasta sijaispulasta kärsivä Salo laajentaa lastenhoitajien sijaispoolia – ”Sijaisten haku vie esimiesten työaikaa ja voimavaroja”

0
Huhtikuun puoliväliin mennessä sijaisia palkattiin Salossa 5 900 työvuoroon. Kuva: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Salon kaupunki yrittää helpottaa varhaiskasvatuksen jatkuvaa sijaispulaa lisäämällä sijaispoolissa olevien lastenhoitajien määrää.

Tähän asti sijaispoolin vahvuus on ollut 23 työntekijää. Tehtävät jakautuvat alueellisesti eri yksiköiden kesken. Tämä pätee myös uusiin varahenkilöihin. Päiväkodin johtajilla on johdettavinaan useita yksiköitä, ja heidän alaisuudessa työskentelee myös varahenkilöitä, joita voidaan käyttää sijaisina eri yksiköissä.

Opetuslautakunta päätti tällä viikolla kasvattaa sijaispoolia muuttamalla kahdeksan lastenhoitajan tehtävää varahenkilöiksi.

Lain mukaan varhaiskasvatuksessa on oltava riittävä määrä eri kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöstöä: varhaiskasvatuksen opettajia, sosionomeja tai lastenhoitajia. Alle kolmevuotiaiden ryhmässä työntekijöitä tarvitaan enemmän kuin vanhempien lapsien ryhmissä. Laki edellyttää, että poissaoloihin varaudutaan etukäteen riittävällä henkilöstöllä.

Salossa on 25 päiväkotia, jotka toimivat 32 eri kiinteistössä. Päiväkotiryhmiä on 93, ja päiväkodeissa työskentelee 370 työntekijää.

Lakisääteinen henkilöstömitoitus koskee samassa rakennuksessa tapahtuvaa toimintaa.

Kuntien työvoimajärjestelmästä Kuntarekrystä on alkuvuodesta saatu kolmen ja puolen kuukauden aikana täytettyä vain vähän yli puolet sijaisuuksista, kertoo varhaiskasvatusjohtaja Anna Karlsson.

Sijaisia on järjestelmän kautta palkattu lähes 5 900 työvuoroon.

– Jatkuva sijaispula ja sijaisten haku vie esimiesten työaikaa ja voimavaroja, ja se vie aikaa johtamiselta, sanoo Karlsson.

Vuonna 2020 Salon kaupunki lakkautti 23 lastenhoitajan vakanssia.

Karlsson kertoo, että Piritan avoimen toiminnan lakkauttamisen ja vuorohoitotoiminnan uudelleen järjestelyiden jälkeen varhaiskasvatuksessa on vapautunut viime syksyn jälkeen kahdeksan lastenhoitajan tehtävää.

Avoimia tehtäviä on käytetty päiväkotien äkillisiin sijaisjärjestelyihin, muun muassa koronasta johtuviin henkilöstön poissaoloihin. Nyt niihin palkataan vakituista varahenkilöstöä.