Helsingin ja Turun välinen uusi junayhteys, niin kutsuttu Tunnin juna, on edennyt ratasuunnitelmavaiheeseen.

Aikaisemmissa suunnitteluvaiheissa määriteltiin ratakäytävän sijainti, mutta vasta tekeillä olevat ratasuunnitelmat tarkentavat radan lopullisen sijoittumisen maastoon.

Ratasuunnitelmista vastaa Turun Tunnin Juna Oy, jolle suunnittelu siirtyi Väylävirastolta lokakuussa 2021.

Yhtiön tehtävänä on ratasuunnitelmien laatiminen ja rahoittaminen radan rakentamisvalmiuteen asti. Valmista on suunnitellusti vuoden 2023 loppuun mennessä.

Suunnitteluprosessi etenee jatkuvasti

Parhaillaan Salon seudulla tehdään ratasuunnitelmavaiheen tarkempia selvityksiä liittyen arkeologiaan, kallioperään, ympäristöön, maastoon, maapohjaan ja vesistöön.

-Maastossa liikkuu kesän aikana tutkijoita ja urakoitsijoita monista eri organisaatioista ja yrityksistä, kertoo Turun Tunnin Juna Oy:n projektijohtaja Annika Salokangas.

Annika Salokangas, Turun tunnin juna Oy:n projektijohtaja, toivoo vuorovaikutteista keskustelua ratahankkeesta maanomistajien kanssa. KUVAT Susanne Hiltunen

Tunnin juna on pitkä projekti, jonka eri suunnitteluvaiheet ovat kestäneet jo usean vuoden ajan. Suunnitteluprosessi etenee jatkuvasti, mutta yhtiössä tiedostetaan asukkaiden ja maanomistajien turhautuminen aina eri vaiheissa alkaviin tutkimuksiin ja selvityksiin.

-Haluamme olla yhteydessä asukkaisiin ja järjestämme suunnittelun aikana paikallisia asukasiltoja eri alueilla. Meihin voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä ja kysyä esimerkiksi suunnitteluratkaisuista tai muusta mieltä askarruttavasta, Salokangas jatkaa.

Yhtiö on avannut nettisivuilleen karttapalautejärjestelmän, jossa voi antaa palautetta hankkeesta tai kysyä suunnittelusta. Karttajärjestelmään päivitetään jatkuvasti uutta suunnittelutietoa, joten sieltä voi käydä tutkailemassa radan reittiä sekä teiden, siltojen ja tunneleiden sijaintia.

Tervetuloa seuraamaan tutkimuksia

Suunnittelun käynnistämisestä on julkaistu ratalain mukaiset aloituskuulutukset, jotka oikeuttavat tutkimusten ja mittausten tekemisen sekä liikkumisen tutkimusalueella.

Lisäksi tutkimusten suorittajilla on oikeus – tutkimusten teon sitä edellyttäessä -esimerkiksi raivata puustoa tutkimuspaikalta.

-Yhtiö korvaa maanomistajille tutkimuksista aiheutuneet vahingot. Tutkijoiden työhön kuuluu optimoida mahdollisimman hyvät reitit tutkimuspisteille. Tutkijat poistavat asettamansa merkit pois maastosta, kun työ on suoritettu. Periaatteena on, että kaikki haitat pyritään minimoimaan, Salokangas muistuttaa.

Maanomistajat ja asukkaat ovat aina tervetulleita seuraamaan tutkimuksia. Tutkimuspisteet ja -kohteet löytyvät myös Turun Tunnin Juna Oy:n karttapalautejärjestelmästä.

Salolle tärkeä tekijä

Turun Tunnin Juna Oy on yhtiö, josta valtio omistaa 51 prosenttia ja kunnat 49 prosenttia. Yhtiön vastuulla on Helsingin ja Turun välisen uuden junayhteyden ratasuunnitelmien laadinta.

Ratasuunnitelmien valmistuttua hankkeelle voidaan hakea hyväksymispäätös Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta.

Hyväksytyt ratasuunnitelmat antavat valtuudet lunastaa maa-alueita yksityisiltä henkilöiltä. Tässä vaiheessa tehdään myös päätös radan rakentamisesta ja rahoittamisesta.

-Suunnitteluhankkeelle on myönnetty EU:n CEF-rahoitustukea yhteensä 50 prosenttia kokonaiskustannuksista ja enintään 37,5 miljoonaa euroa. Tuki on EU:n tasolla suunnitteluhankkeelle merkittävä, Turun Tunnin Juna Oy:n toimitusjohtaja Pekka Ottavainen kertoo.

Myös rakentamiselle on mahdollista saada EU-tukea.

Matka-aika Turusta Helsinkiin nopeutuu

Ratahankkeesta käytetty nimitys, Tunnin juna, on Ottavaisen mukaan hieman harhaanjohtava.

Vaikka uudelle radalle tulevaisuudessa toivottavasti saadaankin junia, joiden nopeus on 300 kilometriä tunnissa – nykyisten vajaan 200 kilometrin huippunopeuden sijaan – ei juna silti kulje aivan tunnissa Turusta Helsinkiin.

-Ajatuksena ei ole vain nopea ratayhteys, sillä vaikka matka-aika Turusta Helsinkiin nopeutuu, mitä iloa olisi junasta, joka ei pysähdy missään?

Toimitusjohtajan mukaan toteutuvan hankkeen myötä Turun Kupittaan ja Espoon välillä matka-ajat lyhenevät, mutta myös paikkakuntien välissä olevat kaupungit, kuten Salo, hyötyvät hankkeesta.

-Raiteet ovat tutkitusti tehokas tapa suurten ihmismäärien liikuttamiseen. Turun tunnin juna -hankkeessa kyseessä on noin 1,5 miljoonan työssäkävijän alue. Salolle suunnitellaan nyt junavaihtoehtoa vuosikymmeniksi eteenpäin. Radalla on Salolle tärkeä merkitys, Ottavainen jatkaa.

Ratayhteys valmis liikennöintiin 2030-luvulla

Tällä hetkellä Turun Tunnin Juna Oy työllistää neljä henkilöä, mutta yhtiön organisaatiota voidaan moninkertaistaa, mikäli se valitaan myös toteuttamaan radan varsinainen rakennushanke.

-Me tietysti ajattelemme, että rakennamme tämän. Valtio on keskeinen hankkeen rahoittaja, mutta miten hanke etenee, riippuu myös tulevasta maan hallituksesta.

Pekka Ottavainen arvioi uuden radan valmistuvan reilussa 10 vuodessa.

-Uskon, että Turun ja Helsingin välillä ajelevat nykyistä nopeammat junat 2030-luvulla. Ostan sinne sitten itselleni eläkeläisen vuosikortin, toimitusjohtaja hymyilee.