Tyks tiukentaa päivystyksen sisäänottokriteerejä kesän ajaksi

0
Tyks Akuutti sijaitsee Turun yliopistollisen keskussairaalan T-sairaalassa. Kuvituskuva: SSS-arkisto

Turun Tyks Akuutti toimii kesäaikana ainoana terveydenhuollon yksikkönä, joka tarjoaa öiseen aikaan päivystystä Varsinais-Suomessa. Alueen jatkohoitopaikkojen vähyyden ja haastavan henkilöstötilanteen vuoksi Tyks Akuutin on keskityttävä kiireisimpien potilaiden hoitamiseen, Tyksin tiedotteessa todetaan.

Tämä tarkoittaa osaltaan sitä, että Tyks Akuutissa on noudatettava entistä tiukemmin päivystyksellisen hoidon sisäänottokriteerejä ja sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistusta sekä valtioneuvoston asetusta kiireellisen hoidon perusteista.

Ohjeistus tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikissa kiireettömissä tilanteissa potilaan tulee hakeutua omaan terveyskeskukseen. Esimerkiksi sairauslomatodistuksen tarve ei ole riittävä peruste hakeutua Tyks Akuutin vastaanotolle, tiedotteessa täsmennetään.

Perusterveydenhuollosta tai yksityiseltä lääkäriasemalta tehty ohjaus päivystykseen tai niistä saatu lähete arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Hoidon tarpeessa suositellaan oirearviointia verkko-osoitteessa www.omaolo.fi. Hätätilanteessa on aina ohjeena soittaa hätänumeroon 112.