Salo kaipaa näkemyksiä paikallisilta taiteentekijöiltä – kohderyhmille suunnattu kysely kaupungin verkkosivuilla

0
Kyselyn vastauksia hyödynnetään kaupungin kulttuuripalvelujen ja -toiminnan kehittämisessä sekä Salon kulttuuriohjelman laatimisessa. Kuvituskuva. SSS-arkisto

Salon kulttuuripalvelut kartoitti maalis-huhtikuussa yleisön näkemyksiä kaupungin kulttuuritarjonnasta, sen laadusta ja tapahtumien saavutettavuudesta. Nyt on taiteentekijöiden vuoro.

Salon kaupunki avasi 5. heinäkuuta verkkosivuilleen kyselyn, jolla kerätään taiteilijoiden näkemyksiä kaupungin kulttuurikysymyksiin. Kyselyn kohderyhmään kuuluvat taide- ja kulttuurityöntekijät, kentän toimijat, yhdistykset, työryhmät ja yksittäiset taiteilijat.

Vastauslomake löytyy nettisivulta www.salo.fi/kulttuuri, ja vastausaikaa on 14. elokuuta saakka.

Vastauksia hyödynnetään kaupungin kulttuuripalvelujen ja -toiminnan kehittämisessä sekä Salon kulttuuriohjelman laatimisessa.

Yleisölle teettämäänsä kyselyyn Salon kaupunki sai reilut 500 vastausta.

Valtaosa yleisökyselyyn vastanneista (86,3 prosenttia) pitää hyvin tai melko tärkeänä, että kulttuuritapahtumista tiedotetaan ajantasaisesti ja ymmärrettävästi. Merkityksellisenä (76,5%) nähdään myös kulttuuritarjonnan riittävyys kylissä ja kaupunginosissa, siis keskustan ulkopuolella.

Kyselyyn vastanneista liki 90 prosenttia (89,8%) mainitsee, että taidetta ja tapahtumia olisi syytä olla tarjolla ympärivuotisesti. Taiteentekijöiden toimintaedellytysten tukeminen keräsi myös runsaasti kannatusta (78,6%).

86,9 prosenttia vastanneista pitää tärkeänä, että Salon kaupunki panostaa kulttuuriin. Kulttuuritarjonnan nähdään vaikuttavan ihmisten mielikuvaan Salosta (80,7%), ja yli 70 prosenttia vastaajista (72%) kokee, että kulttuuritarjonta tekee Salosta kivan paikan asua.

63,3 prosenttia vastaajista voisi suositella Salon kulttuuritarjontaa myös muille. 63,1 prosenttia kokee, että Salosta löytyy heille mieluisaa tekemistä kulttuurin parista.