Koronakurjuus kääntyi linja-autoliikenteessä kasvuksi, mutta nyt tulppana on paheneva kuljettajapula – ”Palkkakin on kilpailukykyinen”

0
Vainion Liikenteen toimitusjohtaja Matti Vainio tekee aktiivista yhteistyötä Salon Seudun Ammattiopiston kanssa, jotta nuoria kuljettajia saataisiin lisää alalle. Kuva: SSS/Santeri Iltanen

Linja-autonkuljettajaa kaivataan, mainostaa useampi salolaisyrittäjien työpaikkailmoitus.

Ilmiön takana on J. Vainion Liikenne Oy:n toimitusjohtaja Matti Vainion mukaan äkillisesti kasvanut kysyntä.

– Korona-aikana työt vähentyivät, mutta nyt sen sijaan kysyntää olisi paljonkin.

Vainion Liikenteen työpaikkailmoituksiin on tullut vastauksia, mutta lisää kaivattaisiin.

– Alan suurena ongelmana on nuorten osaajien vähäisyys kentällä. Kuljettajiksi ei lähdetä opiskelemaan, vaikka palkkakin on työmarkkinoilla kilpailukykyinen.

Vainio uskoo tämän johtuvan vaihtelevista työajoista.

– Työaikoja on pyritty parantamaan, mutta kysyntää kuljettajille löytyy kaikkina vuorokaudenaikoina. Sitä emme voi muuttaa.

Salon Tilausmatkat voisi Kimi Laineen mielestä kasvattaa toimintaansa, mikäli kuljettajia olisi enemmän. Kuva: SSS/Santeri Iltanen

Työvoimapulan äärellä on myös Salon Tilausmatkat Oy.

– Haku on meillä ollut pidempään päällä. En tiedä onko Salon seudulla paljoakaan päteviä kuljettajia, kun korona-aikana koulutusten määrää supistettiin, kertoo Salon Tilausmatkat Oy:n hallituksen jäsen Kimi Laine.

Koulutusten vähentyminen voi Laineen mukaan liittyä ammatin vetovoiman hiipumiseen.

– Nyt kun vanhemmat kuljettajat alkavat eläköityä, nuorille olisi paljon tarvetta. Heitä ei vain oikein ole saatavilla.

Salon Tilausmatkat voisi Laineen mielestä kasvattaa toimintaansa, mikäli kuljettajia olisi enemmän.

– Kaikki linjat on saatu ajettua, mutta suurempaan määrään ei kuljettajien vähäisyyden vuoksi pystytä.

Halikon Liikenteessä ongelma ei ole näkynyt yhtä vahvasti, sillä suurin osa yrityksen ajoista on koulukyytejä. Kuljettajatarve kohdistuu takseihin.

– Meillä on työntekijähaku päällä, mutta se koskee vain keikkaluontoista ajoa. Vakituiset paikat on täytetty, sanoo yrittäjä Tommi Aumola.

Halikon Liikenteen vahvuutena on kuljettajien säännöllinen työaika.

– Ajot ovat lähinnä virka-aikaan. Sekin saattaa olla meillä yksi vetovoimainen tekijä.

Linja-autonkuljettajan koulutusvaihtoehtoihin on tehty muutoksia, jotta hakijoita saataisiin alalle enemmän.

– Ensi vuoden yhteishaussa tarjoamme peruskoulupohjaisille ensimmäistä kertaa mahdollisuutta linja-autonkuljettajakoulutukseen, kertoo Salon Seudun Ammattiopiston koulutusalajohtaja Miska Kanervo.

Aiemmin linja-autonkuljettajan tutkintonimike on sisältynyt ainoastaan jatkuvan haun tai työ- ja elinkeinotoimiston kautta tuleville opiskelijoille.

Uudistuksen taustalla on nuorten innostaminen alalle. Tällä hetkellä yhdistelmäajoneuvot vetävät nuoria enemmän puoleensa.

– Se on erikoista, sillä yhdistelmäajoneuvojen kuljettajilla on usein epäsäännöllisemmät työajat kuin linja-auton kuljettajilla. Moni vaihtaakin vanhemmiten linja-autonkuljettajaksi säännöllisten työaikojen toivossa.

Kanervon mukaan markkinointi on avainasemassa nuorten kuljettajien herättelemisessä.

– Samaten esimerkiksi opinto-ohjaajat esittävät tärkeää roolia nuorten ammatinvalinnassa. Siksi heidän kanssaan tulee tehdä tiivistä yhteistyötä.

Koulutusalajohtaja painottaa, että muillekin kuin linja-autonkuljettajille on tarvetta.

– Pula ei koske ainoastaan linja-autonkuljettajia, yleisestikin logistiikkapuolelle otettaisiin mielellään enemmän hakijoita.

Kanervon mukaan peruskoululaiset pääsevät halutessaan tutustumaan useammaksi päiväksi logistiikkapuolen koulutukseen Salon Seudun Ammattiopistolle. Ammatinvalintaa ei tarvitse tehdä vain ennakkokäsitysten pohjalta.

Salolaisten linja-autoyrittäjien mielestä kuljettajan arkea pitäisikin tuoda enemmän esiin nuorille. Moni kuljettaja pitää Vainion mukaan ammatin sosiaalisesta luonteesta.

– Asiakaspalvelupuoli on parhaimmillaan antoisaa. Useampi kuljettajamme on saanut ystäviä ympäri Suomea ja ulkomailtakin tämän ammatin myötä.

Lisäksi Vainio nostaa työn positiivisista puolista esiin monipuolisuuden.

– Jokainen päivä on erilainen. Mielestäni se on pitkällä työuralla äärimmäisen tärkeää.