Tulli: Suomeen salakuljetettu turkiseläimille yli miljoona kiloa rehua, joka on voinut olla saastunut koronaviruksella – ”Jos tästä olisi lähtenyt tartunta liikkeelle, niin meillä olisi voinut olla koko elinkeino vaarassa”

0

Suomalaisille turkistarhoille toimitetussa eläinrehussa on voinut olla tautiriski, kertoo Tulli. Rehu on Tullin mukaan voinut olla saastunut koronaviruksella tai muilla eläintautien aiheuttajilla.
Suomalainen turkisrehusekoittamo salakuljetti Tullin mukaan vuonna 2021 Tanskasta eläinrehun raaka-aineeksi kalajätettä, jota oli säilytetty samoissa tiloissa koronaepidemian vuoksi teurastettujen minkkien ruhojen kanssa. Tullin mukaan tanskalaisen yrittäjän olisi pitänyt hakea Ruokavirastolta etukäteen lupa rehun lähettämiselle Suomeen sen sisältämän korkeamman eläintautiriskin vuoksi.
Tullin mukaan kalajätettä salakuljetettiin Pohjanmaalla sijaitsevalle turkisrehusekoittamolle yhteensä 1,3 miljoonaa kiloa eli 45 rekkakuormallista. Tullin mukaan kalajätettä sisältävää rehua toimitettiin kevään ja kesän 2021 aikana noin 50:lle eri turkistarhalle. Kokonaiserän maahantuontiarvo on Tullin mukaan ollut yli 200 000 euroa.
– Tämä on täysin poikkeuksellinen koko maailman mittakaavassa. Ei esimerkiksi Euroopassa ole tällaista juttua ollut aiemmin, sanoo Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen STT:lle.
Tulli kertoo tehneensä esitutkinnassa yhteistyötä muun muassa Tanskan poliisin kanssa.

Suomessa kolmea ihmistä epäillään rikoksista

Tullin mukaan menettelystä voidaan katsoa aiheutuneen vaaraa ihmisten terveydelle ja vakavaa vaaraa eläinten terveydelle.
– Jos tästä olisi lähtenyt tartunta liikkeelle, niin meillä olisi voinut olla koko elinkeino vaarassa, sanoo Sinkkonen.
Asian epäillyt rikosnimikkeet ovat salakuljetus, eläintaudin leviämisvaaran aiheuttaminen ja sivutuotelakirikkomus. Suomessa rikoksista epäiltynä on kolme rehusekoittamon toiminnasta vastaavaa ihmistä.
Rehusekoittamo on toiminut alalla Tullin mukaan jo useita vuosikymmeniä ja toimittanut rehua useille kymmenille pohjalaisille turkistarhoille.
Rehusekoittamo kertoo tiedotteella, että asiaa on selvitetty yhteistyössä viranomaisten kanssa. Sekoittamo kiistää, että rehuraaka-aineen maahantuonnissa olisi tapahtunut mitään rikollista tai tahallisia virheitä. Sekoittamon mukaan rehuraaka-aineen laatu on ollut hyvää, eikä sen käsittelystä ole aiheutunut vaaraa eläimille eikä ihmisille.

Jatkotartuntoja Suomessa ei tiedossa

Vyyhti lähti selviämään paikallisen viranomaisen huomattua, että hänen tarkastamansa rehuerän asiakirjassa ei ollut kaikki kunnossa. Hän ilmoitti asiasta Ruokavirastoon, joka puolestaan teki asiasta Tullille tutkintapyynnön.
Ruokaviraston arvion mukaan salakuljetus on aiheuttanut vakavan eläintautien leviämisriskin Suomeen. Tällaisia tauteja ovat esimerkiksi koronavirus, salmonella sekä erilaiset kalataudit.
– Euroopan eläintautitilanne on merkittävästi huonontunut viime vuosina. Esimerkiksi afrikkalainen sikarutto, korkeapatogeeninen lintuinfluenssa ja IHN-kalatauti ovat päässeet leviämään Euroopan alueella. Tässä tapauksessa niin lähettävän yrityksen kuin kalaerän vastaanottaneen yrityksen toiminta on aiheuttanut eläintautien leviämisriskin, sanoo osastonjohtaja Terhi Laaksonen Ruokavirastosta tiedotteessa.
Tulli ei ole pystynyt selvittämään, onko suomalaisille turkiseläimille aiheutunut rehusta tautitartuntoja. Rehuerät ovat tulleet maahan yli puoli vuotta ennen esitutkinnan alkamista.
– Vaikea selvittää, koska osa niistä eläimistä on jo mennyt tuotantoon, sanoo Sinkkonen.
Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton viestinnästä kerrottiin STT:lle sähköpostitse, että liitto ei kommentoi keskeneräistä tutkintaa. Liiton mukaan rehuturvallisuus on alalle tärkeää ja rehusektoria säädellään sen mukaan tarkoin.

Miljoonia minkkejä teurastettiin Tanskassa

Tanskassa lopetettiin vuonna 2020 miljoonia minkkejä sen jälkeen, kun minkeillä todettiin koronavirusmutaatio, joka oli tarttunut myös ihmisiin. Viranomaisten arvioiden mukaan Tanskassa oli noin 17 miljoonaa minkkiä ennen koronamutaatiota seurannutta eläinten tappamista.
Myös suomalaisilla turkistarhoilla on tehty koronavirusseurantaa joulukuusta 2020 lähtien. Ruokaviraston mukaan koronavirus tarttuu herkästi ihmisestä minkkeihin, ja myös supikoirat voivat saada tartuntoja. Eläimistä koronavirus voi puolestaan tarttua turkiseläinten kanssa tekemisissä oleviin ihmisiin ja levitä eteenpäin.
Suomi on Kiinan ohella maailman suurimpia turkisten tuottajamaita. Suomessa on noin 900 turkistilaa, joilla tapetaan yli neljä miljoonaa turkiseläintä vuosittain. Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton alueyhdistyksiin kuului vuoden 2020 lopussa 632 jäsenyritystä, joilla on yli 700 turkiseläinten kasvatuspaikkaa. Suomen tuotanto menee lähes kokonaan vientiin.

Juttua korjattu klo 17.13: Mahdollisesti saastunutta rehua salakuljetettiin Suomeen rehusekoittamolle, josta se toimitettiin turkistarhoille. Rehua ei salakuljetettu turkistarhoille.

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskuntaAloite/Sivut/TPA_80+2020.aspx
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161033/YO_2_2018_Turkistarhauksen%20ymparistonsuojeluohje.pdf

Henrietta Nyberg

STT

Kuvat: