Taloudessa kohti taantumaa

0
Uudet kyselyt kertovat, että taantuman uhka on kasvanut. Kuva otettu kauppakeskus Sellossa kesällä 2021.

Talouden ennusmerkit kertovat synkkää viestiä. Maailman, Euroopan ja Suomen talouden arvioidaan kulkevan kohti taantumaa.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF varoittaa maailmantaloutta uhkaavasta uudesta taantumasta. Suurin riski on inflaation kiihtyminen eri puolilla maailmaa.

Jos inflaatio kiihtyy odotettua enemmän ja jos Venäjä keskeyttää kokonaan maakaasutoimitukset Eurooppaan, maailmantalous kasvaa IMF:n arvion mukaan tänä vuonna 2,6 prosenttia ja ensi vuonna vain kaksi prosenttia.

IMF:n määritelmän mukaan maailmantalous on taantumassa, jos kasvuvauhti on alle 2,5 prosenttia vuodessa.

Vahva huoli näkyy myös suomalaisissa suhdannekyselyissä. Tilastokeskus kertoo, että kuluttajien luottamus talouteen on ennätysalhaalla. Heinäkuussa mitattiin alhaisin lukema koko vuonna 1995 alkaneen mittaushistorian aikana.

Kyselyyn vastanneista 28 prosenttia arvioi, että heidän oman taloutensa tila on nyt huonompi kuin viime vuonna. Lähes kolmasosa pelkäsi taloutensa edelleen heikkenevän. Huonoja tuloksia selittävät koronapandemian aiheuttamat työllisyysvaikutukset ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan, joka vaikutti inflaatioon ja lainakorkojen nousuun.

Myös suomalaisten yritysten odotukset ovat synkistyneet. Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometrin mukaan näkymät ovat heikentyneet kaikilla toimialoilla. Talouden epävarmuutta on lisännyt erityisesti Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Yritysten tuotanto ja myynti ovat kasvaneet kesän aikana, mutta kasvun odotetaan pysähtyvän vuoden lopulla. Suurimpana kasvun esteenä yrityksissä nähdään osaavan työvoiman puute.