Salo tuplaa hälytysrahan saadakseen riittävästi työntekijöitä kesäksi

1

Salo kaksinkertaistaa hälytysrahansa kesän ajaksi saadakseen riittävästi työntekijöitä vuoroihin.

Kaupungissa on voimassa paikallinen sopimus hälytys- ja erikoishälytysrahasta. Sitä sovelletaan hoito- ja hoivatyötä sekä ravitsemis- ja puhtaanapitotyötä tekeviin työntekijöihin yksiköissä, joissa tehdään vuoro- ja ympärivuorokautista työtä.

Hälytysrahaa maksetaan, jos työntekijä kutsutaan äkillisesti töihin vapaa-ajalta tai hän tekee ylimääräisen vuoron. Se edellyttää lisäksi työntekijän suostumusta.

Hälytysraha on ollut 30 euroa ja erikoishälytysraha 85 euroa. Henkilöstöjaosto päätti korottaa summia 50 prosenttia jo joulukuussa, ja nyt summat nostetaan määräajaksi 60 ja 170 euroon.

Kaupungin mukaan työvoimapula on jatkunut vaikeana alkuvuoden aikana. Äkillistä töihin kutsumista ja tuplavuoroja on tehty huomattavasti enemmän kuin aiemmin.

Salolla on ollut suuria vaikeuksia löytää työntekijöitä tulevan kesän sijaisuuksiin. Esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimessa on tehty jo kolme laajaa hakua, ja sijaisia puuttuu edelleen. Osa jo rekrytoiduista sijaisistakin on peruuttanut tulonsa.

Sijaispulan takia palveluita keskitetään, ja esimerkiksi terveyskeskussairaalaan siirtyy kesän ajaksi vapaaehtoisia työntekijöitä muista yksiköistä. Henkilöstöä hankitaan myös ostopalveluna.

Hälytyskorvauksen korotuksella yritetään osaltaan lisätä työvuoromuutosten houkuttelevuutta. Salon aiempi korvaus on ollut pienempi kuin esimerkiksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirillä. Siksi korvaus tuplataan kesän ajaksi.

Korotuksen hinnaksi lasketaan noin 36 000 euroa, jos töihin hälyttämistä tehdään kesän aikana sama määrä kuin viime vuonna.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Ylkky
7 kuukautta sitten

Ei kannata pidätellä hengitystä odotellessa tekijöitä. Ei saa enää 200 euron hälytysrahallakaan terveydenhuoltoon työntekijöitä.