Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle palkataan poliittisen työn tekijöitä: Isoin ryhmä saa tähän tukea yli 100 000 euroa vuodessa

7
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuustoryhmille maksetaan tukea vuodessa 6 000 euroa valtuutettua kohden. Aluevaltuusto kokoontui ensimmäisen kerran maaliskuussa. Kuva: TS-arkisto/Ari-Matti Ruuska

Puolueet palkkaavat hyvinvointialueen valtuustoryhmille asiantuntija-apua. Ryhmät saavat tarkoitukseen tukea parhaimmillaan yli 100 000 euroa vuodessa.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuustossa on 79 jäsentä. Suurin puolue on kokoomus 18 valtuutetulla. Pienin on Liike nyt, jolla on valtuustossa yksi edustaja.

Valtuutetut valittiin aluevaaleissa viime tammikuussa.

Tuki on valtuutettua kohti 6 000 euroa vuodessa. Tänä vuonna sitä maksetaan maaliskuun alusta alkaen, ja siksi summa on pienempi, 4 157 euroa.

Hyvinvointialueiden päättäjät aloittivat työnsä jo maaliskuussa. Hyvinvointialueiden toiminta alkaa ensi vuoden alussa. Silloin vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille.

SUURIMPANA puolueena kokoomus saa myös eniten rahaa. Tänä vuonna sille maksetaan 74 826 euroa ja ensi vuodesta lähtien vuosittain 108 000 euroa.

Kokoomuksen valtuustoryhmälle on palkattu poliittinen suunnittelija, jonka työ muuttui kesäkuun alussa kokopäiväiseksi. Tämän lisäksi suunnitelmissa on varata lisäresurssia myös viestintään, kertoo piirin toiminnanjohtaja Juha Rantasaari.

Ryhmärahalla katetaan myös valtuutettujen koulutus- ja kokouskululuja sekä maakunnan asukkaille kohdistuvaa viestintää.

Rantasaaren mukaan ”riittävä resursointi pitää edustuksellisen demokratian pyörät pyörimässä”.

– Ehdolle asettuminen toteutuu puolueiden kautta, ja niissä ehdokkaita koulutetaan, tuetaan ja lopulta myös avustetaan, kun heistä valikoituu vaaleissa päätöksentekijöitä.

Rantasaaren mukaan puolueiden piirijärjestöt tekevät konkreettista työtä demokratian toteutumiseksi.

KESKUSTA käyttää pääosan valtuustoryhmätuesta asiantuntijoiden palkkaukseen sivukuluineen.

– Piiri vastaa, että valtuustoryhmä saa tarvittavan tuen työskentelylleen. Se tarkoittaa muun muassa sihteerityötä, poliittisen valmistelun tukemista, valtuustoryhmän viestintää sekä hyvinvointialueen keskustalaisten luottamushenkilöiden kokousten, seminaarien ja koulutusten järjestämistä, kertoo Antti Grönlund.

Hän on piirin vt. toiminnanjohtaja ja keskustan aluehallitusryhmän sihteeri. Piirin palveluksessa oleva poliittinen asiantuntija puolestaan on aluevaltuustoryhmän sihteeri ja koordinoi myös lautakuntaryhmien toimintaa.

Tukea käytetään myös valtuutettujen ja muiden hyvinvointialueen keskustalaisten luottamushenkilöiden koulutuksiin, seminaareihin, kokouskuluihin ja viestintään.

VASEMMISTOLIITTO käyttää suurimman osan saamastaan summasta poliittisen koordinaattorin palkkaamiseen. Koordinaattori toimii valtuustoryhmän poliittisena sihteerinä ja vasemmistoliiton kaikkien muidenkin hyvinvointialueen luottamushenkilöiden apuna.

– Meille on tärkeää että varsinkin alkuvaiheessa kaikkia yritetään pitää informoituna ja että myös lautakuntien ja neuvostojen varajäsenet ovat mukana keskusteluissa strategiasta, talousarviosta ja myöhemmin palvelustrategiasta, sanoo vasemmistoliiton ryhmän puheenjohtaja Nina Söderlund.

Asioiden valmisteluun osallistuu myös piirin hallitus.

SDP käyttää piirin toiminnanjohtajan Talvikki Jorin mukaan osan tuesta henkilöstöresursseihin. Loppu kuluu toiminnasta aiheutuviin muihin kuluihin.

Rahaa tarvitaan valtuustoryhmän ja valtuutettujen viestintään, sihteeripalveluihin, talous- ja hallintopalveluihin sekä ryhmän kokouksiin, seminaareihin ja koulutukseen. Tilaisuuksia järjestetään myös kansalaisten tapaamiseksi.

PERUSSUOMALAISET on arvostellut maakunnallista puoluetukea. Varsinais-Suomen suurista puolueista se poikkeaa siinä, että niin piiriä kuin valtuustoryhmää pyöritetään ilman palkattua työntekijää.

– Me olisimme tyytyneet maltillisempaan tukeen, sanoo perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja Mikko Kangasoja.

Hyvinvointialueen tuki käytetään pääasiassa valtuustoryhmän tiedottamiseen ja koulutukseen. Osalla tukirahasta katetaan myös kokous- ja sihteerikuluja.

Kangasoja ja valtuustoryhmän puheenjohtaja Laura Kaarniharju toteavat, että kaikkea rahaa ei pyritä käyttämään väkisin, vaan tarvittaessa loput palautetaan.

– On meiltä tietoinen ratkaisu, että piiri ei palkkaa henkilökuntaa muuten kuin joksikin aikaa vaalien alla, sanoo Kangasoja.

Hänen mukaansa perussuomalaisten toiminnassa on ”start up -henkeä” ja tehtäviä jaetaan ihmisten kesken.

– En oikein keksi tehtävää kokopäiväiselle työntekijälle.

VIHREIDEN Varsinais-Suomen piirin budjetti koostuu lähinnä puolueen myöntämästä tuesta. Siksi hyvinvointialueen tuella on merkitystä.

Piirin hallitus on päättänyt palkata aluevaltuustoryhmälle osa-aikaisen poliittisen sihteerin, joka hoitaa ryhmän kokousten järjestelyt ja tiedottamisen.

– Pidämme tärkeänä erityisesti aluevaltuuston asioiden tiedottamista ja näkemystemme ja päätösten taustoittamista kaikille varsinaissuomalaisille, perustelee piirin puheenjohtaja Pekka Heikkilä.

RKP:kin palkkaa valtuustolle työntekijän, hyvinvointialuekoordinaattorin. Lisäksi rahaa käytetään kokouksiin ja tilaisuuksiin, jossa yleisöä informoidaan ryhmän työskentelystä ja hyvinvointialueesta.

Kristillisdemokraattien piirin toiminnanjohtaja Jaana Shelby toteaa KD:n tuen olevan niin pieni, että sillä ei voi palkata avustavaa henkilökuntaa.

–Tuki on tarkoitus käyttää ryhmän työvälineisiin, kuten tietokoneisiin, sekä tilaisuuksiin, joissa tavataan kansalaisia.

Yhden valtuutetun Liike nyt ei vastannut SSS:n kyselyyn.

Jutun tiedot koottiin sähköpostikyselyllä ja puhelinhaastatteluilla.

 

Tuki Varsinais-Suomessa ensi vuonna 6 000 euroa/valtuutettu

 • Kokoomus 18 valtuutettua, 108 000 euroa
 • SDP 16 valtuutettua, 96 000 euroa
 • Keskusta 12 valtuutettua, 72 000 euroa
 • Vasemmistoliitto 10 valtuutettua, 60 000 euroa
 • Perussuomalaiset 8 valtuutettua, 48 000 euroa
 • Vihreät 7 valtuutettua, 42 000 euroa
 • RKP 5 valtuutettua, 30 000 euroa
 • Kristillisdemokraatit 2 valtuutettua, 12 000 euroa
 • Liike nyt 1 valtuutettu, 6 000 euroa

Tuki perustuu lakiin

 • Hyvinvointialueiden valtuustoryhmille maksettava tuki perustuu lakiin hyvinvointialueista.
 • Valtuustoryhmien toimintaedellytyksien parantamiseksi hyvinvointialue voi taloudellisesti tukea valtuustoryhmien sisäistä toimintaa sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.
 • Tuki muistuttaa eduskuntaryhmille maksettavaa puoluetukea.
 • Laki sallii myös kunnanvaltuustojen ryhmille maksettavan puoluetuen. Se pitää käyttää samoihin tarkoituksiin kuin aluevaltuustojen tuki.
7 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Keijo K.
6 kuukautta sitten

”Palkataan poliittisen työn tekijöitä”. Näinkö se tarkoituskin oli, kun hyvinvointialueita lähdettiin perustamaan? Jutussa sanat hyvivointialue, aluevaltuusto ja demokratia eivät aukene aivan yhden aamupuuron voimalla, siis noiden yhteys.

Perustarkoitukseen tuskin varoja enää riittääkään, siis ihmisten palveluihin, kun politiikka syö varat.

Himmeä himmeli
6 kuukautta sitten

Kyllä tästä taitaa tulla niin iso lasku, että Suomi on vararikossa. Vai tehtiinkö nämä uudistukset pelkästään rahan kiilto silmissä, saadaan luotua uusia suojatyöpaikkoja.

Tavis torilta
6 kuukautta sitten

Siinä rytäkässä ovat jo unohtuneet hoivaa ja hoitoa tarvitsevat iäkkäät sekä terveyskeskuslääkäreille ja sairaaloihin hoitoa odottavat sairastuneet ihmiset, ja monet muut tahot, jotka tähän uuteen hyvinvointihimmeliin on liitetty.

Ei taida mennä putkeen tämäkään uudistus, minkä hallitus on päättänyt.

Olli P.
6 kuukautta sitten

Politrukeille taas lisää suojatyöpaikkoja.

VK
6 kuukautta sitten

Perustuu lakiin, pitäähän ne rahat silloin ottaa. On mukavaa, kun poliitikkona voi säätää lakeja omiin tarkoituksiin. Onhan maassa maksukykyisiä äänestäjiä, vielä.

Kuntalainen K
6 kuukautta sitten

Eikö Suomessa ole jo valmiiksi virkavastuulla toimivat asiantuntijaorganisaatiot, jotka ovat kaikille samat ja yhteiset. Tarvitaanko tähän vielä lisää polemiikkia eri ryhmien niin kutsuttujen asiantuntijoiden kesken? Todennäköisesti tulevat sopimaan ennemminkin lobbarit-nimikkeen alle.

Kiitos jo tässä vaiheessa koko hoitohenkilökunnalle, teitä kansa tulee kaipaamaan jatkossakin.

Allan
6 kuukautta sitten
Reply to  Kuntalainen K

Ongelma on, että ne organisaatiot ovat virkavastuulla, niin niiden sanomaa on hankalampaa vääntää mieleisekseen.