Osuuspankki Kantrisalon toimitusjohtaja vaihtui – uusi toimitusjohtaja on Jens Hildén

0

Aiemmin Osuuspankki Lounaismaalla työskennellyt Jens Hildén aloittaa Osuuspankki Kantrisalon uutena toimitusjohtajana. Hildénin edeltäjä Kantrisalossa oli Bo Hellén, joka jää varhaiseläkkeelle tehtävästään elokuussa.

Jens Hildénin valinnasta päätettiin OP Kantrisalon hallintoneuvoston kokouksessa heinäkuun lopulla.

OP Kantrisalo ja OP Lounaismaa yhdistyvät vuoden vaihteen jälkeen. Pankkien nykyiset konttorit jatkavat toimintaansa ja OP Kantrisalon henkilökunta siirtyy uuden pankin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Yhdistyminen ei vaadi Kantrisalon asiakkailta toimenpiteitä.

Pankkien yhdistyminen tuli ajankohtaiseksi Bo Hellénin eläkeiän lähestyessä sekä Euroopan keskuspankin vaatiman pankkisäätelyn työmäärän kasvaessa.