Tuomiokapituli puoltaa Martinkosken seurakunnan ja Salon seurakunnan liitosta

0
Martinkosken seurakunnan ja Salon seurakunnan liitos sai siunauksen tuomiokapitulilta. Kuva: SSS-arkisto/Essi Seppälä

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli puoltaa Martinkosken seurakunnan liittämistä Salon seurakuntaan.

Tuomiokapituli puoltaa myös Siikaisten seurakunnan liittämistä osaksi Kankaanpään seurakuntaa.

Molempien seurakuntaliitosten taustalla on seurakuntien taloudellinen tilanne, mikä on aiheuttanut huolta seurakuntien toiminnan turvaamisesta pitkällä aikavälillä.

Sekä Martinkosken että Siikaisten seurakunnissa on tehty pitkäntähtäimen arviointia toiminnan turvaamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi. Selvitysten pohjalta seurakunnissa on päädytty liitosneuvotteluiden aloittamiseen.

Martinkosken ja Salon seurakuntien kirkkovaltuustot ovat tehneet aloitteen seurakuntajaon muuttamiseksi siten, että Martinkosken seurakunta liitetään Salon seurakuntaan vuoden 2023 alusta.

Tuomiokapitulin lausunnot lähetetään kirkkohallitukselle, joka tekee päätökset mahdollisista liitoksista.