Salon ja Someron yhteinen tie

0
Itäisen ohikulkutien jatkoa yritetään saada valtion investointiohjelmaan.

Salon itäistä ohikulkutietä yritetään taas saada mukaan valtion rahoittamiin tiehankkeisiin. Väyläviraston investointisuunnitelma vuosille 2023–2030 on parhaillaan lausuntokierroksella.

Luonnoksessa itäisen ohikulkutien kohtalo on sama kuin edellisessä, vuosien 2022–2029 investointisuunnitelmassa. Se mainitaan pitkällä listalla, jossa on hankkeita, jotka eivät sisälly suunnitelmaan.

Väyläviraston laatima kahdeksanvuotinen investointiohjelma on osa valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitemaa. Ohjelma sisältää lähivuosien tärkeimmät liikenneinfrastruktuurihankkeet.

Tiet eivät poikkea muista valtion rahaa vaativista kohteista: tarpeita on aina enemmän kuin mitä rahaa on käytettävissä.

Miljardien eurojen infrakakussa Salon itäinen ohikulkutie on pieni siivu. Sen kustannusarvio on 40 miljoonaa euroa. Salossa ei ajatellakaan, että valtio maksaisi kaiken. Ohikulkutien alkuosa, vuonna 2016 valmistunut Mahtinaisentie, toteutettiin valtion ja kaupungin yhteistyönä. Jatkon kanssa meneteltäisiin samalla tavalla.

Kantatie 52 kulkee Tammisaaresta Salon ja Someron kautta Jokioisille valtatielle 10. Se ohittaa osan Salon keskustaa Mahtinaisentienä. Loppuosa itäistä ohikulkutietä on linjattu 110-tieltä Somerontielle Palometsän ja Mahlakankareen asuinalueiden välistä.

Tie vaatii kohennusta lähes kautta linjan. Salosta etelään se on nykyaikaiseksi väyläksi liian kapea. Osuus Somerolta Jokioisiin taas vaatisi tuntuvaa oikaisua.

Salon kaupunki on tietysti ottanut Väyläviraston investointiohjelmaan kannan, että itäinen ohikulkutie pitää tehdä valmiiksi. Samaa mieltä on Varsinais-Suomen liitto.

Myös Someron kaupunki yhtyi Salon vaatimukseen. Se esittääSalon itäisen ohikulkutien sisällyttämistä investointiohjelmaan.

Kantatie 52 kulkee suurimmaksi osaksi Salon ja Someron alueella. Tien saattaminen nykyaikaiseen kuosiin on luonteva yhteinen tavoite.

Yhteiselle edunvalvonnalle on varmasti tarvetta muissakin asioissa, ainakin sosiaali- ja terveydenhuollossa. Hyvinvointialueen aloittaessa Salolle ja Somerolle suunnitellaan yhteistä sote-keskusta.