Tunnin junan suunnittelussa haetaan päästöjen vähentämistä ylijäämämassojen sijoittelusta ja kuljetusten suunnittelusta

0
Turun Tunnin Juna Oy perustettiin joulukuussa 2020. Yhtiön tehtävänä on Espoo–Salo-oikoradan ja Salo–Turku-kaksoisraiteen ratasuunnitelmien laatiminen ja rahoittaminen uuden radan rakentamisvalmiuteen saakka. Osakkaina yhtiössä ovat Suomen valtion lisäksi Turku, Espoo, Helsinki, Salo, Lohja, Vihti ja Kirkkonummi. Arkistokuva: Eero Saarikoski.

Helsingin ja Turun välisen uuden junayhteyden suunnittelussa kehitetään ratkaisuja radan rakentamisen aikaisten päästöjen vähentämiseen ja kiertotalouden edistämiseen. Uudenlaisia ratkaisuja etsitään ylijäämämassojen sijoittamiseen ja kuljetusten suunnitteluun yhteistyössä Arkance Systems Finland Oy:n ja ranskalaisen Oris-yhtiön kanssa.

Turun tunnin junan -hankkeessa suunnitellaan noin 150 kilometrin mittainen kaksiraiteinen junayhteys Espoosta Turun Kupittaalle. Täysin uutta rataa rakennettaisiin noin 98 kilometriä Espoosta Vihdin ja Lohjan kautta Saloon. Hankkeessa syntyy rakentamisen yhteydessä ylijäämäistä massaa, pääosin kalliomateriaalia, arviolta yli 10 miljoonaa kuutiota.

– Isoissa infrahankkeissa yhden ison CO2-päästöjen lähteen muodostavat rakentamisessa syntyvät ylijäämämassat sekä niiden kuljettaminen ja sijoittaminen. Suunnitteluvaiheessa selvitämme erilaisia keinoja päästöjen ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi, kertoo Turun Tunnin Juna Oy:n toimitusjohtaja Pekka Ottavainen.

UUSIA RATKAISUJA haetaan hyödyntämällä Arkance Systems Finlandin kumppanin Oris-yrityksen kehittämää kestävän kehityksen ohjelmistoa. Ideana on, että suunnittelutietoa ja saatavilla olevaa ympäristötietoa kootaan yhteistyöalustaan, jossa maamassojen sijoittamista ja hyödyntämistä voidaan suunnitella. Ohjelma laskee käytettävissä olevan datan perusteella eri vaihtoehtojen ympäristövaikutukset ja huomioi muun muassa kuljetusetäisyydet ja välivarastoinnit.

Ranskassa kehitettyä Oris-ohjelmistoa on aikaisemmin hyödynnetty erityisesti Euroopan tiehankkeissa.

– Tiedettävästi kestävää kehitystä optimoidaan rautatien suunnittelussa koko Euroopan tasolla ensimmäistä kertaa tässä laajuudessa. On merkittävää, että pääsemme tekemään kansainvälistä yhteistyötä ja tuomaan Suomeen rakennustoimialalle uusia ratkaisuja, kertoo Arkance Systems Finlandin palvelujohtaja Jukka Kivelä.

Työ nivoutuu yhteen Geologian tutkimuskeskuksen hankkeelle tekemien selvitysten kanssa. Parhaillaan on käynnissä kiviaines- ja kiertotalousselvitys, jossa tutkitaan louhinnassa syntyvän kiviaineksen laatua Espoon ja Salon välisen oikoradan alueella. Selvitysten perusteella arvioidaan kiviaineksen käyttökelpoisuutta eri kohteisiin, kuten raidesepeliin, asfalttiin ja betoniin.

– Tavoitteena on saada hankkeessa syntyvä ylimääräinen maamassa mahdollisimman hyvin kiertoon ja hyödynnettäväksi esimerkiksi muissa alueen hankkeissa, Ottavainen sanoo.

Oris-ohjelmistoalustaa pilotoidaan nyt Geologian tutkimuskeskuksen selvitysten tapaan Espoo-Salo-oikoradan suunnittelussa. Tavoitteena on laajentaa ohjelman käyttöä myös Salon ja Turun välisen kaksoisraiteen suunnitteluun.