Somero lisää päivähoito- ja kouluryhmiä – 45 ukrainalaislasta aloitti perusopetuksessa ja yli 20 tarvitsee päivähoitopaikan

0
Joensuun koululle hankitaan kahden luokkahuoneen parakki.

Someron kaupunki lisää varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmiä Ukrainasta tulleiden pakolaisten takia.

Kaupunginvaltuusto myönsi 220 000 euron lisämäärärahan valmistavan opetuksen henkilöstökuluihin sekä opetustekniikkaan, laitteisiin ja kalusteisiin. Neljään opetusryhmään tarvitaan ensi lukuvuonna neljä opettajaa ja kolme koulunkäynninohjaajaa.

Somerolla on perusopetuksen aloittanut 45 Ukrainasta tullutta lasta ja nuorta. Heitä varten perustettiin kevään aikana neljä opetusryhmää, joista kaksi alakouluryhmää sijoittuu Joensuun kouluun, yläkoulun ryhmä Kiiruun koulun nuorisotilaa ja yksi ryhmä Someron lukion yhteyteen.

Valtuusto myönsi lisäksi 25 000 euron lisämäärärahan opetustilojen hankintaan. Joensuun koulussa ei ole yhtään vapaata luokkatilaa, joten koululle hankitaan kahden luokkahuoneen parakki. Luokkiin ostetaan opetustekniikkaa ja laitteita, kuten dokumenttikamerat, videotykit ja tietokoneet. Lisäksi tarvitaan kalustus, kuten opettajanpöydät, pulpetit ja tuolit.

Kaupunki perustaa Metsätielle toisen määräaikaisen esiopetusryhmän elokuun alusta ja jatkaa määräaikaisen päiväkotiryhmän toimintaa Lamminniemen hyvinvointikeskukselta vuokratuissa tiloissa. Kaupunginvaltuusto myönsi maanantaina noin 100 000 euron lisämäärärahat kumpaankin kohteeseen. Henkilöstökulujen lisäksi rahaa tarvitaan kiinteistö-, ruoka- ja siivouskustannuksiin sekä materiaali- ja välinehankintoihin.

Metsätien toisen määräaikaisen päiväkotiryhmän laskennallinen paikkamäärä on 21. Ryhmään tarvitaan yksi opettaja ja kaksi hoitajaa.

Metsätien päiväkotiryhmät toimivat Joensuun koulun viereen opettajien asunnoiksi aikoinaan rakennetuissa rivitaloissa.

Ukrainalaisten lasten arvioitu tarve on 20–25 hoitopaikkaa. Heidät sijoitetaan esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa eri ryhmiin kielitaidon edistämiseksi.

Kaupunki kattaa kaikki lisämäärärahat kassavaroista.​ Kevään kehysriihi päätti, että valtio korvaa kunnille Ukrainasta paenneille järjestetyn varhaiskasvatuksen menot.

Valmistavan opetuksen valtionavustus on 1 339,45 euroa kuukaudessa oppilasta kohden korkeintaan yhdeksän koulukuukauden ajan.

Ukrainalaislapsille annetaan valmistavaa opetusta, jossa pääpaino on suomen kielessä. Henkilökunnasta löytyy ukrainan kielen taitoisia. Myös Ukrainasta tulleita opettajia aiotaan hyödyntää opetuksessa.