Salon Rakennuskonevuokraamo sai kaivatun avun Salon seudun Yrityskummeilta – kummi voi pelastaa yrityksen toiminnan

0
Minna Ikäheimonen, Tuukka Virtanen, Toni Virtanen sekä Jari Seikkula. Kuva: SSS/Luna Lavonen

Salon Rakennuskonevuokraamon omistajat, veljekset Tuukka ja Toni Virtanen, alkoivat muutama vuosi sitten pohtia yrityskummin tarpeellisuutta. Viime syksynä he päättivät ottaa kummin. Yrityksen sukupolvenvaihdos tehtiin noin kymmenen vuotta sitten. Nuoret yrittäjät alkoivat kaipaamaan ulkopuolista näkemystä toimintansa kehittämiseen.

– Tästä on ollut iso apu. Koemme, että yrittäjien kesken ei aina pysty puhumaan yhtä suoraan kuin ulkopuoliselle. Kummin kanssa olemme voineet keskustella monista asioista. Hän on esimerkiksi rehellisesti ampunut ideoitamme alas, jos ne ovat olleet hänen mielestään huonoja. On ollut hienoa saada kaikupohjaa omille ajatuksille, Tuukka Virtanen sanoo.

– Kaikki asiat eivät ennen edenneet. Muun muassa kirjanpitotoimiston kanssa meillä ei ollut aikaisemmin kunnollista keskusteluyhteyttä, ja kaipasimme apua, Toni Virtanen jatkaa.

Virtasten yrityskummina on toiminut Jari Seikkula. Monipuolista yrittäjän kokemusta on hänelle kertynyt jo 43 vuoden ajalta. Seikkulalla on tällä hetkellä teknisen kaupan maahantuontiyritys. Yrityskummina hän on toiminut viimeiset kymmenisen vuotta.

– On tärkeää auttaa nuoria yrittäjiä, jotta he välttäisivät samat karikot ja virheet, joita olen itse yrittäjän urallani tehnyt, hän sanoo.

Salon seudun Yrityskummit mentoroi yrityksiä niiden kaikissa vaiheissa. Maksuton palvelu tarjoaa keskustelukumppania ja apua yrittäjien mieltä askarruttaviin asioihin. Kyseessä ei ole konsulttipalvelu, vaan mahdollisuus saada apua matalalla kynnyksellä. Kummi ei ole vastuussa yrittäjän valinnoista. Yrittäjä itse tekee lopullisen päätöksen.

– Kummitoiminta perustuu luottamukseen ja avoimuuteen. Salossa on yhteensä noin 15 yrityskummia. Heistä osa on jo eläköityneitä yrittäjiä tai yritysten ylintä johtoa. Mukana on myös joitakin pitkän linjan yrittäjiä, jotka ovat edelleen työelämässä mukana. Heiltä kaikilta löytyy varmasti liike-elämän kontakteja ja osaamista, Yrityssalon Maija Pirvola kertoo.

Toiminnassa on ennen kaikkea kyse ihmisten välisistä kemioista. Yrittäjän ja kummin ei tarvitse toimia samalla alalla, vaan on suotavaa, että osapuolilla on erilaista kokemusta. Näin yrittäjä saa erilaista näkökulmaa tekemiseensä ja kummi pystyy haastamaan tätä uudenlaisiin toimintatapoihin.

Seikkulan ja Virtasten välillä kemiat pelaavat. Vaikka sekä veljeksillä että Seikkulalla on ymmärrystä teknillisestä osaamisesta, heillä ei ole kokemusta täysin samanlaisista aloista.

– On ollut hyvä, ettemme ole olleet samojen toimialojen parissa. Olemme Tonin kanssa saaneet Jarilta sparrausta erilaisesta näkövinkkelistä. Jarin kanssa olemme voineet puhua asioista myös työaiheiden ulkopuolelta. Joskus aamiaispalaveri on saattanut venyä lounastaukoon asti, Tuukka Virtanen naurahtaa.

– Pohdimme Tuukan kanssa jo etukäteen, että emme hae kummia yhtä tai kahta tapaamista varten. Kaipasimme nimenomaan pitkää yhteistyötä, Toni Virtanen kertoo.

Miehillä on jo pitkä yhteinen taival takana. Lyhyempikin kummisuhde, muutaman kerran tapaaminen, voi kuitenkin jo riittää pulmien ratkaisemiseen.

Virtasten suurin pohdintaa kirvoittava asia tällä hetkellä on tulevaisuuden ennustaminen. Viime vuosien tapahtumat koronasta Venäjän hyökkäyssotaan ovat jo tuoneet omat haasteensa.

– Olemme pohtineet yhdessä investointien tarpeellisuutta ja ajoittamista. Aina ei välttämättä tule itse ajatelleeksi, mitä uusi investointi vaikkapa koneiden huollon osalta tarkoittaa, Toni Virtanen sanoo.

– Nuoret yrittäjät seuraavat aikaansa ja alaansa hyvin. Meidän tehtävämme on pohtia ja löytää yhdessä heidän kanssaan mahdollisia lähitulevaisuuden kehityskulkuja sekä valmistautua niihin, Seikkula kertoo.

Salon yrityskummi Minna Ikäheimonen kertoo, että yrittäjä ja mahdollinen tuleva kummi voivat hyvin tavata ennen kuin päätös kummin ottamisesta tehdään. Joskus voi olla, että osapuolet eivät löydäkään yhteistä säveltä, ja esimerkiksi joku toinen kummi pääsee avustamaan yrittäjää.

– Ideana on nimenomaan löytää oikea ihminen auttamaan. Pyrimme etsimään yrittäjille erilaisia tapoja ja ratkaisuja haasteisiin. Myös aikataulutus ja yhdessä mietityn uuden toimintatavan testaaminen ensin on tärkeää, hän sanoo.

Ikäheimonen on tänä keväänä valmistunut kasvatustieteiden maisteriksi. Hän laati gradututkielmansa aiheesta mentorointi yrittäjän työhyvinvoinnin tukena. Gradu perustuu yrittäjille kohdennettuun kyselyyn sekä haastatteluihin.

Tulosten mukaan mentorin antama reflektointi ja keskusteluapu koettiin kaikkien osalta erittäin tärkeänä. Toisen näkemys asioista ja avun tuoma energia omaan tekemiseen sekä mentorin myötäeläminen toivat korvaamatonta apua.

Yrityskummeihin olisi hyvä ottaa heti yhteyttä, kun jokin alkaa mietityttämään.

– On saattanut käydä niinkin, että yrittäjä on ottanut yhteyttä liian myöhään. Yritys on voinut ehtiä mennä jo konkurssiin, ennen kuin olemme päässeet auttamaan, Seikkula sanoo.

Ongelma voi olla niin negatiivinen kuin positiivinenkin. Joskus yritys saattaa olla niin voimakkaassa kasvuvaiheessa, että asioiden hallitsemiseen tarvitaan konkarin apua. Yrityskummit ovat pystyneet myös pelastamaan yrityksiä.

– Saattaa olla niinkin, että yrittäjä kaipaa suunnannäyttäjää elämänhallintaan ja hyvinvointiin. Vaikkapa perhe-elämän ja työn tasapainottamiseen voimme tarjota neuvoja. Haluamme välttää sitä, että yrittäjät palavat loppuun, Ikäheimonen täsmentää.