Aurinkovoimalan suunnittelu Perniön Melassuolle etenee: Parhaimmillaan voimala voisi tuottaa sähköä 2 500 omakotitalon tarpeisiin

3
Melassuon maisemiin suunnitellaan isoa aurinkovoimalaa. Parhaimmillaan hanke tuottaisi sähköä 2500 omakotitalon tarpeisiin. Kuva: SSS/Eeva Pettersson

Perniön Melassuon alueella on käynnistetty ympäristö- ja rakennustapaselvitykset ison aurinkosähkövoimalan rakentamiseksi. Hankkeen takana on energiayhtiö Pohjan Voima, joka on saanut alueen omistavalta Salon seurakunnalta suostumuksen maiden vuokraamiseen.
Suunniteltu hankealue on laajuudeltaan noin 60 hehtaaria, ja se sijaitsee Melassuon eteläosassa.

– Käynnissä olevat ympäristö- ja rakennustapaselvitykset antavat tiedon siitä, minkälaisia luontoarvoja alueella on ja kannattaako hanketta rakentaa, sanoo Pohjan Voiman toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto.

Selvitykset valmistuvat tämän vuoden syksyllä.

– Mikäli selvitykset osoittavat, että aurinkovoimala voidaan toteuttaa, hankkeelle haetaan rakennuslupa ja tehdään lopullinen investointipäätös. Rakennustyöt alkavat aikaisintaan 2023–2024 ja kestävät noin vuoden, jonka jälkeen sähköntuotanto voi alkaa, kertoo Mäkipelto.

Hankkeen kustannusarvio on noin 25 miljoonaa euroa.

Kirkkoherra Timo Hukka Salon seurakunnasta sanoo, että päätös maiden vuokraamisesta aurinkovoimapuistoa varten oli periaatteellisesti helppo.

– Ympäristöasiat ja uusiutuva energia ovat vahvasti mukana meidän strategiassamme. Lisäksi Ukrainan sota on lisännyt entisestään kiinnostusta energiaomavaraisuuteen.

Hukan mukaan kyseinen alue ei ole ollut luonnontilassa enää vuosiin, koska se on kuivattu.
– Sillä ei ole samanlaista luontoarvoa kuin koskemattomilla alueilla eikä siellä ole juurikaan puustoa, jatkaa Hukka.

Salon seurakunta omistaa kaikkiaan noin 120 hehtaaria maata Erveläntien molemmin puolin. Vuokrattava alue sijaitsee pääosin Erveläntien eteläpuolella, Melassuon virkistysalueen ja asuinalueen läheisyydessä.

Vuokrattava alue sijaitsee pääosin Erveläntien eteläpuolella. Kuva: SSS/Jussi Salakka

Pohjan Voiman tavoitteena on rakentaa Melassuolle aurinkosähkövoimala, jonka teho on yhteensä noin 50 MW.

– Parhaimmillaan voimala voisi tuottaa sähköä 2 500 omakotitalon tarpeisiin, sanoo Mäkipelto.

Mäkipellon mukaan paneelit eivät erotu maisemasta, sillä ne ovat matalia ja ympärillä on puustoa.

– Aurinkovoimapuistot sopivat erityisen hyvin Melassuon kaltaisille alueille, joita on vaikea hyödyntää muulla tavoin. Melassuon etuna on myös se, että hankkeen kannalta olennainen sähköasema sijaitsee lähellä. Sitä kautta aurinkosähkö saadaan syötetyksi valtakunnan verkkoon, kertoo Mäkipelto.

Mäkipellon mukaan aurinkosähkö on toimiva tapa tuottaa uusiutuvaa energiaa Etelä-Suomeen.
– Tuulivoimalle sopivia alueita täältä on hankala löytää.

Pohjan Voima on energiayhtiö, joka suunnittelee ja toteuttaa kotimaista uusiutuvan energian tuotantoa. Aurinkovoiman ohella yritys suunnittelee ja toteuttaa tuulivoimalahankkeita. Yhtiön tavoitteena on rakentaa itse kehittämänsä hankkeet ja jäädä operoimaan sähköntuotantoa. Pohjan Voiman osaomistajana ja rahoittajana toimii LähiTapiola.

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Viljelijöiden myös kannattais harkita,
10 päivää sitten

Onhan se helppo ratkaisu jos aurinkoenergiafirma maksaa vuokraa vuodessa 1000€/hehtaari. Siitä saa seurakunta 60 000€ vuodessa.

Allan
9 päivää sitten

Nykyisillä polttoaineen hinnoilla tuo olisi kannattava vaihtoehto.

Mamma maalta
9 päivää sitten

Ovathan aurinkopaneelit myös turvallisempia toimiessaan kuin ydinvoimala, jota ei täyteen kapasiteettiin ole vieläkään saatu. Aurinkovoimalan pystytys on myös nopeampaa. Ja seurakunta saa talouteensa apua.