Eroon siiloista ja aidoista

0
Vapaa-aikajohtaja Antti Mattilaa ärsyttää urheilun ja kulttuurin vastakkainasettelu. Kuva: SSS/Kirsi-Maarit Venetpalo

Salon uusi vapaa-aikajohtaja Antti Mattila tutustuu parhaillaan kaupunkiin. Tutustuttavaa riittää. Kaupunki on maantieteellisesti laaja, ja vapaa-aikajohtajan vastuualue on monipuolinen. Siihen kuuluvat liikuntapalvelut, kirjasto, kansalaisopisto ja kaikki kulttuuripalvelut, muun muassa taidemuseo.

Kulttuurissa ja urheilussa Salo tekee yhteistyötä laajan järjestö- ja muun vapaaehtoiskentän sekä ammattilaisten kanssa. Tänä vuonna kaupunki kerää ennen näkemättömällä aktiivisuudella tietoa sekä kulttuurin kuluttajilta että tekijöiltä.

Keväällä kaupunkilaisille tehdyssä kyselyssä vastaajista suurin osa oli sitä mieltä, että kaupungin pitää panostaa kulttuuripalveluihin.

Parhaillaan on menossa kysely, jolla kartoitetaan taiteen ja kulttuurin kentän toimintaa, rakenteita ja tekijöitä. Kysely kertoo myös kysyjistä. Kaupungin kulttuuripalveluissa tiedostetaan, että Salossa on myös taiteen ammattilaisia.

Salon Seudun Sanomien haastattelussa kävi selväksi, että urheilutaustaista vapaa-aikajohtajaa ärsyttää urheilun ja kulttuurin vastakkainasettelu. Mattila sanoo, että hänellä on ”kova halu saada pois näitä siiloja, joihin asioita jaetaan, ja madaltaa aitoja näiden välillä” (SSS 9.7.). Tavoite on hyvä, mutta raja-aitojen ja siilojen poisto on vain osa ratkaisua.

Kulttuuri on venyvä käsite, ja sen voi ajatella sisältävän myös urheilun. Jos vastakkainasettelua on, asetelma kannattaa täsmentää: kyse on siitä, paljonko esimerkiksi Salon kaupunki rahoittaa tai muilla tavoin mahdollistaa urheilua ja paljonko taiteellista työtä.

On arvovalinta, millaisessa tasapainossa nämä ovat. Valinnan tekevät poliittiset päättäjät.

(Pääkirjoitusta korjattu 13.7.2022 klo 11.05: musiikkiopisto ei kuulu vapaa-aikajohtajan vastuualueeseen.)