Valtio puuttui maakauppaan Skinnarvikin varikon lähellä ja käytti etuosto-oikeutta ”maanpuolustuksellisista syistä”

0
Armeijan aluksia maastoutuneina Skinnarvikin varikolla Kemiönsaarella. (Kuva: SSS Arkisto/Marko Mattila)

Valtio puuttui yritysten väliseen maakauppaan maanpuolustuksellisista syistä Kemiönsaaressa toukokuun alussa.

Syynä on, että kauppaa tehtiin meren rannalla sijaitsevasta kiinteistöstä, joka sijaitsee lähellä puolustusvoimien käytössä olevaa Skinnarvikin varikkoaluetta.

Kiinteistöön kuuluu 57 hehtaaria maata ja 154 hehtaaria vesialuetta lähellä Dragsfjärdiä.

Kiinteistö rajautui osittain suoraan Skinnarvikin alueeseen.

Ytter-Ölmosin tilaa myi Meripesä Oy, ja kiinteistö piti ostaa perustettavan osakeyhtiön lukuun. Sen perustajina oli kolme yritystä: Kymppirakenne Oy, Eldi Capital Oy ja Leka Construction Oy.

Kiinteistön kauppahinnaksi oli sovittu 2,2 miljoonaa euroa. Kauppakirja oli allekirjoitettu helmikuussa.

Esityksen etuosto-oikeuden käyttämisestä teki puolustusministeriö. Se piti alueen hankkimista tarpeellisena maanpuolustuksen ja alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen takia.

Puolustusministeriö oli ennen esityksensä tekemistä kuullut pääesikuntaa, keskusrikospoliisia, suojelupoliisia, Maahanmuuttovirastoa ja Rajavartiolaitosta.

Puolustusministeriön esitys ja yksityiskohtaiset perustelut ovat salaisia.

Valtiovarainministeriö esitti rantakiinteistön ostajalle vapaaehtoista kauppaa. Yhtiö halusi kuitenkin pitää maa-alueet itsellään ja oli kiinnostunut myymään pelkät vesialueet.

Puolustusministeriön mukaan kiinteistön pilkkominen ei riitä. Siksi vapaaehtoinen kauppa ei käynyt, ja valtio päätti käyttää etuosto-oikeuttaan.

Päätöksen teki kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.) 5. toukokuuta.

Laki valtion etuosto-oikeudesta tuli voimaan vuoden 2020 alussa, ja sitä käytettiin nyt tiettävästi ensimmäistä kertaa.

Lain mukaan valtio voi tulla väliin, jos kiinteistön hankkiminen on tarpeen maanpuolustuksen, rajavalvonnan tai rajaturvallisuuden varmistamiseksi taikka alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen takia.

Etuosto-oikeus on esimerkiksi kiinteistöissä, jotka sijaitsevat kaavassa puolustusvoimille tai Rajavartiolaitokselle varatuilla alueilla tai enintään 500 metrin etäisyydellä niistä.

Laki koskee myös kiinteistöjä, jotka sijaitsevat lähellä puolustustoimien tai Rajavartiolaitoksen käytössä olevia viestiasemia, tutka-asemia, lentopaikkoja, satamia tai muita alueita, joiden suojaaminen edellyttää turva-aluetta.