Hyvinvointiala Hali ry kanteli oikeuskanslerille yksityisten ja julkisten vanhuspalvelutuottajien eriarvoisesta kohtelusta

0

Hyvinvointialan etujärjestö Hali ry on kannellut oikeuskanslerille yksityisten ja julkisten vanhuspalvelutuottajien eriarvoisesta kohtelusta.
Hali ry:n mielestä aluehallintovirastot ja sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira asettavat yksityisille hoivakodeille lupaehtoja, joita laki ei edellytä ja joita kunnan omilta yksiköiltä ei vaadita. Hali ry:n mielestä julkisia ja yksityisiä palveluntuottajia kohdellaan eri tavoin, vaikka molemmat tuottavat samoja palveluja.
– Luvissa asetetaan yksityisille toimijoille erityisehtoja ilman perusteltua syytä. Erityisehdot tarkoittavat esimerkiksi henkilökunnan määrää: saako vaikka yöhoitajien mitoitus perustua tilannekohtaiseen tarpeeseen. Julkisissa yksiköissä harkintaa saa käyttää, yksityisillä ei, hoivajohtaja Arja Laitinen sanoo Hali ry:n tiedotteessa.

”Lainsäädännössä ei ole asetettu mitoitusvaadetta”

Hali ry kanteli oikeuskanslerille toimilupaviranomaisen lupaharkinnasta sairaanhoitajien vähimmäismäärään, yöhoitajavaatimukseen ja tukipalveluvaatimukseen liittyen. Näiden lisäksi järjestön kantelu koskee myös muun kuin sote-alan koulutuksen saaneen työvoiman lupaharkintaa.
Laitisen mukaan vanhuspalvelulaissa tai muualla lainsäädännössä ei ole asetettu mitoitusvaadetta sairaanhoitajien käytölle tai yöhoitajavaatimukselle. Myöskään tukipalveluille ei ole lainsäädännössä asetettu kategorista mitoitusta.
– Tästä huolimatta toimiluvissa asetetaan sairaanhoitajien, yöhoitajien ja tukipalveluiden mitoitusta koskevia ehtoja säännönmukaisesti. Lisäksi lainsäädännön mukaan välittömän asiakastyön mitoituksessa voidaan käyttää muutakin kuin sote-alan henkilöstöä. Tätä viranomaiset eivät kuitenkaan yksityisiltä hyväksy, Laitinen sanoo.

STT

Kuvat: