Anneli Pahtaa esitetään Salon sotepalveluiden johtajaksi

0
Anneli Pahta.

Anneli Pahtaa esitetään yksimielisesti Salon sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajaksi.

Salon kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajan tehtävään tuli määräaikaan mennessä viisi hakemusta. Viran täyttöä valmisteleva työryhmä haastatteli tiistaina 14.6. kolme hakijaa:

  • Korttila Kirsi, hallintotieteiden maisteri, toimitusjohtaja, Työterveys Wellamo Oy
  • Lanne Marika, valtiotieteiden maisteri, sosiaali- ja terveysjohtaja, Kangasalan kaupunki
  • Pahta Anneli, oikeustieteiden kandidaatti, vt. sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja, Salon kaupunki

Haastattelujen jälkeen työryhmä päätti yksimielisesti, että soveltuvuustestauksia ei tehdä ja kaupunginhallitukselle tullaan esittämään Pahtan valintaa sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajaksi.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajan valinta etenee vielä kaupunginhallituksen käsittelyyn 20.6.2022.

Esityksessä on otettu huomioon Pahtan koulutus ja monipuolinen työkokemus kunnallishallinnon ja järjestökentän johto- ja asiantuntijatehtävistä, kertoo Salon kaupunki. Samoin on huomioitu hänen henkilökohtaiset ominaisuutensa sekä perehtyneisyytensä Salon sosiaali- ja terveyspalveluihin ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmisteluun ja uudistuksen täytäntöönpanoon.

Pahta aloitti Salon määräaikaisena sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajana jo tammikuussa 2021.

VIRKAA EI OLE voitu täyttää aikaisemmin vakituisesti, koska asiasta oli vireillä valitus. Salon sosiaali- ja terveysjohtajana aikaisemmin toiminut Jussi Mattila valitti hallinto-oikeuteen virkasuhteensa purusta koeajalla. Toukokuun alussa Mattilan ja Salon kärhämä virkasuhteen purusta tuli käsitellyksi loppuun. Korkein hallinto-oikeus (KHO) ei myöntänyt Mattilalle valituslupaa Turun hallinto-oikeuden päätökseen. Hallinto-oikeus hylkäsi Mattilan valituksen tammikuussa.