Takapakkia kriisissä

0
Päiväkoti-ikäisten lasten perheissä arjen järjestäminen jäi korona-aikana useimmiten äidin huoleksi.

Koronapandemia alkoi kriisiyttää maailmaa keväällä 2020. Kaksi vuotta on sen verran pitkä aika, että kriisin vaikutuksia pystytään jo arvioimaan muutenkin kuin tunnepohjalta.

Vaikka koronakriisiä hoidettiin yleisellä tasolla hyvin, tarkempi tarkastelu paljastaa myös epäkohtia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n selvityksen mukaan sukupuolten välisessä tasa-arvossa otettiin korona-aikana takapakkia. Kriisi syvensi epätasa-arvoa, eikä tasa-arvonäkökulmaa otettu tarpeeksi huomioon, kun päätettiin rajoituksista tai tuista.

Työelämässä kriisi kuormitti erityisesti aloja, joissa työntekijöiden enemmistö on naisia. Yhteiskunnan peruspalveluissa niitä ovat sosiaali- ja terveydenhuolto sekä varhaiskasvatus ja opetus.

Ensimmäisen koronavuoden aikana työttömyys koetteli enemmän naisia kuin miehiä, mutta naisten työllisyys myös koheni nopeammin kuin miesten. Tämän vuoden alussa naisten työllisyysaste ohitti ensimmäistä kertaa miesten työllisyysasteen.

Vaikka naisenemmistöiset toimialat ja naisyrittäjät kärsivät koronan alussa eniten, yritystukia maksettiin enemmän miesvaltaisille aloille. Suurin osa tuista kohdistui kuitenkin aloille, joilla ei ole selvää nais- tai miesenemmistöä.

Sekä yrityksille että kunnille tukia myönnettiin vauhdilla, eikä harkinta aina ollut parasta mahdollista. Pääasia oli pitää pyörät pyörimässä edes jollain lailla.

Tasa-arvo otti korona-aikana askeleen taaksepäin myös arjessa ja perhe-elämässä. Selvityksen mukaan koronan vaikutukset kuormittivat useammin äitejä kun isiä. Esimerkiksi perheen päiväkoti-ikäisten lasten hoidon ja työn yhteensovittaminen jäi usein äitien huoleksi.

Koronavirus on edelleen keskuudessamme, mutta suhtautuminen siihen ja sen vaikutuksiin on arkipäiväistynyt. Tutkimukset ja selvitykset antavat arvokasta tietoa tulevien kriisien varalle ja niiden jälkihoitoon.

Koronan yhteydessä on puhuttu, miten sen vaikutukset tulevat näkymään pitkään. Jälkiä korjattaessa tasa-arvokysymykset on otettava huomioon paremmin kuin kriisin aikana.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments